FYI.

This story is over 5 years old.

Identiteit

Vrouwen zijn het gelukkigst nadat de meeste van hun leeftijdsgenoten dood zijn

Uit een gezondheidsenquête blijkt dat vrouwen het allergelukkigst zijn als ze 85 of ouder zijn.
Vrouwen zijn het gelukkigst nadat de meeste van hun leeftijdsgenoten dood zijn
Screenshot van Titanic via Paramount Pictures 

Vrouwen zijn altijd minder gelukkig dan mannen, totdat ze de leeftijd van 85 jaar bereiken. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek dat werd uitgevoerd door de NHS, de nationale gezondheidsdienst in Engeland. Het is de leeftijd waarop mannen het minst gelukkig zijn, en vrouwen het meest.

Volgens de jaarlijkse gezondheidsenquête in Engeland neemt het aantal mensen met geestelijke gezondheidsklachten toe, met name bij jonge vrouwen. Over het algemeen vertoont 21 procent van de vrouwen in alle leeftijdsgroepen tekenen van geestelijke gezondheidsproblemen, in tegenstelling tot 16 procent van de mannen. Maar die kloof wordt aanzienlijk groter als je kijkt naar jongeren van 16 tot 24 jaar: dan heeft 28 procent van de vrouwen geestelijke gezondheidsproblemen, vergeleken met 16 procent van de mannen. (Zelfs als ze het ongelukkigst zijn – op 85-jarige leeftijd en ouder – heeft slechts 19 procent van de mannen problemen met hun geestelijke gezondheid. Onder de vrouwen op deze leeftijd heeft 14 procent hier last van.)

De deelnemers moeten een algemene vragenlijst invullen, waardoor zaken als geluk, depressie, angst, slaapritme en zelfvertrouwen konden worden gemeten. Hun scores werden gerangschikt op een schaal van nul tot twaalf, waarbij nul geen bewijs voor geestelijke gezondheidsproblemen aangeeft. Elke score van meer dan vier telt als "een waarschijnlijke psychische stoornis of geestelijke gezondheidsproblemen" – en nogmaals, meer dan één op de vijf vrouwen past in deze beschrijving.

Ongetwijfeld zullen veel vrouwen zich herkennen in de resultaten van het onderzoek. We leven nu eenmaal in een fundamenteel ongelijke samenleving, waarin we systematisch ongelijk betaald krijgen, ongelijke bescherming krijgen tegen intimidatie en discriminatie en ons lichamelijke autonomie wordt ontzegd. De kans dat een vrouw depressief en angstig is, is onevenredig hoog, volgens de Wereldgezondheidsorganisatie. In een officieel document wordt benadrukt dat een lage sociale positie in de maatschappij een sterke voorspeller is van depressie. "De ondergeschikte sociale status van vrouwen wordt versterkt op de werkplek, aangezien het waarschijnlijker is dat vrouwen onzekere banen hebben met een lage status, waarin er weinig ruimte is om zelf beslissingen te maken,” staat er. "Traditionele rolpatronen vergroten de ontvankelijkheid [voor een depressie] nog meer, door de nadruk te leggen op passiviteit, onderwerping, afhankelijkheid en de plicht om zorg voor anderen te dragen."

Het heteroseksuele huwelijk, waarvan algemeen bekend is dat het onbevredigend is voor vrouwen, speelt ook een rol. Volgens een interview met psychiaters in The Times kunnen vrouwen tegen het einde van hun leven een plotselinge uitbarsting van geluk ervaren, omdat velen van hen op dat moment weduwe worden. Tristan Bridges, een socioloog en masculiniteitsgeleerde aan de Universiteit van Californië in Santa Barbara, is het eens met dit argument: "Er bestaat veel goed onderzoek dat aantoont dat het heteroseksuele huwelijk beter is voor mannen dan voor vrouwen," vertelt hij. "Mannen zijn gelukkiger, gezonder en rijker in heteroseksuele huwelijken. Hetzelfde kan niet over vrouwen worden gezegd."

Volgens Bridges leven vrouwen gemiddeld langer dan mannen en trouwen ze op jongere leeftijd. Dit betekent dat ze, nadat ze 85 jaar zijn geworden, een plotseling gevoel van vrijheid kunnen ervaren. “Ouderdom is een levensfase waarin vrouwen vrij zijn om dingen na te streven die voor een groot deel van hun getrouwde leven niet beschikbaar waren,” zegt hij. Misschien zullen vrouwen ooit in een polyamoreuze utopie leven en in staat zijn om hun hart te volgen, voordat ze daarvoor bijna negentig moeten worden.