FYI.

This story is over 5 years old.

Een wetenschappelijke rangschikking van de emotionele betekenis van emoji

Wetenschappers hebben de Emoji Sentiment Ranking gemaakt, waarop je van 751 emoji kan zien of ze een positieve, neutrale of negatieve betekenis hebben.

Wat betekent een emoji? Een

is overduidelijk lief bedoeld, maar bij heel veel ander emoji is de betekenis lastig te achterhalen.

Ook al is er veel discussie over de de precieze betekenis van emoji, worden ze toch steeds meer gebruikt. We zijn dus misschien nog niet in staat om een emojiwoordenboek te schrijven, maar we zouden wel kunnen bepalen welke emoji een positieve betekenis hebben en welke een negatieve.

Advertentie

Dat hebben wetenschappers gedaan in een onderzoek dat recentelijk in PLOS One is gepubliceerd. Zij introduceren de Emoji Sentiment Ranking, waarin alle emoji zijn opgenomen en waarin je kan zien welke emoji positief, negatief of neutraal van betekins zijn.

Om tot de ranking te komen hebben de onderzoekers 1,6 miljoen tweets in 13 verschillende talen geanalyseerd. Binnen dat aantal waren er 70.000 tweets die één of meer emoji bevatten. In totaal hadden ze 969 verschillende emoji verzameld, maar om een betere steekproef te krijgen hebben ze alleen emoji gebruikt die 5 of meer keer werden gebruikt. Zo konden ze de emotionele betekenis van 751 emoji gaan analyseren.

De wetenschappers hebben het sentiment van de emoji bepaald door te kijken naar de rest van de tekst in de tweet. Per individuele emoji keken de wetenschappers naar wat het sentiment van de tekst die eromheen stond. Dat hebben ze omgerekend naar een sentimentscore. Daarnaast hebben ze een neutraliteitsscore opgesteld die wat zegt over de variatie in het sentiment van de tweets die dezelfde emoji gebruiken.

Alle emoji geplot naar sentimentscore en neutraliteitsscore. Beeld: PLOS One

Dit betekent dat een emoji zoals het yin-yangsymbool de maximale score haalt op de neutraliteitsschaal en exact nul scoort voor sentiment. Bijna niemand gebruikt deze emoji in een positieve of een negatieve context, waardoor de neutraliteitsscore hoog is en het sentiment niet naar een bepaalde kant uitschiet. De emoji van een huilend gezichtje heeft ook een sentiment van ongeveer nul, maar omdat deze emoji ongeveer even vaak in een positieve als in een negatieve context wordt gebruikt, is de neutraliteit van deze emoji ook laag.

Advertentie

Een close-up van negatieve, positieve en neutrale emoji. Beeld: PLOS One

Sommige resultaten zijn niet heel erg verrassend. Het ingepakte cadeautje heeft met 0,76 een van de hoogste sentimentscores. Wie houdt er nou niet van cadeautjes? Daarnaast heeft het huilende kattengezicht een sentimentscore van –0,37, wat betekent dat het bijna alleen negatief gebruikt wordt.

Er zijn ook opmerkelijke resultaten. De smiley met een rechte mond, ook wel "neutraal gezicht" genoemd, haalde een best wel negatieve sentimentscore. Net als de emoji van een politieagent, trouwens.Van sommige emoji was er maar een steekproef van vijf, die eigenlijk te klein is voor een goede analyse.

Een ander opmerkelijk resultaat van het onderzoek is dat tweets met emoji vaker door verschillende mensen hetzelfde worden geïnterpreteerd. "Emojis hebben een positief effect op hoe goed mensen de emotie achter een tweet begrijpen," zeggen de onderzoekers. "Waarschijnlijk is dit ook de hele reden waarom ze bestaan."

Dit onderzoek is zeer waarschijnlijk niet het laatste onderzoek dat naar de betekenis van emoji wordt gedaan. De wetenschappers hebben nu een open source woordenboek voor emoji opgezet, net als wat SentiWordNet voor woorden uit het Engels is. Andere wetenschappers zullen hier ongetwijfeld nog meer data aan gaan toevoegen.