FYI.

This story is over 5 years old.

Identiteit

Je kan beter naast een hond slapen dan naast je vriend – aldus de wetenschap

Uit onderzoek blijkt dat vrouwen zeggen beter te slapen naast hun hond. Menselijke bedpartners en katten verstoren de nachtrust juist.
Een knap wit hondje met een oogmasker op in een bed
Foto via Studio Firma via Stocksy 

Je kan je lief het bed uit schoppen, want nieuw onderzoek toont aan dat vrouwen beter slapen als hun hond naast ze ligt, en niet hun menselijke partner. Woef!

Dr. Christy L. Hoffman is professor op de afdeling ethologie (diergedrag), ecologie en natuurbescherming aan het Canisius College in Buffalo, New York. Samen met een team van onderzoekers ging ze op zoek naar de effecten van dieren op het slaapgedrag van mensen. Ze ondervroegen 962 volwassenen uit de VS, en ontdekten dat55 procent van de deelnemers het bed deelt met minstens één hond, en 31 procent met minstens één kat. En 57 procent van de respondenten deelde het bed met een mens.

Advertentie

Hoffman schrijft dat de "bevindingen niet lieten zien dat er een sterk verband is tussen het hebben van een huisdier of hoe het bed gedeeld wordt, en de kwaliteit van de nachtrust zoals die is opgesteld in de Pittsburgh Sleep Quality Index", maar wel zagen ze de volgende resultaten:

  • Vrouwen die het bed delen met een hond, gaven aan beter te slapen en uitgeruster te zijn. Ook zeiden ze dat hun hond minder de nachtrust verstoorde dan menselijke partners, en ze hadden een sterkere associatie met een gevoel van veiligheid en comfort.
  • Deelnemers rapporteerden dat katten in bed net zo verstorend werken als mensen, en deze kattenslapers hadden een minder sterke associatie met gevoelens van comfort en veiligheid in vergelijking met honden en mensen in bed.
  • Mensen met honden gingen vroeger naar bed en stonden eerder op dan mensen die alleen een kat hebben.

Hoffman zei tegen Broadly dat het “heel belangrijk is om rekening te houden met perceptie". "Dit [onderzoek] is gebaseerd op individuen die zelf verslag doen van hoe zij vinden dat hun slaap wordt beïnvloed”, en het is “belangrijk om te onthouden dat dit gebaseerd is op geaggregeerde data en een gemiddelde uit de reacties – een hond nemen lost dus niet per definitie ieders slaapproblemen op.” Ze voegde eraan toe dat individuele verschillen een rol spelen in de antwoorden van de deelnemers, en gaf het voorbeeld dat sommige honden snurken in hun slaap.

Een onderzoek uit 2017, uitgevoerd door de Mayo Clinic, toonde aan dat iedereen die met een hond in bed ligt beter slaapt, maar het onderzoek van Hoffman raadt aan om het onderwerp verder te onderzoeken. Hoffman vertelde ook aan Broadly dat ze wil onderzoeken of het slaapgedrag van mannen op dezelfde manier wordt beïnvloed door huisdieren als bij vrouwen.