FYI.

This story is over 5 years old.

Stuff

Dit is de sekte die christenen ontvoert en slangen schildert

Deze sekte heeft als uitgangspunt dat Jezus Christus gereïncarneerd is, en nu als Chinese vrouw door het leven gaat.
Matt Shea
London, GB

De vrouwelijke versie van Jezus, Lightning Deng (links) en oprichter van Eastern Lightning, Zhao Weishan.

'Eastern Lightning' is eigenlijk best wel lachwekkend. Deze sekte heeft als uitgangspunt dat Jezus Christus gereïncarneerd is, en nu als Chinese vrouw door het leven gaat, onder de naam 'Lightning Deng'. Hun pogingen tot het bekeren van de plattelandsbevolking - gedoe met een plotselinge verschijning van Jezus, in de vorm van een lichtgevende muurschildering - zijn al net zo absurd.

Advertentie

Het schijnt ook dat dames van Eastern Lightning hun charmes inzetten om christelijke mannen naar de sekte te lokken, in de hoop dat die Jezus inruilen voor hun Lightning Deng. En klinkt de naam niet meer als een energiedrankje of een AC/DC-coverband? Misschien is dat de verklaring voor het feit dat de sekte tegenwoordig 'Church of the Almighty God' als alias gebruikt.

Voor haar slachtoffers is Eastern Lightning allesbehalve grappig. Voor sommigen is ze zelfs beangstigend. De sekte infiltreert China's zogenaamde huiskerken (echte kerken zijn verboden in China), en gaat ongemerkt op in de gemeenschap. Door middel van chantage, dreigementen of zelfs ontvoering worden mensen gedwongen om lid te worden. De sekte is bovendien goed georganiseerd; leiders worden zo getraind dat ze eerst een vertrouwensband met mensen opbouwen, en dan pas toeslaan.

Deze activiteiten zijn niet onopgemerkt gebleven bij de Communistische Partij van China (CPC), die nu in een teruggetrokken maar heftige strijd met de sekte verwikkeld is.

Spullen die Eastern Lightning-aanhangers bij mensen thuis verstopten, als onderdeel van hun evangelie-schema 

Eén van de speerpunten van Eastern Lightning is dat de CPC een incarnatie zou zijn van Satan. De partij wordt niet voor niets de Grote Rode Draak genoemd. De groeiende macht van de CPC zou een teken zijn voor de naderende ondergang van de wereld. Het is niet verrassend dat religieuze kwesties zo veel strijd met zich meebrengen, als je weet dat China er alles aan doet om controle te houden over religie. Religieuze leiders die zich niet laten registreren worden op strafkamp gestuurd voor 'heropvoeding', of krijgen gevangenisstraf.

Advertentie

In de jaren negentig werd Eastern Lightning opgericht door Zhao Weishan. Hij had een vrouw ontmoet die een boek had uitgebracht met het christelijke verhaal, maar dan met Chinese termen. De vrouw noemde zich Lightning Deng. Zhao zag haar als de reïncarnatie van Christus, en daarom richtte hij voor haar een 'spirituele groep' op.

Het stel zou tegenwoordig in Chinatown in New York verblijven, om religieuze vervolging te ontlopen. Het schijnt dat de religie zich daar als een lopend vuurtje verspreidt, maar ook in San Francisco (waar veel Chinese immigranten wonen) zijn pamfletten gezien. 

Eind vorig jaar kondigde de sekte aan protesten te zullen organiseren, die samen zouden vallen met het einde van de Maya-kalender. Wei Guangzheng, een dertigjarige ontwerper uit de provincie Hebei, vertelde me dat er sinds die datum een aantal vreemde dingen gebeurd zijn.

“Veel volgelingen wonen op het platteland, en zijn werkeloos en onopgeleid. Voor de vrouwen zijn er een soort feestjes waarbij naakt gedanst wordt en kampvuren zijn. Een paar dagen voor de dag des onheils kwam er een predikant naar ons huis om mijn moeder te bekeren. Alleen als ze lid van Eastern Lightning zou worden zou ze gered worden van de ondergang. Gelukkig antwoordde mijn moeder dat ze al afgesproken had met vrienden, en dus geen tijd had om in God te geloven.

