FYI.

This story is over 5 years old.

Waarom ook een drol aanwezig was bij de klimaattop in Parijs

Op een dag zullen we water drinken uit flesjes die gemaakt zijn van onze eigen drollen.
14.12.15

Tussen alle wereldleiders, onderhandelaar en wetenschappers die vorige week bij de klimaattop in Parijs aanwezig waren, zat ook een bewegingloze, stille deelnemer: een drol.

De drol was onderdeel van een tentoonstelling die toonde hoe afval gebruikt kan worden als grondstof voor verschillende producten, waaronder waterflessen.

"Dit is de derde Industriële Revolutie," vertelt Regis Nouaille, oprichter van biotechstartup Afyren aan Agence France-Presse. "Het verandert de wereld van het gebruik van olieproducten naar het gebruik van biomassa."

Advertentie

Andere materialen die het bedrijf voorstelt zijn slachtafval en overblijfselen van groenteboerderijen. Afyren stelt dat met een chemische cocktail waardevolle "bouwstenen" gewonnen kunnen worden die dan gebruikt worden om plastic of benzine te maken. Er zijn veel toepassingen voor te bedenken, maar Afyren wil de technologie vooral gebruiken in Afrikaanse gemeenschappen zonder elektriciteit.

Dit is verre van de eerste keer dat iemand afval voorstelt als duurzame energiebron. In Engeland werden vorig jaar november bijvoorbeeld poepaangedreven bussen geïntroduceerd, die maandelijks zo'n 10,000 forenzen vervoeren.

Vlak daarvoor won Caltech een wedstrijd met een campagne om een toilet op zonne-energie te maken. Het toilet verandert menselijke uitwerpselen in waterstof voor brandstofcellen en in mest. Het apparaat zorgde er zowel energie kon worden opgewekt als dat er minder afval werd geproduceerd.

Poep zou de drijvende kracht van de toekomst kunnen zijn. En als Afyren er iets mee te maken heeft, zullen we op een dag uit waterflesjes drinken die gemaakt zijn van onze eigen drollen.