FYI.

This story is over 5 years old.

Tech

Zitten is helemaal zo dodelijk nog niet

Onderzoek wijst uit dat staande bureaus helemaal niet zoveel gezonder zijn als we denken.
Rachel Pick
New York, US

We horen nu al een paar jaar aan hoe ongezond het is dat de kantoormedewerkers anno nu voor het grootste gedeelte van de dag op hun stoel zitten – de voornamelijk sedentaire leefstijl jaagt ons een vroegtijdige dood in. Als reactie gingen veel mensen over op een staand bureau, wat een regelrechte marteling moet zijn voor mensen die altijd in een verkeerde houding staan, zoals ikzelf.

Uit recent onderzoek blijkt echter dat die staande bureaus helemaal niet zoveel beter voor je zijn, zo stelt The Washington Post. Dit onderzoek, dat werd uitgevoerd door het University College Londen en de Universiteit van Exeter, wees uit dat het voor je gezondheid nauwelijks iets uitmaakt of je nou staat of zit – het gaat erom dat je genoeg beweegt. Om dit verband te bestuderen, keken de onderzoekers naar de medische dossiers van meer dan 5.000 personen gedurende zestien jaar.

De resultaten zijn in tegenspraak met een onderzoek uit 2010, waaruit bleek dat mensen die langer dan zes uur per dag zitten (en dat doen veel van ons) een sterftecijfer hadden dat 18% hoger ligt dan mensen voor wie dit niet geldt. De steekproefomvang was hier veel groter: meer dan 120.000 mensen.

Desondanks zullen beide onderzoeksteams het er waarschijnlijk over eens zijn dat het belangrijker is om genoeg te bewegen, dan om uren lang alleen maar rechtovereind te staan.