FYI.

This story is over 5 years old.

Stuff

CONNIES ANTWOORD OP EEN NIET GEPLAATSTE COLUMN

Connie Meijer is voor Twitter wat Ruud de Wild is voor kunst. Rechtstreeks uit de onderbuik vertelt ze onverbloemd wat het leven is en wat de ~mainstream media~ je niet vertellen.
3.2.12

UT LEVE VAN UN ECHTE COLLUMNISTE GAAI NIE OVER ROZE.

MENSE IK ZAL UT OE MAR EERLIJK VERTELLE.

UT LEVE VAN UN ECHTE COLLUMNISTE GAAI NIE OVER ROZE. IK BEN DUR GOVERDOMME NOG KWAAD OVER!!!

IK DAG DA IK VOLEDIGE VRIJHEID HAD TE SCHRIJVE WA IK WILDE MAR IK WOR GESCENSUREERT WAR IK BIJSTA.

STINE JENSE IS UNNE FILESOFE DIE MENSE REGELMATIG VERGELIJKT MEEJ APE. DIE HET OOIT UNNE COLLUM GESCHREVE EN IK HAD DAAR WEER OP GEREAGEERT. UT WAR MUN UITGESPROKE MENING ZOAS IK DIE WEL VAKER HEB.

Advertentie

IK HAD DUR IS GOED DE WAARHEID VERTELD. OKE. DUN TITEL WAS MISCHIEN WA TEVEEL VAN UT GOEIE. ‘DUN ZELFBEVLEKKING VAN UN FILESOFISE AAP’ WAS MISCHIEN GEEN TITEL VEUR UN ZICHZELF RESPEKTEREND WEBSSITE AS DUN VICE.

IK ZEG ALEEN GEWOON WA IK DENK. LAATST OK TOEN DIKKE TILLY MIJ VROEG OF DE KLERE DIE ZE AANHAD DUR STONDE KON IK UT NIE LATE OM DE VERGELIJKING MEEJ UN ROLLADE TE MAKE. SPAGETTIBANDJES EN 35 KILO OVERGEWIGT GAAT NIE SAME.

IK DENK DA UT KOM DOOR MUN JEUGD. IK HEB GIN MAKKELIJKE JEUGD GEHAD. MUNNE VADER HEJ IK NOOIT GEKENT. IK HEJ WEL VADERS GEHAD MAAR MUN MOEDER KWAM OM DE TWEE MAANDE MEEJ UN NIEWE VADER THUIS. IK WAR TOEN NOG UN KLEIN EN SLANK MEIDJE VAN UN JAAR OF 12.

TOEN DUR EEN UNNE KEER ONDER MUN ROKSKE WOU KIJKE OF IK AL WA HAAR OP MUNNE SNEE HAD IS VOR MIJ DUN KNOP OMGEGAAN. IK HEJ DIE VENT GELIJK BIJ ZUNNE DOEDELZAK GEVAT EN MEEJ ZUN KOP TUSSEN ZUNNE KONT DOR DUN VOORDEUR NAAR BUITE GEBONJOURT. VANAF DA MOMENT WIST IK: IK WOR NIE MIR DE STILLE SLANKE CON DIE IK ALTIJ BEN GEWEEST.

VANAF DA MOMENT HEJ IK NOOIT NIE MIR UN BLAD VEUR DE MOND GENOME. EN TOCH WOR IK AS COLLUMNISTE NU DE MOND GESNOERT DOR DIENE HOOFDREDUCTEUR VAN DUN VICE.

IK LEGDE IN MUN COLLUM UIT DA STINE UT VEKEERT HAJ. ZE SPRAK OVER DE BLANKE SOSIALE ONGESCHOOLDE ONDERKLASSE EN DA ANDERE MENSE DAAR GRAAG OVER LACHE. IK HEJ GEZEGT DA ZIJ NIE BEPAAL WIE OF WAT ONDER OF BOVEKLASSE IS. EN DA KABOUTERTJE VAN OH OH CHERSO OK UN 132 IQ HAD. WAH IS STINE DR IQ WAARDE DAN?

Advertentie

IK STEL DIENE HOOFREDUCTEUR DUS VOOR DUN KEUZE: OF HIJ PLAATS MUNNE VORIGE COLLUM. OF HIJ PLAATS DEZE WAARIN IK IS EKKES HAARFIJN UITLEG WA JOURNALISTIKE VRIJHEID BETEKEND. IK GAAI HIER NIE LOPE ZEGGE DA HIJ UN KLEINE MIEREPIEL HET. DA KEN IK NAMELIJK NIE BEWIJZE. IK HAD GIN CAMERA BIJ. MAR IK WIL GEWOON KENNE ZEGGE WA IK VIN

ZONDER DAAR CONSECUENTIES AN TE HOEVE AFDRAGE ENZO.

IK ZIE DIZZE COLLUM TOCH UN BIETJE AS UN PODIUM OM MIJN GROTE SCHARE VOLLOGERS DEELGENOOT TE MAKE VAN UT REILE EN ZEILE VAN UN VROUW DIE PROBEER HAAR PLEK IN DIZZE PRESTATIEMAATSCHAPPIJ OP TE EISEN. VOR MIJ IS UT AL UN HILLE PRESTATIE DA IK DEZE COLLUM KEN SCHRIJVE GEZIEN UT AANTAL ONGESCHOOLDE IN DE FAMILIE MEIJER EN PRUIJMBOOM. IK MAG MEZELF MEEJ RECHT EEN POWERVROUW NOEME.

ZO. NU EERST WA TAPPAS IN UT FRITUURVET GOOIE

TOT VOLGENDE KEER!

KUSSIES CONNIES.

@conniemeijer