FYI.

This story is over 5 years old.

Dit bedrijf heeft een briljante oplossing tegen de ontwikkeling van kanker

Met behulp van miniscule diamanten wil Bikanta kanker opsporen voordat het zich verder verspreidt door het lichaam.
8.8.14

Bikanta is een medisch bedrijf dat zich bezighoudt met het in kaart brengen van  tumoren door gebruik te maken van nanodiamanten. "A nanodiamond is forever" volgens het bedrijf. Deze uitspraak refereert niet zo zeer naar James Bond als wel naar het feit dat nanodiamanten hun fluorescerende eigenschappen tot in het einde der tijden behouden en daardoor heel geschikt zijn voor het opsporen en monitoren van beginnende tumoren.

Advertentie

Op dit moment is de monitor-technologie voor het opzoeken van kanker nog erg beperkt en primitief. Kanker wordt vaak pas in een laat stadium ontdekt en dat ligt onder andere aan het feit dat de monitor-technieken niet zo ver gevorderd zijn dat tumoren in een vroeg stadium getraceerd kunnen worden. Op het moment dat de tumoren zich in dit vroege stadium bevinden, de micrometastatische fase, is de ziekte veel makkelijker te bestrijden. De volgende stap in de ontwikkeling van kanker is namelijk verspreiding naar de rest van het lichaam. Op dat punt is de ziekte veel makkelijker te traceren, maar veel moeilijker om te bestrijden.

Volgens Ambika Bumb, de hoofdonderzoeker die het brein is achter deze technologie, "is het alsof je een zaklamp in je lichaam hebt die in principe voor altijd aanstaat." "Het is ook een baanbrekende methode die momenteel niet op de markt beschikbaar is," vervolgt Bumb. Haar briljante technologie komt op een belangrijk moment. Kanker is momenteel een van de voornaamste doodsoorzaken in de Westerse wereld. Er is dus logischerwijs grote behoefte aan betere opsporings- en geneesmethodes en die behoefte zal de komende jaren alleen maar groter worden.

Volgens de World Health Organization zal de komende twintig jaar het aantal gevallen van kanker stijgen met 57 procent. Dat is niet mals en dat betekent dat er haast is bij het ontwikkelen van technieken die kanker eerder in de smiezen krijgen en daarnaast is er ook behoefte aan medische technologie die de ziekte effectief kan bestrijden. De nanodiamanten zijn in ieder geval al een behoorlijke grote stap in de goede richting van zowel monitoring als ook bestrijding.

De miniscule diamanten verschaffen namelijk niet alleen 100 keer meer zichtbaarheid, zoals hieronder te zien is; maar hebben ook de potentie om kankerbestrijdende technologie met zich mee te dragen. In tegenstelling tot de traditionele nanodiamanten die zich vormen in clusters, klonteren de exemplaren van Bikanta niet. Het blijft dus een vloeibare substantie die vermengd kan worden met bijvoorbeeld antilichaampjes en medicijnen. Op die manier kan dit mengsel van nanodiamanten en medicijnen niet alleen een search, maar ook direct een destroy-actie uitvoeren.

Voordat deze technologie ook daadwerkelijk gebruikt gaat worden, zullen we het moeten doen met de middelen die we op dit moment voor handen hebben. Helaas voelt de toepassing van de bestaande middelen, na het horen over de veelbelovende nanodiamanten, alsof we kanker met een botte bijl te lijf gaan.