FYI.

This story is over 5 years old.

Tech

Het gaat ondanks alles ook gewoon heel goed met de wereld

Volgens de economische data van Max Roser van de Universiteit van Oxford gaat het beter met de wereld dan ooit.
Beeld: NASA

Als je naar het nieuws kijkt, lijkt de wereld in een complete politieke chaos te verkeren. Een reëel toekomstbeeld is dat Trump volgend jaar de machtigste man op aarde is. Een gebied van Kashmir in oost Pakistan tot de Magreb in Noordwest-Afrika ligt overhoop. Rusland en Turkije dwalen van het democratische pad. Maar wat we continu vergeten te doen, is de vergelijking maken met hoe het vroeger was.

Advertentie

Vrijwel alles gaat beter dan veertig jaar geleden. Laat ons daarom eens de geschiedenis in turen. We zullen de week met een dosis optimisme kunnen beginnen.

Het gaat namelijk veel beter met de wereld dan ooit. Max Roser, econoom aan de Universiteit van Oxford, heeft een enorme hoeveelheid economische data in kaart gebracht. Zie bijvoorbeeld hieronder hoe de levensverwachting tussen 1800 en 2011 is verdubbeld.

In de grafiek hieronder is te zien wat een ongelofelijke vooruitgang we hebben geboekt in de afgelopen 120 jaar. Over de hele wereld wijzen de pijlen naar boven.

Een langere levensverwachting heb je niks aan als de kwaliteit van leven er niet beter op wordt, maar gelukkig hebben bijna alle grafieken een stijgende lijn. De Human Development Index van de Verenigde Naties is over het geheel al tientallen jaren aan het stijgen.

Minder dan tien procent van de bevolking op aarde leeft in absolute armoede. De Verenigde Naties definiëren absolute armoede als een "ernstig gebrek aan voedsel, veilig drinkwater, hygiëne, gezondheid, onderdak, onderwijs en informatie. Dit is niet alleen afhankelijk van inkomen, maar ook of er toegang is tot die diensten." In 1900 leefde 80 procent van de wereldbevolking in absolute armoede.

Dit is de ontwikkeling van het BBP per hoofd van de bevolking over de afgelopen honderd jaar.

Klik op "play" om de wereld te zien groeien in welvaart. Je kunt bij elk land een zelfde soort stijging zien, in de afgelopen tientallen jaren.

Advertentie

En ondanks berichten over ongelijkheid, zijn inkomens per land wereldwijd gelijker verdeeld. Eind jaren 90 was de wereld heel duidelijk verdeeld in arme en rijke landen. Ondanks de toename van ongelijkheid in Amerika, lijkt de verdeling van welvaart in de rest van de wereld steeds gelijker te worden.

Veel van die welvaart verdwijnt in de zakken van de 1 procent (of eigenlijk de 0,1 procent). Tegelijkertijd wordt er steeds meer geld uitgegeven aan educatie. Scholing is in de laatste dertig jaar de norm geworden.

Voedselverdeling lukt de wereld steeds beter. Sinds de groene revolutie in de jaren zestig en zeventig (het definitieve doordringen van het chemische proces waarmee kunstmest wordt geproduceerd tot de wereldmarkt - het Haber-Bosch proces) is voedsel nu goedkoper en beschikbaar voor meer mensen.

Elektriciteit is de standaard geworden.

In ontwikkelde landen is elektriciteit tegenwoordig bijna gratis.

Elektriciteit wordt ook steeds efficiënter.

Ja, je zou kunnen denken dat we tegenwoordig meer hebben, omdat we ook harder werken, maar mensen werken nu gemiddeld 20 uur per week minder dan in 1900.

De weg naar welvaart was voor veel mensen uit de twintigste eeuw een baantje in een van de vele fabrieken. Verplaatsing van werk van het land naar de fabriek betekende een stabieler inkomen. Het betekende ook dat arbeiders compleet waren overgeleverd aan de fabrieksdirecteuren, zonder alle hedendaagse rechten van de werknemer.

Advertentie

De juridische bescherming waar werknemers vandaag van genieten is voor een groot deel te danken aan de gewelddadige stakingen die plaatsvonden in de negentiende en twintigste eeuw, waar milities aan de pas moesten komen. Deze strijd voor de moderne werkweek heeft duizenden mensen het leven gekost.

Door deze, en andere vormen van confrontatie met de gevestigde macht, is democratie tegenwoordig op elk continent vertegenwoordigd.

Ongeveer de helft van de burgers in de wereld leeft in een democratie. In 1901 was dit slechts tien procent. Het percentage instabiele inefficiënte overheden (anocratieën) blijft daarentegen ongeveer gelijk. En nog steeds leven veel te veel mensen in autocratieën; hoewel, het relatieve percentage wel lijkt te dalen.

Wereldwijd valt de doodsoorzaak steeds minder vaak te herleiden tot oorlog.

Het is natuurlijk niet zo dat al deze ontwikkelingen vanzelf gaan, en dat we ons geen zorgen hoeven te maken over de toekomst, omdat het 'toch steeds beter gaat.' Maar het is belangrijk om alle ellende die we dagelijks voorbij zien komen via een van de vele mediakanalen in perspectief blijven zien.

We hebben toegang tot meer middelen met minder werkuren. De producten worden met het jaar goedkoper. Technologie zorgt voor een diepere verbondenheid met elkaar. Als we naar de toekomst kijken, is het belangrijk om onze toekomst te isoleren van waar we vandaan komen: een wereld met veel meer armoede, oorlog, geïsoleerdheid door slechte scholing en all-round ellende. Deze data geldt als beste antwoord op de politici die een slaatje willen slaan uit angst - mensen die de wereld slechter voordoen dan 'ie in werkelijkheid is zodat ze aan de macht kunnen komen.

In de tijden van politieke chaos is het idee dat de wereld wel degelijk vooruitgang kent misschien wel het belangrijkste.

Deze post is oorspronkelijk geschreven voor Amy Robinson Sterling's site.