FYI.

This story is over 5 years old.

Bijna één derde van Duitsland draait nu op duurzame energiebronnen

Een van 's werelds meest industriële landen draait nu op een immense hoeveelheid schone energie.

Duitsland produceert nu 28.5 procent – bijna een derde – van haar energie door middel van zonne-, wind-, water- en biomassa-energie. In 2000 brachten duurzame energiebronnen slechts 6 procent op.

Dit bewijst maar weer dat Duitsland wereldleider is op het gebied van duurzame energie. Geen enkel ander land heeft zich zo toegewijd aan het versneld implementeren van schone energie – of zo'n dramatische switch gemaakt tussen kernenergie en zonne- en windenergie. De Duitsers kregen dit voor elkaar door intense subsidies vrij te maken voor private en commerciële inzet van zonne-energie, druk te zetten achter windenergiecontracten en ja, door de prijs van stroom ietsje te verhogen.

Advertentie

Een paar jaar geleden brak Duitsland een record toen hun zonne- en windcentrales genoeg schone energie produceerden om de helft van het land van stroom te voorzien. Dit jaar vernietigden ze dat record door 75 procent van de nationale vraag te produceren.

En dit is geen lullig landje waar we het over hebben. Duitsland is één van 's werelds grootste energieconsumenten, met een van de meest geïndustrialiseerde economieën. En nog krijgen ze het voor elkaar om op gigantisch veel schone energie te draaien. De mijlpaal die ze deze week bereikten is belangrijk omdat het niet een uitschieter is vanwege een exceptioneel zonnige of winderige dag, maar de productie op een doorsnee dag.

De Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) stuurde gisteren een persbericht uit waarin de productietoename uiteen werd gezet: "Het aandeel van duurzame energiebronnen in de bruto binnenlandse energieconsumptie wordt op 28.5 procent geschat in het eerste kwartaal van 2014." Ter vergelijking: "In de eerste helft van 2013 was dit aandeel nog 24.6 procent."

BDEW gaf ook aan waar die toename vandaan komt: de productie van windenergie groeide met 21.4 procent in de eerste helft van 2014, en produceerde 31 miljard kWh. Zonne-energiecentrales produceerden 18.3 miljard kWh en groeiden met 27.3 procent. Biomassa steeg met 5.2 procent. In totaal produceerden schone energiebronnen dit jaar 22 miljard kWh.

Het enige andere land dat zo hard aan schone energie bouwt is China, maar die bouwen tegelijkertijd ook een immense hoeveelheid vervuilende gas- en kolencentrales. Als het al mogelijk is om over te gaan van conventionele energieproductie naar schone energie om de ergste gevolgen van klimaatverandering te voorkomen, dan is het Duitsland het voorbeeld dat we moeten volgen.

Je kan hier binnenkort trouwens hartstikke leuk stage komen lopen. Klik hier voor meer info of mail meteen naar alejandro.tauber@vice.com.