In Rotterdam wordt de volgende stap naar een afvalvrije wereld gezet

De grondstoffen die we kunnen halen uit ons restafval worden nu nog uit fossiele brandstoffen gehaald.
7.10.16

In Rotterdam wordt een nieuwe stap naar een wereld zonder afval gezet. Gisteren werd aangekondigd dat er een fabriek in Rotterdam komt te staan die ons afval om kan zetten in grondstoffen. Van deze grondstoffen kunnen weer nieuwe producten worden gemaakt, waar we nu fossiele brandstoffen voor gebruiken. Op dit moment gooien we wereldwijd elke twee uur genoeg afval weg om het grootste containerschip ter wereld te vullen. In Nederland gooiden we vorig jaar 3,4 miljoen ton restafval weg. Dat is bijna vijftien keer het gewicht van het grootste cruiseschip. Hoeveel van die 3,4 miljoen ton kan omgezet worden?

Advertentie

Deze ontwikkeling past in wat iedereen de circulaire economie noemt, een economie waarbij ons afval de grondstof voor een nieuw product is. In deze gedachte wordt afval dus niet meer als afval gezien, maar als grondstof voor nieuwe producten. Dat is anders dan recycling, waar bijvoorbeeld plastic afval wordt gebruikt om nieuwe plastic producten te maken.

Gisteren werd aangekondigd dat de tweede waste-2-chemicals-fabriek ter wereld in Rotterdam komt te staan. De eerste fabriek is ontwikkeld door het Canadese bedrijf Enerkem, en staat in Edmonton, eveneens in Canada. In de fabriek wordt restafval omgezet in bruikbare chemicaliën.

Het afval dat wordt gebruikt is grotendeels huishoudelijk afval. Het wordt in de fabriek gezuiverd van metaal en eventuele stenen. Het overgebleven afval gaat vervolgens in een versnipperaar en de snippers eindigen in een reactor, waar een proces plaatsvindt dat pyrolyse heet. Hierbij worden de snippers verhit tot hoge temperaturen, "zonder dat er zuurstof in de reactor is," zegt projectleider Martijn Van Loon van AkzoNobel. Op deze manier worden de grote moleculen afgebroken tot kleinere, of met andere woorden: wordt het afval omgezet in synthesegas en methanol.

Deze chemische stoffen kunnen vervolgens worden gebruikt voor allerlei producten, zoals azijnzuur (voor onder andere vezels en lijm), ammonia, kunstmest, verdikkingsmiddelen, drijfgas voor bijvoorbeeld spuitbussen en zelfs benzine. "Een aantal van dit soort producten worden normaal uit fossiele brandstoffen gewonnen door de chemische industrie," aldus Van Loon. "En daarom is dit een duurzame oplossing."

De nieuwe technologie biedt eindelijk een oplossing voor een groot deel van ons restafval: het deel van ons afval dat we nog niet op een of andere manier konden hergebruiken. Zo verwacht Enerkem dat met deze nieuwe technologie het percentage hergebruikt afval in Edmonton van 50 naar 90 procent zal gaan. Als zulke cijfers worden gehaald in Rotterdam, en andere grote steden volgen, komen we steeds dichter bij een afvalvrije wereld.

De fabriek sluit ook perfect aan bij het overheidsproject Van Afval Naar Grondstof, waarmee de overheid ondernemers wil stimuleren om duurzame investeringen te doen. De Nederlandse overheid is een van de partijen die het hele idee van een circulaire economie in de Europese Unie probeert uit te breiden. Met de eerste Europese waste-2-chemicals-fabriek in Rotterdam geeft Nederland dus een goed signaal af.

Nu is besloten om de fabriek in Rotterdam neer te zetten, gaat de tweede fase in. Er wordt gezocht naar een specifieke locatie en het ontwerp van de Canadese fabriek moet worden aangepast: de Rotterdamse variant wordt groter. Als alles mee zit, zal de fabriek in 2019 openen.