FYI.

This story is over 5 years old.

Stephen Hawking zegt dat je uit een zwart gat kan ontsnappen

"Als je in een zwart gat gevallen bent, geef dan niet op – er is een uitweg."
27.8.15

Zwarte gaten zadelen de wetenschap al tientallen jaren op met talloze raadsels. Een daarvan, waar een van de grootste genieën ter wereld zijn hoofd al veertig jaar over breekt, meent Stephen Hawking nu opgelost te hebben: Is er een manier om aan een zwart gat te ontsnappen? Deze week presenteerde hij een nieuwe theorie daarover aan de Koninklijke Technische Hogeschool in Stockholm.

"Als je in een zwart gat gevallen bent, geef dan niet op – er is een uitweg," zei Hawking in zijn voordracht.

Advertentie

De astrofysicus doelde hiermee op de informatieparadox, die helemaal draait om de vraag wat er gebeurt met de fysieke informatie van een object dat in een zwart gat valt.

De relativiteitstheorie stelt dat alle informatie en materie die in opgeslokt worden door de enorme zwaartekracht van een zwart gat in eindeloos gekromde ruimte verloren gaat. En als die informatie en materie dan nog niet verdwenen is, dan verdwijnt die wel wanneer het zwarte gat zelf verdampt.

Beeld: imago/ Science Photo Library

De structuur van ons universum en recente bevindingen in kwantummechanica wijzen er echter op dat informatie nooit verloren kan gaan. Maar als dat zo is, waar blijft dan de informatie van objecten in zwarte gaten?

Hawking stelt nu dat de informatie nooit het zwarte gat bereikt, en dat enkel het licht door de enorme aantrekkingskracht niet meer kan ontsnappen. "In neem aan dat de informatie niet in het binnenste gedeelte van het zwarte gat opgeslagen wordt, maar aan de rand, aan de waarnemingshorizon," vertelt Hawking in Stockholm. De waarnemingshorizon is het grensvlak van het zwarte gat in de ruimte-tijd, waar achter alles in het zwarte gat getrokken wordt. Maar de instromende deeltjes laten ook informatiesporen achter op deze waarnemingshorizon.

Alle informatie over wat er in het zwarte gat valt, wordt op de waarnemingshorizon opgeslagen in een soort hologram van informatie. Een belangrijk onderdeel hiervan is de thermische Hawking-straling die ontstaat op de rand van een zwart gat, die informatie meedraagt van de deeltjes die in het zwarte gat vallen.

Helaas is de informatie die door de straling wordt meegebracht onbruikbaar, Hawking vergeleek deze terugkerende informatie met het verbranden van een encyclopedie: zo lang je de as bewaart, is de informatie in het boek niet verloren gegaan, maar het is enorm moeilijk (zo niet onmogelijk) om de hoofdstad van Minnesota erin terug te vinden.

"De onderliggende boodschap is dat zwarte gaten niet zo zwart zijn als ze zich voordoen," volgens Hawking. "Het zijn geen eeuwige gevangenissen, zoals we vroeger dachten. Dingen kunnen uit een zwart gat komen. Of aan de rand, of in een ander universum."

Als het zwarte gat bijzonder sterk roteert en groot genoeg is, zou deze net als in Interstellar, een doorgang naar een parallel universum bieden. "Er is in dat geval alleen geen weg terug," vat Hawking die theorie samen. "Ook al ben ik zeer geïnteresseerd in ruimtereizen, zou ik dat niet graag uitproberen."

Meer lezen over de informatieparadox?

Wat de fuck bedoel je, het universum is een hologram?