Eastern Lightning protest tegen de Communistische Partij van China op 21 december 2012, dat samenviel met de "Maya-apocalyps."

Advertentie

Sinds december 2012 heeft de regering haar aanpak van de sekte verscherpt. Zo worden leden van de Christelijke Huiskerk onderworpen aan gewelddadige ondervragingen, in de hoop dat dit naar leden van Eastern Lightning leidt.

Dennis Balcombe is een bekende Amerikaanse pastoor die in China woont. Hij kreeg huisarrest opgelegd  nadat hij beschuldigd werd van religieuze samenzweringen op grote schaal. Pas toen de Chinese autoriteiten hadden vastgesteld dat hij geen Eastern Lightning-aanhanger was, werd hij vrijgelaten. Ik sprak met Dennis over zijn beleving van het feit dat hij nu doelwit was van zowel de sekte als de overheid.

Afbeelding van de Wederopstanding van Jezus (dit keer als vrouw in China), afkomstig uit de Eastern Lightning Bible 

“Ik werd onlangs opgepakt door het ministerie van Religieuze Zaken, omdat een hotelmedewerker melding gemaakt had van onze vergadering. Ze hadden een ploeg agenten gestuurd om na te gaan of we van Eastern Lightning waren of niet. Toen dat niet het geval bleek, lieten ze ons gaan. Sinds het einde van de Maya-kalender is de paranoia over Eastern Lightning almaar gegroeid. Ze zijn enorm gewelddadig en gebruiken seks als een middel om mensen te bekeren. Ik heb verhalen gehoord van christenen die verbrand en mishandeld zijn, en gedwongen werden om hun kinderen af te maken. Mensen die ontvoerd worden zitten geregeld zes maanden vast. In die periode worden ze gehersenspoeld.”

Advertentie

Amerikaanse pastoor Dennis Balcombe wordt aangevallenm door vrouwen van Eastern Lightning, op een conferentie in Hong Kong.

Buiten de christelijke gemeenschap in China wordt nauwelijks melding gedaan van gewelddadige activiteiten van de sekte. Maar binnen die gemeenschap heerst een grote angst voor Eastern Lightning. Ik nam contact op met de voorzitter van de grootste christelijke gemeenschap in Azië. Hij wou echter niets zeggen, uit angst voor de sekte. Volgens hem zijn er heus wel Chinezen die er iets over willen zeggen, zolang het maar geen interview is. En dat het dan meestal om leiders van de huiskerken gaat, die op de vlucht zijn voor de politie.

Verder sprak ik met een aantal sekteverlaters, die eveneens geen commentaar wilden geven. Ze vermoedden dat ik banden had met Eastern Lightning, of de overheid. Naarmate ik dieper aan het graven was realiseerde ik me dat al het wantrouwen volkomen terecht is.

In 2002 ontvoerde de sekte 34 bestuursleden van een ondergronds christelijk netwerk, het Chinese Gospel Genootschap. Ze werden twee maanden vastgehouden. Ik sprak met een Amerikaanse missionaris, Hope Flinchbaugh, die één van de slachtoffers ontmoette. Volgens Flinchbaugh waren er vrouwelijke sekteleden ingezet om het bestuur van het netwerk te verleiden. Vervolgens werden er ontluikende foto's genomen om de slachtoffers mee te kunnen chanteren.

Een pastoor vertelde dat ze gedrogeerd was en vastgehouden werd, terwijl twee vrouwen de Eastern Lightning doctrine in haar oor fluisterden. Anderen hadden een gebroken been opgelopen, of een oor dat afgesneden was. Toen het één slachtoffer gelukt was te ontsnappen en de politie te waarschuwen, verdwenen alle sekteleden op mysterieuze wijze.

