Identiteit

Wie je haat hangt volgens onderzoek af van hoe slim je bent

"Als je mensen met een andere blik op de wereld gaat vermijden, zorgt dat ervoor dat je je eigen ideeën steeds meer als waarheid beschouwt."
5.8.16
Foto door Paul Edmondson via Stocksy
Foto door Paul Edmondson via Stocksy 

Verschillende onderzoeken hebben aangetoond dat mensen met een lager intelligentieniveau eerder en vaker bevooroordeeld zijn, maar nu blijkt dat niet alleen de onnozelen onder ons zich daar schuldig aan maken. Volgens onderzoek is iedereen bevooroordeeld, of je nou slim of dom bent. Het verschil zit er vooral in waar die vooroordelen zich op richten.

Mark Brandt is sociaal psycholoog en assistent-professor aan de Universiteit van Tilburg, en samen met zijn Amerikaanse collega Jarret Crawfordanalyseerde hij 5914 mensen van verschillende cognitieve niveaus voor hun experiment 'Answering Unresolved Questions About the Relationship Between Cognitive Ability and Prejudice'. Er werd in het onderzoek gebruik gemaakt van eerdere onderzoeksresultaten waaruit blijkt dat mensen met een lager cognitief niveau vooral bevooroordeeld zijn tegenover non-conventionele, liberale groepen en tegenover groepen van 'low choice', mensen die weinig keus hebben wat betreft hun status: groepen die worden gedefinieerd aan de hand van hun ras, gender of seksuele voorkeur bijvoorbeeld.

Advertentie

Uit het nieuwe onderzoek blijkt dat deze neiging bij mensen met een hoog cognitieve intelligentie precies omgekeerd is. Oftewel: hoe (cognitief) slimmer de mensen uit hun onderzoek waren, hoe meer ze bevooroordeeld waren jegens conservatieve of conventionele groeperingen, 'high choice' groepen, mensen die veel keus hebben in hoe ze gezien worden door anderen.

"Mensen houden niet van mensen die erg van henzelf verschillen," vertelden Brandt en Crawford in een interview met Broadly. "Als je mensen met een andere blik op de wereld gaat vermijden, zorgt dat ervoor dat je je eigen ideeën steeds meer als waarheid beschouwt." Oftewel, als je de wereld op een bepaalde manier bekijkt dan vertrouw je op dat perspectief, en versterk je je eigen gelijk door te geloven dat anderen ongelijk hebben.

Er was nog een omkering die uit het onderzoek naar voren kwam: Brandt en Crawford ontdekten dat mensen met een laag cognitief niveau bevooroordeeld zijn tegenover groepen waarvan mensen niet zelf kunnen bepalen of ze ertoe behoren, bepaald door bijvoorbeeld etniciteit of je seksuele voorkeur. Dit is relevant in een tijd waarin conservatieven zich steeds meer verenigen in intolerantie jegens transgenders, moslims en vluchtelingen.

Brandt en Crawford stellen dat eerder onderzoek heeft uitgewezen dat mensen met lagere cognitieve functies vaak 'essentialistisch denken', dat ze 'heldere grenzen' zien waardoor groepen van elkaar verschillen.

"Als je denkt in heldere grenzen, dan helpt dat voor mensen om de tegenovergestelde groep op afstand te houden. En daardoor lijken ze ook minder een bedreiging te vormen." Tijdens de gaypride is het – vooral in Amsterdam – lastig om de regenboogvlaggen en bootjes vol feestende lhbt'ers te vermijden, als je dat zou willen. "Maar de gaypride kan ook bevestigen hoe homo's juist verschillen van andere groepen, het viert het gay zijn met hoogtepunten. Die aanwezigheid en zichtbaarheid kan de vooroordelen ook erger maken," zegt Brandt.

"Aan de andere kant zijn mensen met een hoog cognitief intelligentieniveau juist meer bevooroordeeld tegenover high choice-groepen, zoals conservatieven," vertellen de researchers ons. "Ze staan vooral negatief tegenover mensen uit groepen waarvan ze vinden dat die mensen hun meningen zouden moeten kunnen aanpassen."

-

Vrouwen praten misschien veel, maar we horen ze te weinig. Daarom is Broadly Nederland er. Like onze pagina.