politiek

Trump is begonnen met het deporteren van immigranten

Zelfs mensen die legaal in de Verenigde Staten wonen zijn niet veilig voor deportatie, zeggen sommige advocaten.
13.2.17

Als presidentskandidaat was Donald Trumps anti-immigratieretoriek vaak vaag, maar over het algemeen focuste hij zich op een paar dingen: een muur die immigranten bij het oversteken van de grens met Mexico zou moeten tegenhouden, en de massale deportatie van "bad hombres", oftewel misdadige immigranten. Maar als president lijkt Trump op veel grotere schaal mensen te willen deporteren, en immigratiediensten lijken hem daar graag mee te willen helpen.

Advertentie

Ajay Singh, een New Yorkse advocaat die gespecialiseerd is in migratie- en vreemdelingenrecht, heeft onlangs verhalen gehoord die wijzen op hardhandig optreden tegen alle immigranten. Hij had vorige week een afspraak met een cliënt die zei dat een politieagent hem aanhield in de auto, puur en alleen om zijn identiteit te controleren; diezelfde week, vertelde Singh, was er een inval van de immigratiedienst in de plaats Monroe in New York, waarbij agenten zochten naar illegale werknemers — een tactiek die de autoriteiten al jaren niet meer gebruikt hebben.

Maar Singh was niet verrast, gezien de aard van een presidentieel besluit dat Trump onlangs uitvaardigde. Daarin lijken bijna alle immigranten doelwit voor deportatie te zijn, en niet alleen degenen die zich schuldig hebben gemaakt aan misdaden.

"Illegaal werken wordt gezien als misdaad. De grens illegaal oversteken is een misdaad. Dus wanneer Trump zegt dat de prioriteit ligt op mensen met een strafblad kan dat van alles betekenen," vertelt Singh. "Mensen zijn erg bang. Ik heb momenteel veel consulten omdat mensen zich afvragen wat hen te wachten staat."

Hoewel het besluit dat op 25 januari getekend is en dat "de veiligheid binnen de Verenigde Staten vergroot," het zogenaamde gevaar dat illegale immigranten vormen voor de bevolking benadrukt, is het zo oppervlakkig geschreven dat – zoals veel advocaten zeggen – zelfs "verwijderbare vreemdelingen" die niks verkeerd hebben gedaan gedeporteerd kunnen worden — zelfs als ze legaal in het land zijn.

Advertentie

"Bijna iedereen komt in aanmerking voor deportatie," zegt William Stock, voorzitter van de Amerikaanse Vereniging van Immigratieadvocaten me over de richtlijnen, die extreem afwijken van de focus van de regering van Obama, die zich richtte op het terugsturen van criminelen, illegale immigranten die minder dan twee jaar in het land waren en individuen die gesnapt werden terwijl ze de grens oversteken. Ter vergelijking: Trumps decreet bevat een gigantische lading categorieën die ervoor zorgen dat de immigratiedienst iedereen op kan pakken.

Onder deze categorieën vallen iedere immigrant (legaal of illegaal) die veroordeeld, aangeklaagd of verdacht wordt van het plegen van een misdrijf — daaronder kunnen illegale immigranten die de grens zijn overgestoken vallen (een crimineel misdrijf) en legale permanente inwoners die aangeklaagd worden voor overtredingen.

"De nieuwe beleidsvoorschriften gelden ook voor greencardhouders en mensen die hier met een tijdelijk visum zijn," vertelt Stephen Yale-Loehr, professor immigratierecht aan de Cornell Universiteit. "Om even een voorbeeld te noemen: als ik een green-card heb en ik word gearresteerd omdat ik in New York over een metro-poortje spring, dan ben ik een prioriteit voor deportatie, ook al is dit geen misdrijf maar een overtreding."

Yale-Loehr, die al waarschuwde dat het decreet waarschijnlijk "meer impact op ons immigratiesysteem heeft dan het inreisverbod," zegt dat "omdat iedereen een prioriteit is, niemand meer een prioriteit is" om gedeporteerd te worden. Dat kan tot gevolg hebben dat de immigratiedienst invallen op werkplekken gaan uitvoeren — zoals in Monroe — en kwetsbare immigranten op de korrel neemt, aangezien de individuen met een zwaar strafblad moeilijker te pakken zijn.

Advertentie

"Vanwege het nieuwe besluit kunnen agenten praktisch iedereen arresteren en daarmee hun [deportatie]cijfers opkrikken," zegt Yale-Loehr.

De richtlijnen zijn ook van cruciaal belang tijdens immigratierechtzaken: Als een individu in een prioriteitscategorie valt, kan het bijna onmogelijk worden voor een advocaat om zijn of haar zaak te verdedigen.

