FYI.

This story is over 5 years old.

Een gelekt document van Wikileaks laat de horrorscenario's van het TPP zien

In een luxe hotel in Maui houden de vertegenwoordigers van twaalf landen controversiële en uiterst geheime onderhandelingen over het trans-pacifische handelsverdrag.

In een luxe hotel in Maui houden de vertegenwoordigers van twaalf landen controversiële en uiterst geheime onderhandelingen over het trans-pacifische handelsverdrag (TPP). Dankzij een document dat WikiLeaks gelekt heeft in 2013 weten we nu gelukkig iets meer over de gesprekken die daar gevoerd worden.

In dit document wordt met name ingegaan op de afnemende macht van de overheden ten gunste van de private commerciële ondernemingen.

Advertentie

Het TPP is een gigantisch handelsverdrag dat overal invloed zal hebben. Zo zal dit gevolgen hebben voor de kosten van de medicijnen in Australië tot de melkproductie in Canada en het wereldwijde internettoezicht.

Het document was opgesteld voor een vergadering van de TPP-landen in de maand december van 2013. In het document staan belangrijke agendapunten, zoals de manier waarop overheidsbedrijven (SOEs) behandeld zullen worden in het handelsverdrag.

Volgens het document zijn de meerderheid van de TPP-landen voor meer verplichtingen voor nutsbedrijven, zoals telecommunicatiebedrijven, mijnbouwbedrijven en elektriciteitsbedrijven. Deze verplichtingen gaan verder dan de overeenkomsten die staan vastgelegd bij de World Trade Organization.

Overheidsbedrijven zouden verplicht worden om "naar de wensen van de commerciële bedrijven" te handelen.

Een van deze verplichting voor overheidsbedrijven zou zijn dat zij naar de wensen van de commerciële bedrijven zouden moeten handelen. De overheidsbedrijven zouden daarnaast de commerciële bedrijven ook niet mogen discrimineren wanneer ze producten kopen of verkopen.

"SOEs zijn bijna altijd van de staat omdat zij meestal andere diensten bieden dan commerciële bedrijven," schreef Jane Kelsey, een professor rechten aan de universiteit van Auckland, in een analyse die bij het document was gevoegd. "Diensten waarbij het belangrijk is dat ieder mens hier toegang tot heeft, of omdat sociale, culturele of ontwikkelingsprocessen hier een rol bij spelen."

Relatief rijke landen als Canada en Nederland hebben veel overheidsbedrijven en de rol van overheidsbedrijven in ontwikkelingslanden zijn, volgens de Verenigde Naties, ontzettend belangrijk. Dit is omdat zij niet de marktconjunctuur volgen (dit zou erg nadelig zijn voor de arme inwoners van die landen). In een rapport van het European Center for Economic Policy Research uit 2013 staat dat de overheidsbedrijven die zijn opgenomen in de Forbes Global 2,000 samen een omzet hebben van 3,6 biljoen dollar. Dat is dus niet niks.

Hoewel dit zorgwekkende berichten zijn, komen ze niet als verassing. De vertegenwoordiger van de VS heeft een lijst van de prioriteiten van het land op zijn website staan. Hierop staat bijvoorbeeld dat de bedrijven uit de VS een eerlijk deel van de markt moeten krijgen. Ook staat er dat de private bedrijven het recht moeten hebben om overheden aan te klagen wanneer zij onder hun minimum aantal verkopen zakken.

We weten niet in hoeverre deze punten nog accuraat zijn, aangezien het een document uit 2013 is. Dit is dan ook het grootste punt van kritiek op het TPP. Alles wat wij als buitenstaanders weten komt uit gelekt document van 2013.

Wikileaks heeft momenteel een crowdfundingcampagne opgezet om achter de volledige teksten van het TPP te komen, maar de campagne heeft nog lang niet haar doel bereikt van 100.000 dollar. De onderhandelingen zijn al een tijdje bezig, dus er zal nog maar weinig tijd over zijn om dit doel te bereiken.