FYI.

This story is over 5 years old.

Waarom de identiteit van Satoshi Nakamoto ertoe doet

De bitcoin is een politiek systeem, en Satoshi is het ontbrekende staatshoofd.
4.5.16

Een Australiër genaamd Craig Wright probeert de wereld ervan te overtuigen dat hij Satoshi Nakamoto is, de anonieme uitvinder van de bitcoin.

Experts zijn het erover eens dat het bewijs dat Wright gepresenteerd heeft verre van overtuigend is. Helaas, mag wel gezegd worden, want de ware identiteit van Satoshi is een van de grootste mysteries van de techwereld, en zijn ontmaskering is een opwindend vooruitzicht. Toch zijn er binnen de bitcoingemeenschap verrassend veel mensen volstrekt ongeïnteresseerd in dit mysterie.

Advertentie

Dit is onterecht.

Andreas Antonopoulus, een prominent bitcoinondernemer, plaatste een bericht op Reddit waarin hij een verzoek afwees om Wright te helpen bij het verifiëren van zijn cryptografische bewijs. Waarom? Omdat "de bitcoin een neutraal systeem is dat is gebouwd op vertrouwen," zo schrijft hij. "Het systeem werkt omdat het niet afhankelijk is van een autoriteit. Zelfs niet die van Satoshi."

Toch leert het verleden ons dat Satoshi's naam, alsmede zijn vermeende doelen en idealen, onmiskenbare macht hebben binnen de bitcoingemeenschap. Macht is de kern van alle politiek, en hoe vaak mensen als Antonopoulos ook het tegenovergestelde beweren, is de bitcoin niet enkel technisch, maar ook een sociaal en politiek systeem. De identiteit van Satoshi is belangrijk, omdat hij of zij de toekomst van bitcoin kan bepalen.

Hoewel Wright afgelopen dinsdag een blog plaatste waarin hij Antonopoulos gelijk geeft, is ook hij zich er ongetwijfeld zeer van bewust dat de uitvinder van de bitcoin grote invloed kan hebben op de verdere ontwikkeling van de elektronische geldvorm.

"Ik kan niet toestaan dat de misinformatie die verspreid wordt de toekomst van bitcoin en de Blockchain beïnvloedt," schijnt Wright gezegd te hebben in een persbericht. Maar voordat hij uitspraken kon doen over hoe de toekomst van de bitcoin er dan wel uit zou moeten zien, begonnen media als The Economist zijn claim al in twijfel te trekken.

De critici die vinden dat de bitcoin moet blijven zoals hij is beroepen zich op de autoriteit van Satoshi.

Het wordt geloofd dat Satoshi een enorm fortuin aan bitcoins heeft, ter waarde van bijna een half miljard euro. Dit betekent dat Satoshi grote economische macht heeft. Wright zegt Satoshi's fortuin niet uit te kunnen geven als bewijs voor zijn Satoshi-zijn, omdat dit het hele economische systeem van de bitcoin zou destabiliseren. Hij zegt dat zijn fortuin momenteel in handen is van een fonds en buiten zijn bereik, maar het zou natuurlijk net zo goed kunnen dat hij helemaal geen fortuin heeft, omdat hij Satoshi niet is. Satoshi's economische macht kan hij hoe dan ook niet aanwenden, wat betekent dat hem, mocht hij echt Satoshi blijken te zijn, alleen de sociale macht van de uitvinder rest.

Over de technische aspecten van bitcoin heeft Satoshi namelijk ook weinig macht. De regels van de bitcoin zijn in haar code verwerkt, wat betekent dat deze niet gemakkelijk aan te passen zijn. Dit betekent echter nog niet dat de vermeende idealen en doelen van Satoshi niet door mensen gebruikt worden om hun eigen visie voor de bitcoin te verwezenlijken.

Advertentie

Zo gebruikte de voormalige bitcoinprogrammeur Mike Hearn een email die hij in 2009 ontving van Satoshi als wapen in de zogeheten 'burgeroorlog' binnen de bitcoingemeenschap. Deze oorlog ging – of beter gezegd: gaat – over een mogelijke aanpassing in de code van het digitale geld waar veel mensen tegen zijn. Deze aanpassing zou inhouden in dat het aantal 'blokken' informatie dat per transactie verstuurd wordt groter wordt, waardoor het netwerk deze transacties sneller kan verwerken. Om een complex verhaal kort te maken, gaat het hier om een botsing tussen twee verschillende visies op de bitcoin: de bitcoin als een alledaags betaalmiddel voor de gewone burger en de bitcoin als een nichesysteem.

Deze strijd is onmiskenbaar politiek – het gaat om beslissingen die de financiën en het leven van mensen beïnvloedt, waarbij persoonlijke en algemene belangen meespelen. En in deze politieke strijd heeft de naam Satoshi gewicht, zowel bij de voor- als tegenstanders van verandering.

De critici die vinden dat de bitcoin moet blijven zoals het is, stellen dat Satoshi niet zou willen dat de originele regels zouden veranderen. Maar mensen als Hearn, die voorstander zijn van verandering, zeggen dat de inhoud van de email van Satoshi bewijst dat "Satoshi wel degelijk wilde dat de bitcoin zou concurreren" met andere, grotere en snellere betaalsystemen als PayPal en Visa. Verschillende mensen hebben Satoshi dan ook openlijk opgeroepen om zich in het debat te mengen en de koers te dicteren.

Advertentie

Nu is er dus iemand opgestaan als Satoshi, die die leiderschapsrol zou kunnen vervullen. Het gebeurt wel vaker dat mensen claimen Satoshi te zijn, maar Wright heeft de steun van niemand minder dan Gavin Andresen, de programmeur die als eerste opriep om het aantal blocks per transactie te vergroten.

Als Wright erkent wordt als Satoshi, zou dit hem een unieke machtspositie geven binnen het bitcoin-netwerk. Deze positie is te meer uniek omdat de bitcoin gezien wordt als een systeem dat boven traditionele financiële autoriteiten als banken staat.

Om voor eens en altijd te bewijzen dat hij Satoshi is, en wellicht een einde te kunnen maken aan de onzekerheid over de toekomstige koers van de bitcoin, is er eigenlijk maar één ding dat Wright kan doen: een bericht ondertekenen met de sleutel van de allereerste bitcoin-block die ooit gemaakt is, de zogeheten 'genesis block'. Dit is de enige block ter wereld die honderd procent zeker door Satoshi gemaakt is.

Als Wright – of een andere zelfverklaarde Satoshi – zegt dit niet te kunnen doen, om wat voor reden dan ook, zal de ware identiteit van de uitvinder een mysterie blijven, misschien wel voor altijd.

Misschien is het waar dat de identiteit van Satoshi er niet toe zou moeten doen. Niet omdat Satoshi weinig macht heeft, of omdat de bitcoin niet politiek is, maar juist omdat iemand als Satoshi verontrustend veel macht heeft binnen een het bitcoinsysteem, dat idealiter neutraal zou moeten zijn.