Money

Dit is waar het gat in je hand vandaan komt

Het heeft niks met luiheid te maken, je bent gewoon te aardig voor deze wereld.

door Anita Hamilton
26 oktober 2018, 1:57pm

Je moet altijd eerst jezelf uitbetalen, zo luidt een populair mantra onder mensen die zeggen verstand te hebben van persoonlijke financiën. Wat deze goeroes bedoelen is dat je altijd eerst, voordat je de huur aftikt of met vrienden gaat dimsummen, een deel van je inkomen voor jezelf apart moet zetten. Eigenlijk heel logisch, maar bijna niemand doet het, want er zijn maar weinig mensen echt goed in geld sparen.

De meeste mensen laten zich bij financiële beslissingen niet leiden door hun spaarrekening. Er zijn wel veel mensen die de behoefte voelen om hun inkomen met hun vrienden te delen, door eens een rondje meer te geven of iemand uit de brand te helpen. Deze mensen moet je te vriend houden: ze zijn aardig, altruïstisch, betrouwbaar en vrijgevig. Maar ze zijn waarschijnlijk ook slecht met geld.

“Dit soort meegaande mensen zullen sneller je lunch voor je afrekenen,” zegt Sandra Matz, hoogleraar aan Columbia Business School. “Ze geven minder om geld, maar ze gaan er waarschijnlijk ook niet zo handig mee om.” Matz is eerste auteur van een nieuw artikel in het Journal of Personality & Social Psychology, dat een verklaring biedt waarom sommige mensen beter zijn met geld dan anderen.

“Mensen die heel aardig zijn en tevens een laag inkomen hebben krijgen vaker met faillissementen te maken.”

Een van de bevindingen van het onderzoek is dat er een negatief verband bestaat tussen hoe aardig en meegaand iemand is en hoe goed iemand kan sparen. De verklaring die hiervoor wordt gegeven is dat vriendelijke mensen minder waarde hechten aan geld op hun rekening dan hun onvriendelijke tegenpolen. De auteurs bereikten dit inzicht door gegevens van meer dan drie miljoen mensen te analyseren. Die data waren afkomstig uit online vragenlijsten, bankgegevens en diverse publiek toegankelijke bronnen uit de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk.

Uit eerder onderzoek bleek al dat er een verband bestaat tussen hoe meegaand iemand is en de hoogte van iemands inkomen. Vriendelijke mensen zouden minder verdienen doordat ze het moeilijk vinden om voor zichzelf op te komen en meer loon te eisen. De conclusie van dit nieuwe onderzoek is dat lieve, meegaande mensen minder sparen dan mensen met dominante trekken.

Het is onduidelijk of aardige mensen ook sneller in de schulden terechtkomen. “De resultaten die betrekking hebben op schuld zijn een stuk minder doorslaggevend dan de rest. Soms vinden we een verband, soms niet,” aldus Matz. “Wel kunnen we stellen dat meegaande mensen met een laag inkomen een grote kans hebben om schulden te maken.”

Je inkomen speelt ook een grote rol in hoe waarschijnlijk het is dat je je financiële verplichtingen niet nakomt. Meegaande mensen met een hoger inkomen overkomt dit minder vaak dan degenen die minder verdienen. “Mensen die heel aardig zijn en tevens een laag inkomen hebben, krijgen vaker met faillissementen te maken dan meegaande mensen met een hoger inkomen,” aldus de auteurs.

Hoe kun je als lief, aardig, teerhartig mens voorkomen dat je financieel achterblijft bij je meer egocentrische vrienden? Je kunt beginnen door je eigen financiën op orde te brengen voordat je je geld aan anderen gaat uitdelen.

Hou je ook zo van geld? Like VICE Money en ontvang dagelijks gratis geldverhalen: