FYI.

This story is over 5 years old.

Identiteit

Seksistisch zijn is slecht voor je geestelijke gezondheid

Het blijkt dat continu moeten conformeren aan schadelijke mannelijke stereotypes eigenlijk gigantisch stressvol is.

Ken je van die mannen die zeuren dat zij óók worden getroffen door seksisme? Het blijkt dat ze gelijk hebben. Of nou ja, een soort van. Volgens een nieuw onderzoek dat werd gepubliceerd in het Journal of Counseling Psychology is er een verband tussen mannelijk seksistisch gedrag en een slechtere geestelijke gezondheid. Het blijkt dat continu moeten conformeren aan schadelijke stereotypes eigenlijk gigantisch stressvol is. Wie had dat gedacht?

Advertentie

Het onderzoek keek naar meer dan negentienduizend deelnemers, en richtte zich op het effect van elf masculiene "normen", waaronder emotionele controle, zelfredzaamheid, risico's nemen, geweld, winnen, dominantie, playboy-trekjes, het uitoefenen van macht over vrouwen, en het minachten van homoseksuelen op de geestelijke gezondheid. Zoals de onderzoekers ook opmerken, vertonen niet alle mannen deze karaktertrekken — het zijn constructen die door de samenleving worden opgedrongen als door gender bepaalde normen.

Uit het onderzoek bleek dat vier van deze mannelijke normen gekoppeld konden worden aan een verminderd mentaal welzijn, zoals depressies of angststoornissen— namelijk emotionele controle, playboy-trekjes, zelfredzaamheid, en het uitoefenen van macht over vrouwen. Mannen die deze trekjes vertoonden maakten meer kans om psychologische hulp nodig te hebben dan degenen die deze neigingen niet hadden.

"Conformiteit aan de specifieke mannelijke normen van zelfredzaamheid, macht over vrouwen, en player-eigenschappen werd consequent en negatief gekoppeld aan gevolgen voor de mentale gezondheid," aldus het onderzoek. "Heteroseksuele mannen die sterk conformeren aan normen die geassocieerd worden met seksisme hebben het mogelijk moeilijk met hun relaties met vrouwen, wat leidt tot een verminderd mentaal welzijn."

Hoewel de andere "mannelijke" gedragingen die minder direct gekoppeld kunnen worden aan seksisme wel leiden tot een negatieve uitkomst op het sociale vlak (een hekel hebben aan lhbt'ers geeft je sociale status niet bepaald een boost), hadden deze weinig tot geen invloed op de geestelijke gezondheid. Het onderzoek ontdekte zelfs dat veel van deze gedragingen op de lange termijn gunstig zijn voor mannen — vooral als ze wit en hoogopgeleid zijn. Zo bleek er bijvoorbeeld een negatief verband te bestaan tussen de mannelijke norm van "winnen" en drugsgebruik bij blanke Amerikaanse hogeropgeleide mannen [wat dus betekent dat mannen die winnen belangrijk vinden, minder vaak drugsverslaafd zijn].

Hoewel de auteurs erkennen dat er wat beperkingen aan het onderzoek zaten — zo werd de seksuele geaardheid van de deelnemers bijvoorbeeld niet meegenomen in de studie — gaven ze wel aan dat er overeenkomsten waren tussen de seksistische "mannelijke" eigenschappen die werden gekoppeld aan een verminderd mentaal welzijn.

"Over het algemeen werd conformeren aan mannelijke normen op significante [en ongunstige] wijze geassocieerd met mentaal welzijn en het zoeken van psychologische hulp," concludeert de studie. "[De resultaten] benadrukken de noodzaak om het generieke construct van mannelijke normen te ontmantelen, en meer te focussen op specifieke dimensies van conformiteit aan mannelijke normen en hun kenmerkende associaties met andere uitkomsten."

Met andere woorden: tijd om de sloopkogel door binaire genderconstructen te rammen — daar wordt uiteindelijk iedereen beter – en gelukkiger – van.