FYI.

This story is over 5 years old.

Identiteit

SGP'er Paula Schot over de homoposters van de VVD, de Wallen en feminisme

“Sommige mensen beweren dat sekswerker een heel normaal beroep is, maar er is geen scholier die op de Wallen stage gaat lopen.”
Foto via Veerle Weustink via Brandpunt+
Foto via Veerle Weustink via Brandpunt+ 

Paula Schot is nog maar 24 jaar oud, maar kwam de afgelopen maanden veel in het nieuws vanwege haar lijsttrekkerschap voor de SGP in Amsterdam voor de gemeenteraadsverkiezingen. Ze werd daarmee de tweede vrouwelijke lijsttrekker voor de SGP ooit. Zelf denkt Paula dat ze symbool staat voor een veel grotere verandering binnen haar partij. Er blijkt namelijk niet alleen behoefte te zijn aan vrouwelijke lijsttrekkers, ook het aantal SGP’ers in de hoofdstad groeit: en dat zijn lang niet alleen maar gereformeerde stemmers. Paula en ik zijn toevallig op een steenworp afstand van elkaar opgegroeid, in Zeeland, en gingen in dezelfde periode in dezelfde stad naar de middelbare school. Toch kunnen we qua politieke en morele overtuigingen bijna niet meer van elkaar verschillen. Daarom ontmoette ik haar in Amsterdam, en vroeg haar hoe ze denkt over feminisme en waarom ze vindt dat mannen “als het er echt toe doet” beslissingen moeten nemen (dit zei ze in een interview met Volkskrant). Ook hadden we het over stage lopen op de Wallen. Broadly: Ha Paula. Tot 2013 konden vrouwen niet gekozen worden binnen jullie partij. Wat vond je daarvan?
Paula Schot: Ik was wel al lid van de SGP toen zich dit afspeelde, maar ik heb me eigenlijk nooit onwelkom gevoeld. Om duidelijk te zijn: natuurlijk vind ik dat vrouwen politiek actief kunnen zijn, anders zou ik deze positie ook niet hebben – dat is wel duidelijk. De positie van vrouwen binnen de SGP heb ik altijd gezien als een ontwikkeling die achter de schermen al heel lang gaande was. De situatie rondom mij wordt nu alleen erg uitvergroot. Dat was met Lilian Janse, het eerste vrouwelijke gemeenteraadslid van de SGP, niet anders. Wordt er vanuit de oudere garde SGP’ers nog weleens afkeurend gereageerd op jou?
Ik ben me ervan bewust dat er nog altijd een groep is binnen de SGP die er wél moeite mee heeft dat vrouwen binnen de partij zich nu verkiesbaar kunnen stellen voor een openbaar politiek ambt. Daar moet ik rekening mee houden, want het ligt gevoelig – daar zal ik niet omheen draaien.

Advertentie

"Ik ben me ervan bewust dat er nog altijd een groep is binnen de SGP die er wél moeite mee heeft dat vrouwen binnen de partij zich nu verkiesbaar kunnen stellen."

Waar denk je dat het groeiende aantal SGP-stemmers in Amsterdam vandaan komt?
Ik denk dat er meer jongeren blijven hangen na hun studie, de Bible Belt lijkt wat uit te dijen momenteel. We groeien trouwens overal, niet alleen in Amsterdam. Landelijk staat de SGP bekend om onze constructieve en consequente houding, en dat trekt ook niet-gereformeerde mensen aan. Die mensen hoeven het lang niet met al onze punten eens te zijn, maar zijn bijvoorbeeld wel fel tegen euthanasie. Het gaat niet met zetels tegelijk, maar er is zeker sprake van een groei. Je bent opgegroeid in een gereformeerd nest in Zeeland. Hoe reageerde je familie toen je vertelde dat je lijsttrekker wilde worden voor de SGP in Amsterdam?
Van tevoren heb ik met ze overlegd wat ze ervan zouden vinden. En vanaf het begin vonden ze het superleuk en waren ze heel trots. ‘Gereformeerd opgevoed’ roept bij veel mensen negatieve associaties op, terwijl ik gewoon een prettige jeugd heb gehad. Op zondag gingen we twee keer naar de kerk – dat heb ik ook nooit als vervelend ervaren, want ik doe het nu nog steeds. Ook zat ik op een reformatorische school. Maar zelf heb ik nooit het idee gehad dat ik heel streng ben opgevoed. Op zaterdagavond mocht ik bijvoorbeeld gewoon uit, al moest ik dan wel voor middernacht thuis zijn. Maar dat gold voor al mijn vrienden, dus dat was normaal. Wat vind je van de VVD-posters die nu door de stad heen hangen, met twee zoenende mannen erop afgebeeld?
De SGP is van mening dat een relatie tussen man en vrouw bedoeld is. Kijk, dat een commerciële partij met zo’n afbeelding probeert te shockeren, daar kun je al heel veel van vinden – al vind ik elke commerciële uitlating van seksualiteit dubieus, dus dan hebben we het niet specifiek over twee zoenende mannen. Maar een politieke partij? De VVD weet heel goed dat er meerdere groeperingen in Amsterdam zijn die aanstoot nemen aan zo’n poster, dus ik denk dat je dat dan niet moet doen.