"Als iemand hiervoor geen prioriteit was konden we betogen dat deze zaak beter kon blijven liggen, in plaats van de handhavingscapaciteit hieraan te verspillen," zegt Yale-Loehr. "Maar nu zijn er relatief weinig mensen die niet onder de immigratieprioriteit vallen, dus het wordt moeilijker om te beargumenteren waarom deportatie niet passend is."

Onder Trumps genoemde prioriteiten vallen ook illegale werknemers die ooit op overheidsformulieren hebben aangegeven dat ze legaal mochten werken — zoals bijvoorbeeld een vrouw uit Arizona die na lokale protesten vorige week waarvan de deportatie in werking is gezet — mensen die gepakt worden op rijden zonder rijbewijs en illegale individuen die bij federale voedselbanken hebben gelopen.

Maar de categorieën zijn niet definitief: van de immigratie- en douanedienst ICE kunnen andere individuen aan de prioriteitenlijst toevoegen.

"Dit decreet geeft de ICE praktisch de vrije hand als het gaat om het stellen van doelwitten," vertelt Avideh Moussavian, een beleidsadvocaat voor het Nationale Immigratie Gerechtscentrum. Ze voegt hieraan toe dat er al jaren problemen zijn met de aansprakelijkheid van ICE, vanwege machtsmisbruik door agenten. "Er zijn problemen rondom het feit dat ICE een organisatie is die niet gecontroleerd wordt, en er is de bezorgdheid dat dit decreet een hele hoop [handhavings]activiteiten decentraliseert."

Advertentie

Trump heeft ook de weg geplaveid voor meer snelle deportaties, door het gebruik van versnelde uitzetting drastisch te vergroten — een proces waarin de immigrant het land uitgezet kan worden zonder tussenkomst van een immigratierechter of openbaar aanklager. In een grensbewakingdecreet dat op dezelfde dag als het besluit over deportatieprioriteiten werd uitgevaardigd, kondigt Trump aan dat versnelde uitzetting vanaf nu door het hele land gebruikt moet worden — niet alleen binnen de 160 kilometer vanaf de grens waarin dit nu zo is.

Hij beval ook dat ICE ieder individu die het agentschap verdenkt van het overtreden van immigratiewetten moet opsluiten, waardoor het nog moeilijker wordt voor immigranten om een advocaat te raadplegen.

"Versnelde uitzetting is iets waar een hoop mensen die ver van de grens werken niet bekend mee zijn. Het maakt mensen slachtoffer van hechtenis en een versnelde weg richting deportatie, en het verkleint de toegang tot rechtsbijstand drastisch," zegt Amy Fischer, beleidsvoorzitter voor het Vluchteling- en Immigratiecentrum voor Onderwijs en Rechtsbijstand (RAICES) me.

Dit overhaaste proces kan ervoor zorgen dat ICE versneld immigranten deporteert die het recht hebben om in de Verenigde Staten te blijven. Afgelopen jaar bijvoorbeeld, pakte ICE families uit Midden-Amerika op tijdens een inval en deporteerde ze bijna — maar advocaten stortten zich op hun zaak, en een immigratierechter achtte ze uiteindelijk geschikt voor asiel.

Trumps pro-deportatiebeleid belast waarschijnlijk een systeem dat al onder druk staat. De president wil dat meer immigranten worden gedetineerd, terwijl er nu al een recordaantal van 40.000 gevangen zitten , maar hij heeft niet meer immigratierechters aangesteld, ondanks een achterstand van ruim 500.000 zaken. Dit betekent dat aangehouden immigranten kunnen verwachten dat ze langer vast zitten, waarbij sommige immigranten er waarschijnlijk voor kiezen om snel terug te gaan naar hun thuisland, in plaats van weg te kwijnen achter de tralies. En Trumps verzoek om 10.000 extra ICE-agenten aan te stellen, zou, zoals Yale-Loehr opmerkt, door het congres moeten worden goedgekeurd. Die goedkeuring kan nog anderhalf jaar op zich laten wachten.

Terwijl de rechtbank moeite heeft om Trumps eisen bij te houden, benadrukken immigratielobbyisten dat de nieuwe prioriteiten dienen om Amerikanen tegen mensen die ergens anders zijn geboren op te zetten.

"Het voornaamste ding wat de deportatieprioriteiten tegen mij zeggen is dat het doel niet is om prioriteiten aan te wijzen — het is bedoeld om een punt te maken over de toenemende criminalisering van immigranten," zegt Mary Small, voorzitter van het Detentie Overzichtnetwerk, een non-profitorganisatie die fel tegenstander is van immigrantenopsluiting. "Trump speelt een spelletje waarbij hij de Amerikaanse bevolking vertelt dat hij zich alleen op de criminelen focust — maar hij verandert ondertussen de betekenis van het woord 'criminelen', zodat alle immigranten er onder vallen."