FYI.

This story is over 5 years old.

De laatste keer dat er zoveel CO2 in de lucht zat, was miljoenen jaren geleden

Dus, hoe zag het klimaat er toen uit?
8.5.15

Dieren in het Plioceen in Noord-Amerika Mural, Smithsonian.

In maart 2015 bereikte het koolstofgehalte van de atmosfeer voor het eerst 400 ppm (een maat voor de concentratie van koolstof). We hebben in vorige periodes op bepaalde plaatsen 400 ppm kunnen constateren, maar nu blijkt deze waarde voor iedere plaats op de wereld te gelden. Om een beeld te krijgen wat dit betekent voor ons leven in de nabije toekomst moeten we naar het verleden kijken.

Advertentie

"De CO2-concentraties in de atmosfeer zijn in de afgelopen miljoenen jaren nog nooit zo hoog geweest," aldus Erika Podest, koolstof- en waterwetenschapper van de NASA.

Zoals Ed Hawking, klimatoloog aan de University of Reading, het stelt: "Deze ontwikkeling is een keerpunt op de weg naar een ongekende klimaatverandering voor het menselijke ras." De laatste keer dat het koolstofniveau in de atmosfeer zo hoog was, is nu ongeveer een miljoen jaar geleden." De milieuactivist Bill McKibben had dezelfde gedachte: "We begeven ons in een nieuwe situatie. Het is miljoenen jaren geleden dat er zoveel koolstof in de lucht zat."

Hun punt is duidelijk, het is miljoenen jaren geleden dat er zoveel koolstof in de lucht zat. Dat brengt ons op de volgende vraag: hoe was het klimaat in periode, al die miljoenen jaren geleden?

Volgens de hoogste autoriteiten op het gebied van klimaatsveranderingen is de laatste keer dat het koolstofniveau 400 ppm bereikte ongeveer 2 tot 3 miljoen jaar geleden in het Pliocene tijdperk. De IPCC, wiens taak het is om de laatste ontwikkelingen binnen de klimaatverandering te meten en te rapporteren, wijdt een deel van haar jaarlijkse rapport aan het Pliocene tijdperk. "Wanneer we het klimaat rond deze periode zo goed mogelijk begrijpen, kunnen we ons zo goed mogelijk voorbereiden op de toekoemstige klimaatverandering." In het Pliocene tijdperk lag het koolstofniveau in de atmosfeer op 360 tot 400 ppm.

Advertentie

Het zijn natuurlijk geen perfecte metingen. Veel van de informatie die we hebben over dat tijdperk komt van zogenaamde "proxy-data" van monsters van ijskernen en oude boomstammen. Maar toch. Het is belangrijk dat we deze informatie tot ons nemen, zodat we weten wat ons staat te wachten.

Hier zijn een paar eigenschappen van het klimaat rond het Plioceen tijdperk:

  • De zeespiegel lag zo'n 15 tot 25 meter hoger.
  • De temperaturen lagen 2 to 3 graden hoger.
  • Arctische temperaturen lagen zo'n 10 tot 20 graden hoger.
  • Veel verschillende plant- en diersoorten leefden in die periode zo'n paar honderd kilometer noordelijker ten opzichte van waar ze nu leven.

Oppervlakte temperaturen in het Plioceen. USGS

De temperaturen in de tropen lagen in deze periode niet hoger, maar zelfs iets lager. De gebieden dicht bij de poolcirkel waren daarentegen bloedheet. Zo smolt het ijs in deze gebieden rond de zomerperiodes.

Deze periode in de Pliocene is geen perfecte vergelijking, maar de de beste wetenschappers beweren dat we in de toekomst richting dit klimaat zullen gaan, zo niet warmer. Sinds het industriële tijdperk is de temperatuur al met 1 graad gestegen. Glaciologen voorspellen dat we in de komende decennia een ijsvrije Noordpool zullen hebben.

Het passeren van de 400 ppm is volgens veel wetenschappers symbolisch. Sterker nog, we zijn hard op weg om nog een veel, veel warmere aarde te creëeren dan die in het Pliocene tijdperk.