FYI.

This story is over 5 years old.

Seks

Hoe meer hetero’s drinken, hoe meer ze openstaan voor homoseksuele seks

Als we beschonken zijn, raken we geïnteresseerd in zo’n beetje iedereen.

Foto via PeopleImages/GettyImages

Als we veel drinken, hebben we de neiging ons aangetrokken te voelen tot mensen die we toen we nuchter waren totaal oninteressant vonden. Daarvan was je waarschijnlijk al op de hoogte. Maar wat je waarschijnlijk nog niet wist, is dat er ook wetenschappelijk onderzoek is gedaan naar die roze bierbril.

Voor één onderzoek benaderden onderzoekers heteroseksuele mannelijke en vrouwelijke universiteitsstudenten in clubs, en vroegen hen om te beoordelen hoezeer ze zich aangetrokken voelden tot verschillende mensen van het andere geslacht. Hoe meer de studenten gedronken hadden (dat werd vastgesteld met een blaaspijpje), hoe hoger hun beoordelingen waren.

Advertentie

Een ander onderzoek, dat april vorig jaar gepubliceerd werd in The Journal of Social Psychology, voegt een spannende twist toe aan dit eerdere experiment: de bierbril zou er niet alleen voor zorgen dat heteroseksuele mannen en vrouwen zich meer aangetrokken voelen tot mensen van het andere geslacht, maar ook tot mensen van hetzelfde geslacht.

Voor dit tweede onderzoek benaderden de onderzoekers 83 heteroseksuele volwassenen in de Verenigde Staten, die ’s avonds laat verschillende bars bezochten. Ze vroegen de deelnemers een vragenlijst in te vullen, waarin onder meer werd gevraagd hoeveel ze die avond hadden gedronken. Vervolgens bekeken ze allemaal een video die zo’n 40 seconden duurde, waarop een aantrekkelijke man of vrouw te zien was die wat aan de bar stond te drinken en een praatje maakte met de barman. Naderhand werd hen gevraagd te beoordelen hoe bereid ze zouden zijn verschillende activiteiten uit te voeren met de persoon in de video – van een drankje voor diegene kopen, tot met hem of haar mee naar huis gaan voor seks met hem of haar.

Zoals verwacht toonden de mannen meer interesse wanneer er een vrouw voorkwam in de video dan een man, terwijl voor vrouwen het tegenovergestelde gold. Mannen drukten over het algemeen ook meer seksuele interesse uit dan vrouwen, wat aansluit op verschillende onderzoeken die eerder al aantoonden dat mannen meestal meer openstaan voor vrijblijvende seks met een vreemde.

Advertentie

De onderzoekers keken naar de verhouding tussen de hoeveelheid geconsumeerde alcohol en de seksuele interesse in de persoon in de video. Ze stelden vast dat mannen altijd evenveel interesse hadden in seks met de vrouw in de video, ongeacht de hoeveelheid drank die ze naar binnen hadden gewerkt. Alcohol leek dus verder geen effect te hebben op hoe graag mannen van bil wilden gaan met een aantrekkelijke vrouw.

Maar hoe meer mannen dronken, hoe meer interesse ze toonden in de mannelijke persoon in de video. En alhoewel mannen die geen alcohol op hadden aangaven geen interesse te hebben in seks met een man, gold dat niet voor mannen die zeiden meer dan tien drankjes achterover te hebben geslagen: zij toonden bijna net zoveel interesse in de man als in de vrouw.

Voor de vrouwelijke proefpersonen waren de resultaten een beetje anders: waar de interesse van mannen in het andere geslacht constant bleef naarmate ze meer dronken, bleek hij bij vrouwen te stijgen. Nuchtere vrouwen toonden nauwelijks interesse in de man; naarmate ze meer en meer dronken raakten ze steeds geïnteresseerder. Hun interesse in het vrouwelijke doelwit volgde hetzelfde patroon: wanneer vrouwen meer alcohol consumeerden, werd hun interesse in zowel het mannelijke als het vrouwelijke doelwit vergroot.

Wat is er hier nou eigenlijk aan de hand? Waarom lijkt alcohol heteroseksuele mensen meer open te stellen voor het experimenteren met de eigen sekse? Waarschijnlijk heeft dit iets te maken met het feit dat alcohol onze angsten en remmingen vermindert, waardoor we eerder bereid zijn allerlei dingen te proberen die we normaal gesproken niet zouden doen – ook op seksueel vlak. Met andere woorden: als we dronken zijn, maken we ons niet meer zo druk over hoe we ons ‘horen’ te gedragen. Dit kan ertoe leiden dat we dingen doen of zeggen waar we ons normaal gesproken voor zouden schamen.

Daar hoort ook experimenten met iemand van hetzelfde geslacht bij, wat jammer genoeg nog steeds als een taboe wordt gezien – zeker voor mannen. We weten dat veel mannen deze gevoelens onderdrukken, omdat seksualiteit fluïde kan zijn en mensen niet in te delen zijn in rigide ‘homoseksuele’ en ‘heteroseksuele’ hokjes. Een recent gepubliceerd onderzoek toonde aan dat een verrassend hoog aantal heteroseksuele mannen homoseksuele porno kijkt en homoseksuele seksuele fantasieën heeft.

Het is duidelijk dat er voor veel mannen die zich als heteroseksueel identificeren toch sprake is van interesse en een bepaalde nieuwsgierigheid naar seks met hetzelfde geslacht. Toch worden deze verlangens vaak onderdrukt, omdat mannelijke biseksualiteit nog altijd met een groot stigma te maken heeft. Natuurlijk bestaat er onder vrouwen ook veel interesse in seks met iemand van hetzelfde geslacht; onderzoek suggereert zelfs dat seksuele fluïditeit onder vrouwen nog vaker voorkomt dan onder mannen. En alhoewel mannen onder druk gezet worden om hun homoseksuele gevoelens de kop in te drukken, wordt van vrouwen verwacht al hun seksuele verlangens te verbergen. Deze dubbele standaard maakt wel wat begrijpelijker, waarom sobere vrouwen in niemand al te veel seksuele interesse toonden.

Conclusie van dit verhaal: eigenlijk zouden we er niet van moeten staan kijken dat alcoholconsumptie heteroseksuele gevoelens onder mensen die zich als heteroseksueel identificeren versterkt. Alcohol lijkt voor zowel mannen als vrouwen een makkelijke manier te zijn om seksuele verlangens uit te uiten die ze normaal gesproken voor zich moeten houden.