FYI.

This story is over 5 years old.

VICE News

Gifstof: koolasvervuiling in de Verenigde Staten

De VS produceert meer dan 113 miljoen ton koolas per jaar. Door een gebrek aan overheidstoezicht belandt deze giftige stof regelmatig in het grondwater.
24.2.15

Koolas – een restproduct dat kankerverwekkende stoffen bevat – is wat er overblijft wanneer kolen worden verbrand voor elektriciteit. Elk jaar wordt er meer dan 113 miljoen ton koolas geproduceerd in de Verenigde Staten. In vrijwel elke staat zijn opslagplekken voor koolas, die soms vlakbij woonwijken liggen. Omdat er weinig overheidstoezicht is en onvoldoende veiligheidsmaatregelen worden getroffen, is het al meerdere keren voorgekomen dat giftige chemicaliën uit deze opslagplekken lekten, in het grondwater belandden, en mensen in de buurt ziek maakten.

VICE News reist door Amerika om de mensen en plekken te bezoeken die het meest te lijden hebben onder de giftige afvalstroom. Toch zullen de kolencentrales in Amerika de komende decennia waarschijnlijk gewoon blijven doorroken, en is het einde van het probleem van koolasvervuiling nog lang niet in zicht.