FYI.

This story is over 5 years old.

Identiteit

Hoe terroristische organisaties als IS seksueel geweld inzetten om leden te rekruteren

Uit nieuw onderzoek blijkt dat rekruten van terroristische organisaties als IS en Boko Haram zich specifiek aangetrokken voelen tot deze groeperingen, omdat ze hier de kans krijgen seksueel geweld te plegen.
Een IS-strijder in de Syrische stad Raqqa. Foto via   Handout  / Alamy Stock Photo
Een IS-strijder in de Syrische stad Raqqa. Foto via Handout / Alamy Stock Photo 

Een nieuw rapport van een Britse denktank illustreert hoe extremistische groeperingen zoals IS verkrachting en slavernij rechtvaardigen en stimuleren, om zo nieuwe rekruten aan te trekken – vooral mannen die zich al eerder aan seksueel geweld schuldig hebben gemaakt. Onderzoekers van de Henry Jackson Society beargumenteren dat seksueel geweld en geweld tegen vrouwen een van de fundamentele pijlers is van terroristische organisaties als Boko Haram en IS: het maakt zelfs een essentieel onderdeel uit van hun financierings- en rekruteringsstrategieën.

Advertentie

De onderzoekers analyseerden academische literatuur, wetgeving, terroristische propaganda, getuigenissen van slachtoffers en rapporten van mensenrechtenorganisaties om een beter beeld te krijgen van hoe seksueel geweld bijdraagt aan terrorisme.

Volgens het rapport is seksueel geweld een leidraad in de ideologie van terroristische groeperingen als Boko Haram en IS. Het is een hoogst winstgevende industrie, waarin vrouwen door strijders onderling worden verkocht of worden teruggekocht door hun familieleden voor lucratieve sommen losgeld. In één geval verdiende IS tussen de €109.000,- en € 207.000,- aan losgeld voor 16 gegijzelde mensen. Het rapport waarschuwt dat de terreurorganisatie mensenhandel en ontvoering in toenemende mate als inkomstenbron zal gebruiken, nu de inkomsten uit olievelden en belasting blijven dalen.

Maar terroristische organisaties gebruiken seksueel geweld voor een nog veel fundamentelere reden: het speelt namelijk een essentiële rol in hun agressieve expansiebeleid. Door vrouwen te onderwerpen als seksslaaf en ze te dwingen zich tot de islam te bekeren en kinderen te baren, creëren ze een nieuwe generatie rekruten. En de terroristen weten dat het sociale stigma rondom verkrachting in het Midden-Oosten ervoor zal zorgen dat de slachtoffers zich waarschijnlijk nooit over de ernstige mishandelingen uit zullen spreken.

"IS gebruikt dit stigma om met deze dingen door te kunnen blijven gaan," legt Nikita Malik, auteur van het rapport, uit. Deze gedwongen stilte wordt verergerd door het gebrek aan wetgeving dat slachtoffers in landen als Nigeria, Libië, Syrië en Irak van hun misbruikers beschermt. "In deze landen is de nationale wetgeving op het gebied van seksueel geweld zwak. Verkrachting binnen het huwelijk wordt bijvoorbeeld niet erkend."

Advertentie

De onderzoekers stellen dat veel IS-rekruten zich specifiek aangetrokken voelen tot de terreurgroep, omdat het ze mogelijkheden biedt seksueel geweld te plegen. Het rapport noemt een aantal IS-strijders die zich eerder al schuldig maakten aan verkrachting, zoals de Britse Ondogo Ahmed. Hij vluchtte naar Syrië, nadat hij veroordeeld werd voor het verkrachten van een 16-jarig meisje. De belofte van seksslaven, zo legt het rapport uit, trekt dergelijke mannen aan.

"In de terroristische ideologie wordt geweld tegen vrouwen niet alleen gepleegd voor financieel gewin, zoals bij mensenhandelaren het geval is," vertelt Malik. "Het wordt ook als iets goeds beschouwd."

"Veel van de propaganda die we tegenkomen legitimeert geweld tegen vrouwen als een manier om kafirs [Arabisch voor 'ongelovigen'] te straffen; een vrouw straffen omdat ze het verdient, omdat ze geen moslima is. Door haar te dwingen zich tot de islam te bekeren, help je haar een leven van zonde en ongeloof achter zit te laten."

Als een gevangengenomen vrouw gedwongen wordt een kind van een IS-strijder te baren, wordt het geweld van generatie op generatie doorgegeven. "Ik zou zelfs zo ver willen gaan om te zeggen dat geweld tegen vrouwen een ideologie is die ze nodig hebben om een nieuwe generatie te creëren."

Hoewel veel beruchte terroristen een verleden met huiselijk geweld hebben – zoals Rachid Redouane, de een aanslag pleegde op de London Bridge, en Khalid Masood, de terrorist die achter de aanslag op de Westminster Bridge zat – gelooft Malik dat verder onderzoek noodzakelijk is om te kunnen vaststellen of huiselijk een indicator is voor terroristisch gedrag in de toekomst.

Ze zegt ook dat organisaties beter moeten samenwerken bij het onderzoeken van de terroristische ideologie, om zo toekomstige dreigingen te voorkomen. "Op dit moment zijn het gebied veiligheidshandhaving en het gebied van strafrecht nogal gesegmenteerd," legt Malik uit. "Ik denkt dat het belangrijk is dat kleinere organisaties, die zich inzetten tegen huiselijk geweld en terrorisme, nauwer gaan samenwerken."

Het belangrijkste, zegt ze, is dat seksueel geweld serieuzer moet worden genomen door de overheid en de wet. "We moeten seksueel geweld meer aandacht geven [in onze wetgeving], omdat het een ontzettend belangrijk deel uitmaakt van de gereedschapskist die terroristen gebruiken om hun daden te rechtvaardigen."