Advertentie

In het buitenland werkt de sekte aan positieve PR. Ze heeft daar nog de mogelijkheid om een bepaald imago neer te zetten, anders dan in China. Er worden kantoren geopend en er is een nieuwe website. Daarop valt uiteraard niets te lezen over alle geruchten die rondgaan. Wel is er een sectie met verhalen van mensen die voorbeeldgevallen omschrijft van mensen die 'weerstand boden aan hun almachtige god' en daarvoor gestraft werden. Zo is er de 55-jarige Li X, die last kreeg van een rottende vagina, en uiteindelijk stierf.

Man die ontvoerd werd door Eastern Lightning, naam onbekend. Zijn oor is half afgesneden.

Ik nam contact op met de vestigingen in Hong Kong en Macau. Beiden ontkenden alle beschuldigingen, en namen afstand van de hoofdgroep van de sekte. Een woordvoerder van de vestiging in Macau zei dat hij wel verhalen gehoord had maar dat hij ze niet kon geloven. "Onze Kerk richt zich op de liefde, en op het houden van de mensen om ons heen. Daarom denk ik ook niet dat iemand van onze Kerk zoiets zou doen. Je moet nagaan waar deze verhalen vandaan komen: waarschijnlijk de regering. En toevallig vertelt die niet altijd de waarheid."

Een lid van de Kerk in Hong Kong zei eigenlijk hetzelfde: dat hij de verhalen ook gehoord had, maar dat hij er niets mee kon omdat het eigenlijk geruchten waren.

Voor de Chinese regering is het erg moeilijk om Eastern Lightning aan te pakken. Meetings worden altijd op het laatste moment aangekondigd, en er worden codenamen gebruikt.

Advertentie

Mobiele telefoons staan onder een valse naam geregistreerd, er is een gedragscode voor de politie etc. De hele lijst met tactieken is tot in detail te vinden in het document dat 'Maatregelen tegen de spionnen van de grote rode Draak' heet.

Wat doen die spionnen van de grote rode draak dan precies? In 2002 werd bij het Amerikaanse Congres een geheim Chinees document gelekt door een Amerikaanse, christelijke NGO. Het omvatte een speech van Bi Rongsheng, afdelingshoofd van de religie-afdeling van het ministerie van Openbare Veiligheid. De speech vertelt onder meer dat de Chinese overheid harder zou moeten werken en minder zou moeten praten, om de sekte in alle stilte te kunnen stoppen.

De 'Eastern Lightning Bijbel' (rechts).

De CPC heeft er alle recht toe te vrezen voor apocalyptische bewegingen. In de negentiende eeuw was de rebellenbeweging van Taiping verantwoordelijk voor ruim twintig miljoen doden. Toch is het allemaal niet zo zwart-wit als het lijkt. De sekte maakt zich schuldig aan marteling, ontvoering, moord en uitbuiting, maar dat doet de CPC zelf ook.

Toen China in 1999 besloot dat de spirituele beweging Falun Gong een gevaarlijke ontmoetingsplek bood voor sociale ontevredenheid, werd een campagne tegen deze groep opgezet. De regering arresteert mensen die actief betrokken zijn en onderwerpt ze aan een ideologische bekering. Toch is Falun Gong een vreedzame club vergeleken met Eastern Lightning. Dat is misschien ook de reden dat deze club grotendeels verwoest is, en Eastern Lightning 'overleeft'. Zeker als je bedenkt dat de vervolging van christenen met 125% gestegen is in 2012.

In een bepaald opzicht voert Eastern Lightning een revolutie tegen een regering die net zo duister is als zij zelf. Dit legitimeert haar daden echter niet, het maakt de kwestie alleen maar moeilijker. En China zal haar grip op religie aan moeten passen, want daardoor wordt juist agressie bij de volgelingen aangewakkerd. De CPC heeft gelijk als ze het volgende gezegde aanhaalt: 'When people stop believing in God, they don't believe in nothing- they believe in anything.' Al geloven mensen niet meer in God, ze zullen nooit niets geloven. Er is altijd wel iets waar ze in geloven.

Alle beelden zijn stills van een wijdverspreide Chinese Public Security Bureau video. Video is eigendom van Pastor Dennis Balcombe.

Chinese vertaling door Liu Cheng en Jack Barry.

Volg Matt opTwitter: @Matt_A_Shea