FYI.

This story is over 5 years old.

Kunst

Perfecte symmetrie is ongelofelijk creepy

Deze fotoserie van perfect symmetrische gezichten laat zien dat juist onze gebreken onze mooiste eigenschappen zijn.

Ah, de Grote Vijf: extraversie, mildheid, ordelijkheid, emotionele stabiliteit en intellectuele autonomie. Van psychologie tot sociologie worden deze vijf kenmerken toegeschreven als de belangrijkste factoren die het menselijke karakter bepalen, en er zijn vele discussies geweest in hoeverre die eigenschappen af te leiden zijn uit onze fysieke kenmerken. Gezichtssymmetrie, het onderwerp van de meest wilde speculaties sinds de tijd van de Oude Grieken, is in de loop van de geschiedenis af en aan beschouwd als objectieve maatstaf voor de vijf hierboven genoemde karaktereigenschappen. Voor eeuwen werd schoonheid gezien als het directe resultaat van de symmetrie die in iemands gezicht verborgen lag. Van aantrekkelijkheid tot jeugdigheid, alles zou besloten liggen in de mate ene helft  van je gezicht overeenkomt met de andere.

Advertentie

Ontoetsbare hypotheses, intellectuele impotentie en het onveranderlijke aangezicht van onze genetica, het is een combinatie die vaker het beginpunt vormden voor ongegronde onzekerheden en uiterst gevaarlijke ideeën. Een kunstenaar uit New York vliegt nu een fotografische vuist tegen dat instituut van neo-frenologie, met een fotoserie die toont hoe gezichten er werkelijk uit zouden zien als ze perfect symmetrisch zouden zijn. De uitkomsten zijn even polariserend als de pseudowetenschap achter de gezichtssymmetrie zelf.

In Both Sides Of laat Alex John Beck zien hoe de portretten van zijn modellen veranderen wanneer ze gephotoshopt worden om perfecte symmetrie te laten zien. Een blik op de rechter, 'superieure' portretten bevestigt dat juist onze gebreken onze meest interessante en mooiste eigenschappen zijn.

Waar perfecte gezichtssymmetrie ooit als anekdotisch bewijs gold voor iemands moraliteit, zien de perfecte spiegelbeelden hieronder er even verontrustend als buitenaards uit. Niemand is perfect. En dat is een goed ding. Perfecte symmetrie is namelijk ongelofelijk creepy:

Alex John Beck is een fotograaf die leeft en werkt in New York. Voor meer van zijn fotografie, zie zijn Instagram.

h/t Feature Shoot

Related:

Vluchtige beelden van verf in water barsten van de creatieve vernietiging

Doppelgängers & Dostoyevsky: Jesse Eisenberg in een dystopische nachtmerrie

Mens en natuur vervagen in deze dromerige portretten van Antonio Mora