Drugs

Tien feiten over bad trips als je aan de truffels zit

Er zitten enorme voordelen aan het hebben van een bad trip, zo blijkt uit nieuw onderzoek.
17.3.17
Getty Images/iStock

Je hebt misschien wel meegekregen dat steeds meer mensen de voordelen van psychedelica beginnen in te zien. Wetenschappers uit de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk gebruiken psilocybine – het werkende ingrediënt in paddo's – voor het behandelen van verslavingen, depressies en existentiële angsten. Het enige probleem is dat niet elke trip een fijne ervaring is, en onderzoekers zijn sinds kort bezig met het uitvinden van een model, waarmee je kunt voorspellen wat er allemaal gebeurt als psychedelica mensen een bad trip in trekken.

Advertentie

Voor een recent onderzoek heeft een team van onderzoekers van de Johns Hopkins Universiteitsschool voor Medicijnen 1993 mensen ondervraagd die "uitdagende psychologische ervaringen" (lees: bad trips) hebben meegemaakt nadat ze hadden zitten knabbelen aan truffels of paddo's. Het idee erachter was om zo beter te kunnen inschatten hoe veilig het is voor therapeutisch gebruik. In een online vragenlijst, die heel erg leek op een soort Yelp voor recreatieve drugsgebruikers, beschreven de ondervraagden hun trips, gaven ze hun ervaringen een cijfer en bediscussieerden ze de negatieve psychologische en emotionele na-effecten.

Na het inzien van de data, konden de onderzoekers zeven verschillende kwaliteiten identificeren die bad trips over het algemeen met elkaar delen: angst, verdriet, fysiek ongemak, waanzin, isolatie, dood en paranoia. Daarna bestudeerden ze hoe elke factor individueel samenhangt met de anderen. Dit resulteerde in een "Vragenlijst over Uitdagende Ervaringen" met 26 items, bedoeld om mensen te helpen met het verwerken van hun ervaring.

"Is er een risicoprofiel te maken voor een bad trip?" vroeg Frederick Barrett, een van de onderzoekers, zich af. "En als dat zo is, kunnen we er dan achter komen welke mensen meer risico lopen op een bad trip?"

Door verbanden te leggen tussen een groot aantal verschillende bad trips, hoopt Barrett die vraag te kunnen beantwoorden. Tegelijkertijd deed zijn collega, onderzoeker Theresa Carbonaro, een soortgelijk onderzoek, over de positieve en negatieve effecten van een bad trip. Beide onderzoeken geven een zeldzaam inzicht in wat er fout kan gaan wanneer je paddo's gebruikt – en waarom deze ervaringen op langere termijn soms juist goed voor je kunnen zijn.

Advertentie

Zelfs bad trips kunnen goed voor je zijn. Van de 1993 ondervraagde participanten van het onderzoek, liet 84 procent weten dat ze profijt hadden gehad van een bad trip-ervaring, ondanks de verschillende niveaus van psychologisch ongemak die ze daarbij hadden ervaren.

Je bent in goed gezelschap als je vindt dat het VERSCHRIKKELIJK is. Onderzoekers vroegen de deelnemers om hun naarste trip een cijfer te geven, op basis van andere nare ervaringen die ze in het leven hadden gehad. Ongeveer 28 procent zei dat de trip in de top vijf stond van naarste dingen die ze ooit hadden meegemaakt, en ongeveer 11 procent zei dat het het naarste was wat ze ooit hadden meegemaakt.

Je hoofd leegmaken zou best wel eens een positief effect kunnen hebben. Bijna de helft van de deelnemers zei dat denken aan leuke, verzachtende dingen hen hielp om uit de bad trip te komen, of in ieder geval de effecten verzachtte. Ook zei ongeveer 40 procent dat het hielp om van locatie te veranderen.

Drank of meer drugs zullen niet helpen. Sommige deelnemers vertelden dat ze drank of andere drugs hadden genomen om uit de roes van een bad trip te ontsnappen. Beide strategieën werkten bij minder dan tien procent van de ondervraagden.

Droevig of bang zijn bent betekent niet automatisch dat je paranoïde wordt. Paranoia had de minste samenhang met vrijwel elke andere factor van een bad trip, wat het vooroordeel dat psychedelica als psilocybine paddo's je aan het flippen maken, ontkrachtte.

Advertentie

Het gevoel dat je dood gaat is, hoe gek het ook klinkt, misschien wel gunstig. Je sterfelijkheid onder ogen komen enerzijds, en je paranoïde voelen anderzijds, blijken –verrassend gezien – van alle factoren het minst met elkaar samen te hangen. Bovendien bleek dat gevoelens rondom de dood samenhingen met "spirituele significantie", wat betekent dat dit soort gevoelens cruciaal zijn voor een betekenisvol spirituele ervaring.

Angst kan ook een positief effect hebben. Onderzoekers zagen een positieve relatie tussen de hoeveelheid angst die mensen ervaren, en de mate waarin ze dachten dat de ervaring uiteindelijk hun welgesteldheid verhoogde.

Hetzelfde geldt voor doordraaien. De mensen die een hoge mate van krankzinnigheid voelden tijdens hun bad trip, hadden veelal achteraf het gevoel dat dit van bepaalde betekenis was geweest.

Bad trips zijn grotendeels hetzelfde voor zowel mannen als vrouwen. Vrouwen die een hoge mate van verdriet, isolatie en paranoia voelden, hadden ook meer kans om zich angstig te voelen, en dat was niet het geval bij mannen (als in, er was een veel hogere correlatie tussen die ervaringen bij vrouwen). Tegelijkertijd werd er verder vrijwel geen enkel ander verschil tussen mannen en vrouwen ontdekt.

Mensen met psychiatrische stoornissen hebben slechtere ervaringen. De negatieve consequenties van een bad trip zijn intenser voor mensen die kampen met mentale aandoeningen. Deze deelnemers lieten ook significant meer weten dat ze zich geïsoleerd voelden.