Vrouwen werken gemiddeld vier jaar langer dan mannen en dat is geen verrassing
Foto via Pixabay 

FYI.

This story is over 5 years old.

Identiteit

Vrouwen werken gemiddeld vier jaar langer dan mannen en dat is geen verrassing

Nieuw onderzoek toont aan dat vrouwen gemiddeld vier jaar langer van hun leven aan werk besteden dan mannen. Dat werk bestaat voornamelijk uit huishoudelijke taken.

"Bedenk wat je allemaal zou kunnen doen in vier jaar. Je kunt een boek schrijven, een tijdje de politiek in gaan of zelfs een kind baren en naar de kleuterschool sturen," zegt Lucia Fry, beleidsmaker van ontwikkelingsorganisatie Action Aid. Maar helaas, in plaats daarvan besteden vrouwen die tijd aan huishoudelijk werk.

Gisteren werd er een rapport van ActionAid aan de Verenigde Naties gepresenteerd. Daarin stond dat vrouwen wereldwijd vier jaar langer werken dan mannen. Dit werk bestaat uit huishoudelijke klusjes en het zorgen voor kinderen, zieken en ouderen. In westerse landen als Groot-Brittanië zien we bijvoorbeeld dat vrouwen gemiddeld zo'n tweeënhalf jaar langer werken dan mannen. Als vrouwen daadwerkelijk betaald zouden krijgen voor dit werk, zouden ze in totaal nog zo'n 47.000 euro tegoed hebben.

Advertentie

Maar dat geldt lang niet alleen voor de Britten. Dit onderzoek werd gebaseerd op data van de Worldbank, waarbij ze keken naar 217 landen. Economen berekenden het dagelijkse gemiddelde van betaald en onbetaald werk onder zowel mannen als vrouwen in 78 ontwikkelde en 138 ontwikkelingslanden. Het totaal aantal uren van mannen werd vergeleken met dat van vrouwen, op basis van een gemiddelde levensverwachting van 69 jaar. Zo kon worden berekend hoeveel vrouwen nou precies extra werken. De conclusie: een hoop.

Vrouwen verdienen minder en werken langer.

"Dit is natuurlijk een globaal gemiddelde, " legt Fry uit. "In ontwikkelingslanden liggen deze cijfers nog veel hoger." Ze vertelt dat een vrouw in een sloppenwijk in Bangladesh uren in de rij staat voor brandstof en water, het huis schoonmaakt en daarnaast nog 12 uur werkt in een kledingfabriek. "Dat komt simpelweg neer op een slopend slavenbestaan."

We horen vaker verhalen over loonsverschillen tussen mannen en vrouwen. Maar we vergeten vaak dat vrouwen ook veel verantwoordelijkheden naast hun werk hebben, waar ze niet voor betaald krijgen. Vrouwen verdienen minder en werken langer. Bovendien staan deze twee dingen met elkaar in verband: als je veel huishoudelijke taken hebt, hindert dat ook je economische potentieel.

"Het onbetaalde werk dat vrouwen doen is al een dagtaak op zich," vertelt Fry. "Vaak hebben ze geen tijd voor een voltijdbaan met een fatsoenlijk inkomen. Ze kiezen dus vaak voor werk dat ze rondom hun huishoudelijke taken kunnen inplannen. Dat zijn vaak baantjes als naaien, schoonmaken of werk in kleine zaakjes langs de weg, waar ze niet veel mee verdienen.

Advertentie

Het rapport rekent vrouwen in de leeftijdscategorie van 15 tot 69 jaar mee, maar vaak beginnen meisjes al voor die leeftijd te werken. Fry noemt het voorbeeld van jonge meisjes die voordat ze naar school gaan, nog met hun moeder naar de markt gaan. "Meisjes dragen al op vroege leeftijd bij aan het huishouden."

We komen alleen verder als vrouwen niet meer in hun eentje al het huishoudelijk werk op hoeven te knappen.

Volgens Fry wordt er niet genoeg gedaan door de internationale gemeenschap om aan de doelstellingen van de VN te kunnen voldoen. In 2015 werden de Sustainable Development Goalsopgezet, maar als we zo door gaan, lijken we die niet te gaan halen. Het bestrijden van inkomensongelijkheid tussen mannen en vrouwen alleen is niet voldoende om vrouwen over de hele wereld een beter leven te bieden.

Volgens Fry komen we alleen verder als vrouwen niet meer in hun eentje het huishoudelijk werk op hoeven te knappen. Bovendien moeten we geweld tegen meisjes en vrouwen tegengaan. "Daarvoor hebben we progressieve belastingen, minimale lonen, degelijke publieke diensten, gelijke lonen, kinderopvang en scholing nodig."

We moeten vooral verder kijken dan een economisch model waarin het werk van vrouwen alleen maar in geld wordt uitgedrukt. Als we kijken naar tijd in plaats van geld, dan rijst de vraag: hebben vrouwen überhaupt nog tijd over?

"Tijdsarmoede is niet iets wat wordt erkend," vertel Fry. Zowel mannen als vrouwen hebben altijd onbetaald huishoudelijk werk, daar moet ook tijd voor zijn. "Huishoudelijke taken zijn belangrijk. Op die manier verzorgen we onszelf en de mensen om ons heen. Maar de verdeling moet wel eerlijker, het kan niet zo zijn dat alleen vrouwen ermee bezig zijn. Moet je nagaan wat vrouwen met al die extra tijd zouden kunnen bereiken."

-

Vrouwen praten misschien veel, maar we horen ze te weinig. Daarom is Broadly Nederland er. Like onze pagina.