FYI.

This story is over 5 years old.

Identiteit

Bromances zorgen ervoor dat mannen nu openlijk van elkaar mogen houden

"Door nieuwe ideeën over mannelijkheid kunnen mannen tegenwoordig emotionele, fysieke en liefdevolle vriendschappen met andere mannen hebben."
FOTO VIA BLOOMBERG/ GETTY IMAGES

Vlak voordat President Obama het Witte Huis verliet, verraste hij een emotionele Joe Biden met een 'Presidential Medal of Freedom'. Dit was misschien wel de leukste politieke bromance uit de Amerikaanse geschiedenis ooit. Obama zelf zei nog dat de ceremonie de laatste kans bood om online grappen over hun bromance te maken.

Maar wat is een bromance nou eigenlijk, afgezien van een hechte relatie tussen twee heteroseksuele mannen? In een nieuw onderzoek dat gepubliceerd is door Sex Roles, hebben onderzoekers van de Universiteit van Winchester in het Verenigd Koninkrijk geprobeerd een beter inzicht te krijgen in deze mannelijke relaties.

Advertentie

Aan het onderzoek deden dertig bachelorstudenten die een sportopleiding volgden mee. Aan de deelnemers, die zich als volledig of overwegend heteroseksueel identificeerden, werd een aantal vragen gesteld die inzichten zouden kunnen bieden met betrekking tot het concept 'bromance', en de kenmerken van een bromance-vriendschap. De onderzoekers waren met name geïnteresseerd in persoonlijke verhalen.

Uit de resultaten van het onderzoek bleek dat dertig deelnemers een bromance hadden gehad – op dat moment of in het verleden. Sommige deelnemers hadden zelfs meerdere bromances gehad. De deelnemers zeiden dat een bromance iets heel anders is dan een normale vriendschap. Zo zei iemand: "Er zijn mensen waarmee je heel hecht bent en waar je heel goed mee kunt opschieten, maar een bromance is nog hechter. In een bromance kun je overal over praten, met gewone vrienden is dat niet zo." Sommige deelnemers vergeleken het met een relatie ("Het lijkt soms alsof we een relatie hebben. We worden vaak aangesproken alsof we getrouwd zijn," zei Bruce, een van de deelnemers). Anderen zeiden dat het op een relatie tussen broers lijkt.

Uit de interviews bleek ook dat er een aantal veelvoorkomende karakteristieken zijn. Het belangrijkste is volgens de deelnemers dat er sprake is van een gedeelde interesse, zoals een teamsport. Iemand uit het rugbyteam van de universiteit zei dat hij veel van de vriendschappen met zijn teamgenoten als bromances zag: "Ik heb een heleboel bromances. Je ziet nergens anders meer pikken en ballen in één ruimte, het is een heel open omgeving."

Advertentie

Een ander kenmerk van een bromance is het vermogen om emotioneel kwetsbaar te zijn tegenover elkaar. "Niet alleen het kunnen tonen van liefde is belangrijk binnen een bromance," schrijven de onderzoekers. "Ook de reactie die volgt op het kenbaar maken van die liefde is belangrijk. Bromances verschaffen de mogelijkheid emotioneel kwetsbaar te zijn en persoonlijke problemen te delen, zonder dat iemand daar belachelijk om wordt gemaakt."

Wat ik belangrijk vind aan een bromance is dat je iemand hebt om mee te knuffelen.

Deelnemers noemden ook meerdere malen fysieke intimiteit. "Wat ik belangrijk vind aan een bromance is dat je iemand hebt om mee te knuffelen," zei Patrick, een andere deelnemer. Andere fysieke activiteiten die werden genoemd zijn zoenen, het bed delen en makkelijk samen naakt zijn.

"Het meeste betekenisvolle kenmerk van een bromance dat werd genoemd was het feit dat er in een bromance niet wordt geoordeeld," schrijven de onderzoekers. "Daardoor zijn mannen in staat de culturele grenzen van mannelijkheid te verleggen richting een meer intieme en emotionele variant, meer dan wat we eerder zagen onder mannelijke vrienden."

Stefan Robinson schrijft in een verklaring dat door zulk soort relaties het "progressieve idee ontstaat dat liefde tussen twee mensen kan bestaan zonder seks."

Ook merkten de onderzoekers op dat hoewel bromances "een beeld scheppen van een wat 'liberaler' idee van moderne mannelijkheid, ze alsnog niet per se voordelig zijn voor man-vrouw-relaties." Daarnaast kunnen ze er eventueel voor zorgen dat "mannen minder behoefte hebben aan contact met vrouwen waardoor vriendschappen tussen mannen nog intensiever worden."

Maar volgens Adam White, een van de auteurs van het onderzoek, kan een combinatie van afnemende homofobie en toenemende bromances er ook voor zorgen dat er minder misogyne en seksistische incidenten voorkomen.

"Vrouwen zijn altijd in staat geweest sterke emotionele banden met elkaar te onderhouden," zegt hij tegen Broadly. "Door de traditionele ideeën over mannelijkheid heb ik altijd het gevoel gehad dat ik niet zulke hechte, emotionele relaties kon aangaan met andere mannen."

"Mannen, en dan met name jonge mannen, worden in de media vaak negatief afgeschilderd vanwege bepaald gedrag – of dat nou om studentencultuur gaat, of misogynie, of overmatig gebruik van alcohol, geweld, enzovoorts" vertelt White. "Tegelijkertijd weten we dat er veel zelfmoord voorkomt bij mannen en dat ze ook tegen emotionele beperkingen aanlopen. Daarom is het belangrijk om de verhalen van jonge mannen te horen – om ze beter te begrijpen. Een bromance – wat een emotionele, ondersteunende vorm van een vriendschap is – kan een van de manieren zijn om de problemen waar jonge mannen mee te maken krijgen aan te pakken."

Wat volgens White belangrijk is om te realiseren, is dat gender iets is wat aan verandering onderhevig is. "Mannelijkheid is niet meer een soort vloek die mannen het gevoel geeft dat ze zich op een of andere verschrikkelijke manier moeten gedragen. Die verandering heeft ervoor gezorgd dat mannen tegenwoordig emotionele, fysieke en liefdevolle vriendschappen met andere mannen kunnen hebben – en dat is alleen maar positief."