De woningmarkt = ¯\_(ツ)_/¯

Ook komend studiejaar is er weer een schreeuwend tekort aan studentenkamers

Het CDA in Tilburg wil studenten onderbrengen bij gezinnen die een kamer in hun huis over hebben – een noodoplossing voor een veel groter probleem.
de campus van Tilburg University
De campus van Tilburg University. Foto via Wikimedia-gebruiker Claudia Susanne

Als je student bent, moet je er waarschijnlijk nog even niet aan denken, maar over een maand begint het nieuwe academische jaar weer. En dat betekent zieke stress voor een grote groep studenten – zowel eerstejaars als internationale studenten – die op zoek zijn naar een kamer. Want waar de fuck moet je wonen in een land waar een tekort van zo’n veertigduizend studentenkamers is?

Dat tekort is er niet alleen in steden als Amsterdam en Utrecht, die bekendstaan om het feit dat het nagenoeg onmogelijk is om er als student onderdak te vinden, maar ook in bijvoorbeeld Groningen en Tilburg. In die laatste stad heeft CDA-gemeenteraadslid Ton Gimbrère nu een plan bedacht dat op z’n minst een deel van het tekort aan studentenwoningen in zijn gemeente moet oplossen: hij roept Tilburgers die een kamer in hun huis over hebben op om die te verhuren aan een woningzoekende student.

Advertentie

Volgens Gimbrère is dat hard nodig. “Eind augustus vorig jaar kwamen er steeds meer geluiden van Nederlandse en buitenlandse studenten die tevergeefs op zoek waren naar een kamer,” zegt hij tegen VICE. “Studenten zochten toen hun toevlucht in hotels, op campings of op matrasjes bij iemand anders. We hebben toen vragen gesteld aan de wethouder die over studentenhuisvesting gaat. Die zegde toen toe dat er het afgelopen jaar stappen gezet zouden worden, maar dat is niet voldoende gebleken.”

Er zijn in Tilburg weliswaar studentenwoningen bijgekomen, maar het aantal nieuwe studenten is nog harder gegroeid. “De problematiek zal dit jaar groter zijn dan vorig jaar,” voorspelt Gimbrère.

Vandaar dat hij nu vast met het plan komt om studenten bij gezinnen in Tilburg onder te brengen. Daar kleven volgens hem allerlei fiscale voordelen aan voor de verhuurders, en daarnaast is het ook gezellig. Het is volgens Gimbrère niet de bedoeling dat Tilburgers misbruik maken van het tekort aan studentenwoningen en woekerprijzen voor bezemkasten gaan vragen. “We hebben een beroep gedaan aan Tilburgers om gastvrij te zijn, en daar hoort een marktconforme vergoeding zijn. Maar het aspect fun moet zwaar wegen. Als je er zelf geen lol in ziet om een student in huis te nemen, dan moet je het niet doen,” zegt hij.

Tilburg University is ook enthousiast over het plan, en werkt mee, vertelt Gimbrère. Bemiddeling tussen mensen die een kamer overhebben en woningzoekende studenten verloopt via de universiteit.

Advertentie

Gimbrère is het ermee eens dat meer woningen bouwen een duurzamer plan is, maar volgens hem kunnen projectontwikkelaars niet opbouwen tegen de alsmaar groeiende aantallen – voornamelijk internationale – studenten.

Daar zit volgens Alex Tess Rutten, voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond (LSVB), precies het probleem. Ze geeft toe dat het allerbelangrijkste is dat alle studenten bij het begin van het nieuwe schooljaar een dak boven hun hoofd hebben, maar noemt het gênant dat de oplossing voor de woningnood onder studenten gezocht moet worden in plannen zoals die van Gimbrère.

Rutten legt een belangrijke verantwoordelijkheid voor de woningnood bij de universiteiten, die steeds meer internationale studenten aantrekken.

“Universiteiten lokken internationale studenten met mooie praatjes naar Nederland, maar communiceren niet eerlijk over het tekort aan studentenwoningen,” zegt Rutten tegen VICE. “Daardoor zie je dat internationale studenten vaker slachtoffer worden van criminele praktijken van louche verhuurders. Ze krijgen weinig begeleiding en er is weinig informatie over huisvesting beschikbaar in het Engels.”

Volgens Rutten moeten universiteiten in overleg met gemeenten, om ervoor te zorgen dat er niet meer studenten worden aangetrokken dan er in een stad kunnen wonen. De LSVB is dan ook in gesprek met de minister van Onderwijs om te kijken of er een rem kan komen op het aantal internationale studenten dat naar Nederland komt om hier (tijdelijk) te studeren.

Dat gemeenten en projectontwikkelaars overvallen zijn door de stijging van het aantal studenten is wat Rutten betreft overigens een slecht excuus voor het tekort aan studentenwoningen. “De LSVB bestaat al 35 jaar, en wij strijden al 35 jaar voor meer studentenwoningen. Dit probleem komt niet uit de lucht vallen,” zegt ze.

Volgens haar begint langzaam het besef door te dringen dat een eindeloze instroom van internationale studenten onwenselijk is. “Er is nu wel een kritisch geluid aan het ontstaan. Ook de minister vraagt zich af of internationaliseren wel goed is op deze schaal,” zegt ze.

Het zal studenten die voor komende september een kamer zoeken weinig helpen. Gelukkig kunnen zij binnenkort – in Tilburg althans – wellicht terecht bij gastvrije gezinnen die hen tegen een zacht prijsje een vrije kamer verhuren.