Advertentie

Foto via Veerle Weustink via Brandpunt+

Tegen de Volkskrant zei je : “Ik ben ervan overtuigd dat vrouwen op bestuursposten kunnen zitten. Tegelijk geloof ik, en de SGP met mij, dat de man boven de vrouw is gesteld. Dat betekent niet dat we niet gelijkwaardig zijn, maar dat als het er echt toe doet, je als vrouw de man volgt.” Wanneer doet het er in jouw beleving dan ‘echt toe’?
Ik ben blij dat je die vraag stelt, want die quote van mij is nogal uit z’n verband getrokken. Sowieso had ik het over de man-vrouwverhouding binnen het huwelijk, en niet de man-vrouwverhouding binnen de politiek. In de Bijbel worden aan mannen en vrouwen verschillende taken toebedeeld; mannen en vrouwen zijn dus anders, maar dat betekent niet dat de man en vrouw binnen het huwelijk niet gelijkwaardig zijn. Die gelijkwaardigheid staat voor mij namelijk boven alles. Dat de man boven de vrouw gesteld is, uit zich vooral in het liefhebben van de vrouw. Dat is de voornaamste opdracht van de man: dat je als man je vrouw liefhebt, zoals Jezus Christus de mensheid liefheeft. Dat is eigenlijk altijd ter bescherming van de vrouw geweest. Je moet die bijbeltekst ook wel in een bepaalde tijdscontext zien: in de tijd waarin de Bijbel geschreven werd, was dit juist een heel vooruitstrevend statement. En wat is dan zo’n situatie die er volgens jou ‘echt toe doet’ binnen een huwelijk, waarin de man uiteindelijk de knoop moet doorhakken?
Dat vind ik heel lastig, omdat ikzelf nooit een dergelijke situatie heb meegemaakt waarin zo’n beslissing moest worden genomen. Ik hoop ook dat het nooit nodig zal zijn, want dat betekent dat je samen de dialoog bent aangegaan, maar er uiteindelijk niet uitgekomen bent. Toch blijf ik erbij dat, wanneer je je in zo’n situatie bevindt en je er absoluut niet uitkomt met elkaar, de man moet bepalen wat er zal gebeuren. Maar altijd met het welzijn van de vrouw als grootste prioriteit. Dat is de namelijk de voornaamste opdracht van de man. In de basis ben je dus voor gelijkwaardigheid. Zie je jezelf dan ook als feminist?
Kijk, ik vind dat de voornaamste taak voor zowel mannen als vrouwen de zorg voor het gezin is. Maar als je daar samen over kunt discussiëren en uiteindelijk besluit dat binnen jouw gezin de man wat meer zorgtaken op zich neemt, dan is dat ook prima. Ik vind het heel belangrijk dat vrouwen daar hun eigen keuze in kunnen maken; vrouwen moeten er dus niet op afgerekend worden wanneer ze er wél voor kiezen fulltime voor hun gezin te zorgen.

"Ik krijg het idee dat feministen zich het liefst boven de man zouden plaatsen. Dat stuit me tegen de borst."

Ik kan me boos maken over dingen als ongelijke lonen, maar ik zie mezelf absoluut niet als feminist. Bij feminisme denk ik altijd gelijk aan de feministische beweging uit de jaren vijftig, en ik vind het moeilijk me daarmee te identificeren. Wat me altijd nogal tegen de borst stuit, is dat ik vaak het idee krijg dat feministen zich het liefst boven de man zouden plaatsen. Misschien grappig om dit zo te zeggen, maar er zitten ook bepaalde voordelen aan een vrouwelijke SGP’er zijn: mensen vinden het een bijzonder iets, en ik heb zoveel fijne reacties gekregen vanuit het hele land.

Wat moet er volgens de SGP anders in Amsterdam?
Als we het dan toch over feminisme hebben: de Wallen, die zouden wij het liefst gesloten zien. Er is sprake van een soort rookgordijn, waarachter enorm veel mensenhandel, andere criminaliteit en seksueel misbruik schuilgaat. Als er ook maar één vrouw onvrijwillig op de Wallen staat, dan is dat al te veel. Ik weet dat er echt wel vrouwen zijn die op vrijwillige basis aan sekswerk doen, maar dat zijn degenen wiens stem je continu hoort. De slachtoffers van mensenhandel bijvoorbeeld, die hoor je niet. Sommige mensen beweren dat werken als sekswerker een heel normaal beroep is, maar er is geen scholier die op de Wallen stage gaat lopen. Ook willen we de overlast, net als vrijwel iedere partij, in de binnenstad tegengaan. Iedereen heeft daar z’n eigen methode voor: wij willen dat bereiken door de prostitutie weg te nemen en door coffeeshops te sluiten. Het is natuurlijk heel raar dat de gemeente Amsterdam nota bene meedoet met de aangifte tegen de tabaksindustrie, we hebben de alcoholleeftijd van 16 naar 18 verhoogd, we organiseren in Nederland allerlei campagnes om een gezonde samenleving te creëren – maar we nemen geen maatregelen tegen de wietindustrie. Tot slot: wat is je lievelingspassage uit de Bijbel?
Ik heb er meerdere, maar Matteüs 6 vind ik persoonlijk heel mooi. “Daarom zeg ik jullie: maak je geen zorgen over jezelf en over wat je zult eten of drinken, noch over je lichaam en over wat je zult aantrekken. Is het leven niet meer dan voedsel en het lichaam niet meer dan kleding? Kijk naar de vogels in de lucht: ze zaaien niet en oogsten niet en vullen geen voorraadschuren, het is jullie hemelse Vader die ze voedt. Zijn jullie niet meer waard dan zij?” Als God dus al zo goed voor de vogels zorgt, hoe goed zorgt hij dan wel niet voor de mensen?