FYI.

This story is over 5 years old.

Tech

Dit nieuwe rapport laat precies zien hoe Nederland de klimaatdoelen kan halen

Dus stop met discussiëren

Er is groot nieuws te melden op het klimaatfront: we weten namelijk precies wat we eraan kunnen doen.

Min of meer.

Als Nederland de klimaatdoelen wil behalen die het in Parijs heeft ondertekend, moet letterlijk álles veranderen. Dat is in elk geval het beeld dat rijst uit het dikke beleidsrapport van Het Planbureau voor Leefomgeving (PBL) dat eergisteren verscheen.

Het beleidsplan komt in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van volgend jaar, en je kunt het zien als een beleidsadvies voor het nieuwe kabinet. Als Nederland in de komende 34 jaar de uitstoot van broeikasgassen met 80 tot 95 procent wil terugdringen, zoals afgesproken in het klimaatakkoord, dan moet elk onderdeel van onze economie met bijna bovenmenselijke kracht worden herzien, van infrastructuur, vervoer en woningen tot energieopwekking, voedsel en industrie.

Advertentie

Het klimaat redden is het geen kwestie van of-of, maar en-en. Niet alleen wind en zon, maar ook kernenergie en biobrandstof. Niet alleen elektrische auto's, maar ook zuinige verbrandingsmotoren. Niet alleen nieuwbouw zonder gasaansluiting bouwen, maar ook oude huizen van het gasnetwerk afhalen.

Om dat te bereiken moet er een concreet doel worden gesteld in een klimaatwet. Een gemeenschappelijk doel waar burgers, overheid en BV Nederland zich aan verplicht. De technologie om CO2 in de grond op te slaan is bijvoorbeeld te duur voor industrie of overheid om alleen te ontwikkelen. En als we minder vlees willen eten, volgens het rapport een ander belangrijk doel, dan kan dat alleen als vleeseters, de Albert Heijns van de wereld en wetgevers gezamenlijk optrekken.

"De implicatie is dat er geen tijd is voor onenigheid. Dat is nogal zorgwekkend in een democratie, waar altijd een rechter- en een linkerzijde moet zijn van elk debat."

Veel van deze dingen wisten we al, maar het is nog niet eerder zo duidelijk in concrete beleidsvoorstellen met elkaar in verband gebracht. De decarbonisatie van onze economie vergt samenwerking. Elke ingreep is afhankelijk van het succes van de andere ingreep. Om bijvoorbeeld CO2-opslag mogelijk te maken, moet daarvoor land worden vrijgemaakt. Daar staat nu het vee van een boer op, dus hij moet een regeling krijgen waardoor het interessant wordt om zijn dieren daar weg te halen. Financiële prikkels en nieuwe wetten van de overheid vallen in het water als er geen overeenkomst is met het bedrijfsleven; het klimaatprobleem reikt alle kanten op en niemand mag verzaken.

Advertentie

De implicatie is dat er geen tijd is voor debat en onenigheid. Dat is nogal zorgwekkend in een democratie, waar altijd een rechter- en een linkerzijde moet zijn in elk debat, zelfs als het kristalhelder is dat er geen linker- of rechterzijde meer is, maar alleen nog een probleem dat zonder compromis en in volledige overeenstemming opgelost moet worden.

We kunnen niet meer jarenlang debatteren over CO2-opslag in Rotterdam. Er is geen tijd voor een ellenlang moreel beraad over het wel of niet eten van vlees en de diepe verdeeldheid over de energietoekomst moet direct worden opgelost. Er is al helemaal geen tijd voor het terugdraaien van klimaatbeleid, mocht een nieuw kabinet dat in 2017 willen doen. Klimaatverandering druist in tegen het democratische recht om het oneens te zijn met elkaar. Dat maakt dit probleem ook zo onmenselijk, en misschien ook wel onoplosbaar.

Maar mocht je dan toch iets willen doen. Volgens de peilingen is de

PVV op dit moment de grootste

partij in Nederland. Het is de partij die klimaatverandering afdoet als linkse zaak en de

grootste wetenschappelijk consensus

uit de geschiedenis een "

hype

" noemt. Ik noem het alleen maar even. Doe er mee wat je wil.