FYI.

This story is over 5 years old.

Deze drone bracht in real-time de verspreiding van een ziekte in kaart

Epidemiologen hebben data verzameld door drones gebruikt om de verspreiding van malaria te volgen
23.10.14

Als instrumenten voor het goede en niet het kwade zijn niet-militaire drones vaak het best te gebruiken in omgevingen die anders moeilijk te navigeren zijn. We hebben UAV's gezien die gebruikt worden voor humanitaire en ecologische doeleinden, zoals het in kaart brengen en monitoren van afgelegen gebieden. Onderzoekers zijn nu echter een stap verder gegaan, door de gegevens die verzameld werden door een drone te gebruiken om de verspreiding van een ziekte in kaart te brengen.

Advertentie

Een team onder leiding van Kimberly Fornance, die gelieerd is aan de Londense faculteit voor hygiëne en tropische medicijnen, heeft een artikel gepubliceerd in het tijdschrift Trends in Parasitology waarin wordt onderzocht hoe drones kunnen worden gebruikt in epidemiologie. Hun bevindingen zijn gebaseerd op een case study waarbij drones werden ingezet om de risicofactoren voor malaria in Maleisië en op de Filipijnen in kaart te brengen.

Afbeelding: K Fornace et al., Trends in Parasitology

In een telefonisch interview licht Fornance toe dat het verzamelen van ecologische gegevens vooral nuttig is bij ziekten zoals malaria – hierbij maakt het niet uit of de gegevens verzameld zijn via satellietbeelden, bestuurbare sensoren of dronecamera's. Dit heeft vooral te maken met het feit dat dingen zoals neerslag en vegetatie effect hebben op het leefgebied van de muggen. En deze muggen zijn, zoals je weet, de belangrijkste dragers van malaria.

Tijdens het onderzoek hebben de wetenschappers ook gekeken naar het leefgebied van makaken, omdat de malariaparasiet die ze aan het volgen waren, de Palsmodium knowlesi, zoönotisch is – een duur woord voor dat de ziekte overgedragen kan worden van apen naar mensen.

Het achterhalen hoe de muggen, apen en mensen ten opzichte van elkaar bewegen geeft dus inzicht in hoe de infectieziekte zich verspreidt.

"We zijn begonnen met het inzetten van een drone omdat de remote sensing data en de satellietgegevens in de tropen vrij beperkt zijn," vertelde ze. "Het gebied waar we werken is echt snel aan het veranderen. Het verandert bijna maandelijks; en dat zijn dan ook grote veranderingen."

Afbeelding: K Fornace et al., Trends in Parasitology

Google Earth-beelden waren hopeloos verouderd en tonen bos waar nu open plekken zijn. Daarnaast blokkeert bewolking het gebied op de satellietfoto's. Dus namen ze de commerciële senseFly ebee drone in gebruik – die we eerder hebben zien gebruikt worden in hetzelfde gebied – en hebben ze hun eigen gegevens in 158 vluchten verzameld. Met de data van de drone waren ze in staat om gedetailleerde luchtfoto's en 3D-modellen samen te stellen.

De onderzoekers konden daarnaast waar nodig de modellen actualiseren, waardoor ze in wezen een bijna real-time inzicht kregen in de veranderingen van de ziektedragers. In het paper wijzen de auteurs bijvoorbeeld op het opnieuw in kaart brengen van een bosgebied dat gekapt werd voor een rubberplantage. "Het vermogen om veranderingen in kaart te brengen is van cruciaal belang om te begrijpen hoe veranderingen in het landgebruik invloed kunnen hebben op de verdeling van de menselijke bevolking en de ziektedragers," schrijft ze.

Advertentie

Fornance vertelde me dat de combinatie tussen de dronegegevens en lopende onderzoeken de sleutel is tot hun werk als epidemiologen. Ze rekruteerden malariapatiënten in ziekenhuizen om meer te leren over hun bewegingen en daarnaast volgden ze ook apen door middel van GPS-halsbanden. "Ook zijn we muggen gaan vangen in verschillende gebieden die we al eerder door een drone in kaart hebben laten brengen," zegt ze. " We voegen eigenlijk laagje voor laagje data toe waardoor we steeds beter kunnen begrijpen wat er gaande is in dat gebied."

Afbeelding: K Fornace et al., Trends in Parasitology 

Dit onderzoek was specifiek gericht op het onderzoeken van malaria in één gebied, maar Fornace denkt dat drones ook zeer nuttig kunnen zijn om de verspreiding van andere ziekten te monitoren. Het in kaart brengen van watergebieden kan bijvoorbeeld helpen in het bestuderen van ziekten die worden overgedragen door insecten. Zelfs niet-infectieuze ziekten kunnen profiteren van dronesensoren, zoals ziekten die worden veroorzaakt door luchtvervuiling.

Commerciële drones hebben echter ook hun beperkingen. Twintig procent van vluchten die de onderzoekers uitvoerden leverden geen bruikbare gegevens op. Dit kwam meestal door ongunstige weersomstandigheden of een batterij die niet werkte – wat natuurlijk de grootste aartsvijand is van elke droneliefhebber. De onderzoekers klaagden ook over de vaak onduidelijke regelgeving waardoor ze vaak toestemming moesten vragen voor dingen die niet altijd even relevant waren met hun werk. Hobbyisten kunnen hier ongetwijfeld over meepraten. De auteurs concluderen dat, "Het gebruik van UAV's het meest geschikt is wanneer er gedetailleerde kaarten nodig zijn van een relatief klein geografisch gebied en de satellietdata met een hoge resolutie niet direct voorhanden is."

Fornace zegt dat satellietgegevens nog altijd beter zijn om grotere gebieden in kaart te brengen. Op dit moment is haar team zich klaar aan het maken om te werken met hun tweede drone. Deze drone maakt gebruik van een thermische camera om makakenpopulaties, die verborgen zijn in het bos, in kaart te brengen aan de hand van hun warmtecontouren.