FYI.

This story is over 5 years old.

Tech

In 2018 zal 7% van alle energie op aarde opgewekt worden door windmolens

En dat is een serieuze stap in de goeie richting.

Op dit moment wekt windenergie minder dan drie procent van de totale energie op de planeet op. Maar als de trends die we nu zien aanhouden zal de toevoer van windenergie meer dan verdubbelen tegen 2018. Dat is een serieuze prestatie, aangezien de schone energiebron een moeilijke strijd voert tegen vastgeroeste fossiele brandstoffen zoals kool en gas.

De voorspelling is afkomstig van de mensen bij Navigant, een marktonderzoeksfirma die zich bezig houdt met de schone technologie-industrie. In het nieuwste verslag van de organisatie wordt verteld dat, ondanks dat 2013 een slecht jaar was, de aanleg van windmolenparken snel weer een stijgende lijn zal zien. De technologie zal daarnaast ook blijven verbeteren en de industrie zal als geheel een flinke groeispurt doormaken.

De groei zal voornamelijk plaatsvinden in ontwikkelende economiën - niet in de Verenigde Staten waar de initiatiefen voor schone energie aan de kant geschoven zijn. Schone energie is daar namelijk het slachtoffer geworden van politieke onenigheid en politici die klimaatverandering ontkennen.

"Vorig jaar was het eerste jaar waarin de windindustrie een negatieve groei meemaakte sinds 2004, maar er zijn voortekens dat de recessie van 2013 een afwijking blijkt te zijn," zegt Feng Zhao, de onderzoeksdirecteur van Navigant, tegen CleanTechnica. "Windturbineverkopers zoeken naar nieuwe mogelijkheden in opkomende markten, voornamelijk in Latijns-Amerika en Afrika, en ontwikkelen machines voor maximale energieproductie in gebieden met lage windsnelheden. Er wordt verwacht dat de industrie nog eens 250 gigawatt aan capaciteit zal toevoegen tegen 2018."

Zeven procent is nog niet de verandering die we nodig hebben - maar het is een stap naar het opschonen van onze hopeloos vieze energieproductie. De echte truuk is het voortzetten van deze groei na 2018 en om er voor te zorgen dat China, India, Rusland en de VS niet langer meer op fossiele brandstoffen vertrouwen.