FYI.

This story is over 5 years old.

VICE News

The Rebels of Libya

In Misrata worden we welkom geheten door luchtdoelartillerie van Kadhafi's troepen en verkennen we de spookachtige ruïnes aan de belangrijkste straat van de stad.

In Misrata worden we welkom geheten door luchtdoelartillerie van Kadhafi's troepen en verkennen we de spookachtige ruïnes aan de belangrijkste straat van de stad.