FYI.

This story is over 5 years old.

We zouden in minder dan tien jaar van fossiele brandstoffen kunnen afstappen

Volgens een nieuw onderzoek zou een transitie naar volledig schone energie nu veel sneller kunnen dan ooit tevoren.
18.4.16

Hoe dichter bij we een wereld komen die totaal veranderd (lees: verwoest) wordt door klimaatverandering, hoe meer slimme mensen over de hele wereld proberen om de effecten ervan te minimaliseren. Aangezien fossiele brandstoffen een van de grootste aanstichters zijn van klimaatverandering, is het logisch dat veel oplossingen draaien om het gebruik ervan helemaal te stoppen. Hoewel sommigen zeggen dat het onmogelijk zal zijn om dat voor elkaar te krijgen, bestaan er anderen die zeggen dat het mogelijk is – zo lang we 20 tot 80 jaar hebben.

Advertentie

Helaas lijkt het erop dat het plan om voor 2100 van fossiele brandstoffen af te zijn (een plan waar de G7-leiders ontzettend trots op waren) te lang duurt. Als we fossiele brandstoffen op hetzelfde tempo blijven gebruiken, kunnen we de drempel naar een "ecologische ondergang" al in 2036 bereiken. Maar het hoeft niet.

Volgens een nieuw onderzoek dat vorige week gepubliceerd werd door een think tank in Engeland, zouden we fossiele brandstoffen in minder dan een decennium overbodig kunnen maken…mits we het echt willen.

Het onderzoek werd gepubliceerd in Energy Research and Social Science en werd geleid door Benjamin Sovacool, directeur van de Sussex Energy Group van de University of Sussex. Zoals Sovacool opmerkt in de introductie, is "de overgang weg van ons huidige energiesysteem van het grootste belang" en "de snelheid waarmee deze overgang plaatsvindt – de timing – een vitaal element wat beschouwd moet worden."

De reden waarom Sovacool zich zoveel zorgen maakt over hoe snel we van energiebronnen kunnen veranderen komt door iets wat de "klimaatparadox" genoemd wordt. Hiermee wordt bedoeld dat tegen de tijd dat mensen doorhebben dat ze fossiele brandstoffen moeten afschaffen, de point-of-no-return al gepasseerd is.

Volgens Sovacool baseren veel "mainstream" projecties over het afschaffen van fossiele brandstoffen zich op eerdere energietransities – waardoor er een veel te negatief beeld ontstaat over hoe lang een transitie nu zou duren. Sovacool besloot dus zelf de energietransities te analyseren om een realistischer beeld te geven van hoe lang het zou duren.

Advertentie

In het rapport is te lezen dat het Europa tussen 96 tot 160 jaar kostte om van hout naar kolen over te stappen. Elektriciteit verspreidde zich echter veel sneller; het kostte tussen de 47 en 69 jaar voor het mainstream was. Volgens Sovacool zou een energietransitie vandaag de dag nog sneller kunnen, dankzij de dreiging van klimaatverandering en ongekende technologische innovatie.

Sovacool haalt een aantal moderne energietransities aan om zijn punt te illustreren: Ontario is in 11 jaarcompleet van kolengebruik afgestapt; in Indonesië stapte tweederde van de bevolking in drie jaar over van kerosinegestookte naar LPG-gestookte kachels; 90 procentvan de Braziliaanse auto's zouden binnen zes jaar op ethanol kunnen rijden als het Proálcool-programma wordt aangenomen.

Dit zijn slechts drie van de tien voorbeelden die Sovacool noemt in zijn onderzoek, maar volgens hem hadden alle succesverhalen een aantal dingen gemeen: energietransities die snel en effectief waren, werden vooral gedreven door ingrijpen van de overheid gekoppeld aan verandering in consumentengedrag, meestal dankzij subsidies van de overheid.

Maar zoals Sovacool aangeeft in zijn onderzoek, "de implicatie is hier dat er geen magische formule voor energietransities bestaat;" de effectiviteit van energietransities zijn grotendeels context-afhankelijk. Toch is Sovacool het eens met Al Gore, die in 2008 zei dat hij het mogelijk was om in een decennium over te stappen naar schone energie.

"De algemene visie van energietransities is dat ze langdurig en uitgerekt zijn, en meestal decennia of eeuwen duren. Dat is echter niet wat volgt uit het bewijs," zegt Sovacool. "Veranderen naar een nieuw, schoner energiesysteem vergt significante veranderingen in technologie, politieke regulatie, belasting- en prijscontroles en het gedrag van consumenten. Als het uit zichzelf moet gebeuren – zoals het in het verleden gebeurde – kan het inderdaad vele decennia duren. Er moeten een hoop sterren tegelijkertijd uitlijnen. Maar we hebben zo veel geleerd van eerdere transities dat ik geloof dat toekomstige veranderingen veel sneller kunnen gebeuren."