FYI.

This story is over 5 years old.

Een veganistisch dieet is niet per se het beste voor onze planeet

Een nieuw onderzoek suggereert dat vegan worden om onze wereld te redden waarschijnlijk niet nodig is.

Er zijn verschillende redenen dat mensen ervoor kiezen om een veganistisch dieet te volgen, maar er zijn een paar redenen die erbovenuit springen. Voor sommigen gaat het om dierenwelzijn, anderen doen het om gezondheidsredenen – vooral een recent onderzoek dat vlees aan kanker linkt zorgt voor ongerustheid. Dan zijn er nog mensen die het omwille van het milieu doen – een dieet zonder vlees zou beter zijn voor onze planeet.

Advertentie

Maar een nieuw onderzoek suggereert dat er een betere manier is om de wereld te redden dan vegan worden, en je hoeft er geen kaas voor te laten staan.

Volgens het onderzoek – gepubliceerd in Elementa, wat gaat over de manier waarop mensen de aarde beïnvloeden – is een veganistisch dieet intensiever voor het land dan een vegetarisch dieet met zuivel of een grotendeels vegetarisch, maar nog steeds omnivoor dieet.

Het onderzoek kijkt naar de hoeveelheid mensen die gevoed kan worden met het aanwezige akkerland in de Verenigde Staten, afhankelijk van welk dieet er gevolgd wordt. De onderzoekers keken naar de huidige situatie en naar hoeveel land er nodig zou zijn als iedereen veganistisch, vegetarisch of omnivoor werd. Het omnivoordieet werd afgeleid van de Amerikaanse Schijf van Vijf voor een aantal van de maaltijden en lactovegetarisch (wel zuivel, geen eieren) voor de rest.

Uit het onderzoek bleek dat het land de meeste mensen kan voeden als iedereen lacto-ovo-vegetarisch (zowel zuivel als eieren) of lactovegetarisch at. Een veganistisch dieet kwam qua efficiëntie op de vijfde plaats.

De studie keek naar de drie typen land die in de moderne agricultuur gebruikt worden: land voor het verbouwen van groente en fruit, land voor gewassen zoals hooi en graan om vee me te voeren, en graasland. Gewassen als hooi en graan heb je nodig om ervoor te zorgen dat de grond van goede kwaliteit blijft. Bij een veganistisch dieet wordt hier geen gebruik van gemaakt, maar bij een dieet met zuivel en eieren wel, waardoor dit voor de planeet het beste is.

De efficiëntie van deze diëten is een grote verbetering ten opzichte van hoe het er momenteel aan toe gaat. De nieuwe diëten zouden de hoeveelheid eten dat verbouwd wordt met tweehonderd procent kunnen doen groeien.

Uit ander recent onderzoek blijkt dat een veganistisch dieet op een andere manier beter voor de planeet zou kunnen zijn, namelijk door broeikasgassen met zeventig procent te verminderen. Maar als we met zijn allen onze tijd op deze planeet willen uitzitten, kunnen we het beter met elkaar eens worden. Tot die tijd vind je ons bij het kaasplankje.