FYI.

This story is over 5 years old.

nieuws

Facebook maakt het native Americans onmogelijk om hun echte namen te gebruiken

Native Americans worden vaak van Facebook geschopt, omdat hun namen als valse namen wordt aangemerkt. Ze voelen zich daardoor pijnlijk gediscrimineerd.
Foto door Gareth Gooch

In oktober 2014 kwam, uitgerekend op Columbusdag, het 'namenprobleem' op Facebook aan het licht, toen Shane Creepingbear, een lid van de Kiowa-stam uit Oklahoma, tweette dat hij van Facebook was getrapt voor het gebruiken van een 'valse naam'. Dit was niet de eerste keer dat dit Creepingbear overkwam, die gewoon zijn eigen naam gebruikt – het was al twee keer eerder gebeurd.

"De eerste keer dat het gebeurde, jaren geleden, was het zo verholpen," vertelde Creepingbear. "De tweede keer zocht ik er ook niet zoveel achter. Ik stuurde gewoon een foto van mijn ID-kaart om het te verhelderen. Toen het me voor de derde keer overkwam was is wel echt verbijsterd." Creepingbear zat middenin een facebookchatgesprek, toen die ineens stil viel omdat hij zijn identiteit moest bevestigen. Hij doorliep de stappen, maar stuitte op een bericht waarin stond: 'deze naam is in strijd met onze richtlijnen'.

Advertentie

Alle screenshots eigendom van Tiffany Pathkiller en Shane Creepingbear

Toen begon de frustratie. Creepingbear nam screenshots van de bureaucratische heisa, en postte foto's op Tumblr en Twitter met de hashtags '#racism' en '#erasure'. Sites zoals Colorlines deden er verslag van. Uiteindelijk kwam hij via een vriend uit de mediawereld in contact met Facebook. Ze verhielpen zijn probleem, maar niet voor anderen. Veel mensen denken dat het probleem al lang verholpen is, omdat Facebook in februari een aangaf " dat er nog werk aan de winkel" was, omtrent dit probleem. Maar native Americans ervaren het probleem vandaag de dag nog steeds.

Activisten van de #MyNameIs-coalitie reisden op 1 juni af naar het hoofdkantoor van Facebook om te protesteren. Ze hadden borden mee met teksten erop als: 'Het rapporteren van valse namen straft identiteit, niet gedrag' en 'Stop met het treiteren van mensen vanwege hun identiteit. Mijn naam is net zo echt als de jouwe." Onder de activisten bevonden zich native Americans en mensen uit de LGBTQ-gemeenschap die soms ook de dupe zijn van het beleid – vooral travestieten, die verplicht worden hun wettelijke namen te gebruiken.

In een persbericht merkte Samuel White Swan-Perkins, een van de organisatoren, op dat Facebook de geschiedenis doet herhalen: "Misschien heeft Facebook geen besef van het feit dat een hele generatie native Americans z'n naam verloor door de Dawes Act van 1887. Wat voor naam het ook is, dat is niet aan hun om in twijfel te trekken. De inheemse bevolking verdient het om beter behandeld te worden, net als de LGBT-gemeenschap."

Advertentie

Foto door Gareth Gooch

Lil Miss Hot Mess, een travestiet en medeorganisator van het #MyNameIsProtest, voegde eraan toe: "Dit gevaarlijke en discriminerende beleid is opnieuw een indicatie dat Facebook haar contact met de gebruikers verliest, vooral zij die buiten het standaard van hun blanke, heteroseksuele mannelijke werknemers vallen. Of je zelf op Facebook zit of niet, dit gevecht gaat om de toekomst van de digitale wereld, inclusief iedereens recht op privacy en het recht om hun ware zelf uit te drukken."

Ik vroeg een woordvoerder van Facebook of ze al iets hadden gedaan na hun "werk aan de winkel"-statement. De woordvoerder zei dat Facebook "haar best doet om te zorgen dat alle leden hun echte namen kunnen gebruiken. Als mensen hun eigen namen gebruiken kunnen ze beter verantwoordelijk worden gehouden voor vervelende dingen, en kunnen we de accounts aanpakken die voor onzuivere doeleinden worden gebruikt, zoals intimidatie, fraude en pesterijen.

Hij vertelde daarnaast dat Facebook onlangs een nieuwe verificatieoptie toevoegde. Optie drie houdt in: "Als je geen identiteitsbewijs hebt dat je echte naam en je foto of geboortedatum weergeeft, kun je twee van de soorten identiteitsbewijzen kiezen die bij optie 2 worden genoemd. Vervolgens kun je een officieel identiteitsbewijs opsturen dat een foto of geboortedatum bevat die overeenkomt met de gegevens in je profiel. We voegen de naam en andere gegevens uit het officiële identiteitsbewijs niet toe aan je account.

Advertentie

Dat lost het probleem echter niet op. Zoals Creepingbear opmerkte, moet je om je naam te bevestigen dus diefstalgevoelige persoonlijke informatie overhandigen, zoals een rijbewijs, aan een organisatie die een geschiedenis vol digitale inbraken en privacyschendingen op haar kerfstok heeft.

Facebook heeft een set richtlijnen voor geldige namen, en je wordt afgeraden om "woorden, zinnen, of bijnamen als tweede naam te gebruiken." Dit is waarschijnlijk waarom de namen van native Americans niet als 'echt' worden gemarkeerd. Maar als dat het geval is, wordt de regel blijkbaar veel te breed toegepast. Sommige mensen hebben zinnen of woorden in hun namen, maar dat maakt ze nog geen fraudeurs of iets dergelijks.

Foto door Gareth Gooch

Facebook gaat zelf echter niet actief op zoek naar neppe namen. In plaats daarvan rapporteren gebruikers namen die ze ongepast vinden, en dan bepaalt Facebook vervolgens het vonnis. Dit houdt dus in de andere gebruikers Creepingbear meerdere keren aangegeven hebben, en dat Facebook het meerdere keren met ze eens was.

Creepingbear vindt, net als Samuel White Swan-Perkins, dat het beleid "in het verlengde ligt van de eeuwenlange bezetting en vernietiging van het land en de cultuur van native Americans. Facebook blijft erbij dat de namen [van native Americans] niet voldoen aan hun 'standaarden'. En die standaarden zijn een directe reflectie van wat de maatschappij als 'normaal' beschouwt."

Het beleid lag eerder ook al onder vuur, toen travestieten werden gedwongen om hun "echte namen" te gebruiken, zoals eerder genoemd, en toen werd er samengewerkt met de activisten. Het probleem leek opgelost, voor een selecte groep althans: de travestieten die klaagden kregen weer toegang, net als Creepingbear en de andere native Americans die het probleem aan het licht brachten. Toch worden er geen verdere aanpassingen gemaakt aan het beleid om dit te voorkomen.

Facebook zal misschien geen kwade bedoelingen hebben met het 'echtenamenbeleid', maar de manier waarop het toegepast wordt sluit mensen onnodig uit. Ze hebben inderdaad "werk aan de winkel," en de taak is om de namen van native Americans te erkennen.

We slingeren al onze video's en artikelen vanaf nu alleen nog maar het web op via onze nieuwe facebookpagina VICE Nederland. Like die dibbes!