FYI.

This story is over 5 years old.

Lipton Ice Tea's guide to the Brightside

The Brightside Amsterdam: Guillaume ‘Gee’ Schmidt

Mede-eigenaar van kleding label Patta, Guillaume ‘Gee’ Schmidt, laat zijn meest inspirerende plek van Amsterdam zien: het Ouderkerksplein