FYI.

This story is over 5 years old.

nieuws

Kebab met een boodschap: waarom we de woordvoerder van Sharia4Holland spraken en hoe dat ging

Abu Imran is de Belgisch-Marokkaanse woordvoerder van Sharia4Belgium, die zelf nogal weinig aan het woord kwam.

Abu Imran, de Belgisch-Marokkaanse woordvoerder van Sharia4Belgium, werd op een zaterdag in april door de Franse politie Frankrijk uitgezet, net voor ik hem daar kon interviewen. Hij was op weg naar een demonstratie tegen het Franse boerkaverbod in Parijs, waar ik hem zou spreken. Omdat hij werd vastgehouden door de politie en toen werd teruggestuurd naar België, hebben we een middag met zijn broeders van Sharia4Belgium op de parkeerplaats van een Franse Carrefour gehangen. Dat was interessant, maar mijn belangrijkste vragen over Sharia4Belgium en Sharia4Holland waren nog niet beantwoord. (Voor een beschrijving van die middag: zie het artikel dat in het volgende issue van VICE gepubliceerd wordt). Daarom bezocht ik Imran de maandag daarop voor een gesprek in een kebabzaak in Antwerpen.

Advertentie

De reden dat ik hem wilde interviewen was omdat de organisaties waar hij voor spreekt, Sharia4Belgium en Sharia4Holland, wel werden beschreven in de Nederlandse media, maar zelf nogal weinig aan het woord kwamen. Dagblad Trouw berichtte 22 december 2010 dat er een organisatie was die Sharia4Holland heette en dat die bij monde van Abu Imran in een YouTube-video koningin Beatrix opriep zich te bekeren tot de islam. De krant vroeg er een terrorismedreigingsexpert bij om in het stuk zijn mening over de organisatie te verkondigen en liet weten dat Sharia4Holland zelf niet reageerde op vragen van de krant. De dag daarop namen andere kranten en actualiteitenprogramma's het nieuws van Trouw over, aangevuld met de reactie van de PVV, die voorspelbaar genoeg opriep tot het uitzetten van alle leden van de organisatie uit Nederland.

Maanden later berichtten GeenStijl, SpitsNieuws, PowNed en De Telegraaf over een nieuwe video die Sharia4Belgium op YouTube had gezet, waarin hij Wilders waarschuwde voor het mogelijke onheil dat hem wachtte als hij door zou gaan met zijn anti-islam-boodschap. 'Moslimbedreiging tegen Wilders', kopte De Telegraaf. Wat ik miste in die stroom van berichtgeving was een gesprek met iemand van die organisaties zelf. Een gewoon gesprek van man tot man, waarin hen werd gevraagd wie ze zijn, wat ze doen en wat ze nu precies willen. Om die vragen beantwoord te krijgen, zochten we contact.

Advertentie

Na een mailtje naar het e-mailadres van Sharia4Holland werden we doorverwezen naar de Belgische woordvoerder, Abu Imran, met de mededeling dat hij alle perscontacten afhandelt. Hem te spreken krijgen duurde echter lang. Er zaten soms weken tussen e-mails en onze eerste ontmoeting in maart ging niet door omdat Imran na het maken van de afspraak onze telefoontjes en e-mails niet meer beantwoordde. In de Belgische media vond ik ondertussen meer informatie over hem.

In maart 2010 verstoorden Abu Imran en een groep broeders van Sharia4Belgium een lezing met de titel 'Lang leve God. Weg met Allah' van de Nederlandse schrijver Benno Barnard op de Universiteit Antwerpen. De publiciteit die de groep daarmee haalde was enorm, vooral door de duidelijke beelden die tijdens het protest waren geschoten. Een groep jonge mannen met baarden die "Allahoe akbar" schreeuwden om een schrijver monddood te maken, dat was zeer mediageniek. De Belgische media brachten het nieuws groot. Filip Dewinter gebruikte het om nog maar eens aan te tonen dat allochtonen gevaarlijk zijn. Netwerk toonde de beelden van schreeuwende moslims in een collegezaal en sprak Barnard erover. Maar Abu Imran kwam ook in dat item niet aan het woord.

Het tijdschrift Humo was de gangen van Abu Imran nagegaan en ontdekte dat hij jaren geleden een tweedehands autoverkoper was, dat hij in die hoedanigheid betrokken zou zijn bij witteboordencriminaliteit zoals autozwendel en dat zijn echte naam Fouad Belkacem was.

Advertentie

Ik wilde graag horen wat Abu Imran nu zelf allemaal te zeggen had. Aangekomen in de Antwerpse kebabzaak zagen we dat een aantal van de jongeren die we zaterdagmiddag op de parkeerplaats van Carrefour spraken ook hier aanwezig waren. Een van hen werkte in de bediening. Een andere jongen, die zaterdag nog boos tegen fotograaf Boudewijn had gezegd dat hij de foto die van hem was gemaakt moest wissen, was hier aanwezig, deze keer opmerkelijk vriendelijker. "Ik zit op een katholieke school," zei hij. "Al mijn docenten en klasgenoten haten Sharia4Belgium. Ik wilde dus niet dat ze me zouden zien. Maar ik hoef nog maar een week naar die school, dus nu kan het wel."

Na een minuut of tien kwam Abu Imran binnengelopen met zijn gevolg, twee mannen in djellaba's. We mochten achterin de zaak een interview afnemen. Hier is mijn verkorte weergave van het gesprek.

VICE: Wie bent u en wat is uw rol in Sharia4Belgium en Sharia4Holland?
Abu Imran: Ik ben Abu Imran, woordvoerder van Sharia4Belgium en Sharia4Holland, of liever gezegd interim-woordvoerder van Sharia4Holland, omdat de broeders en zusters in Nederland dat hadden bepaald, tot zij andere orders zullen geven. Zij moeten zich nog klaarmaken om zelf naar buiten te treden.

Wanneer gaat dat gebeuren?
Ik verwacht deze zomer.

Wie zitten er in de organisatie?
Wij zijn een groep jongeren die het een beetje beu zijn om constante aanvallen op onze oemma, de gemeenschap van moslims wereldwijd, te zien gebeuren, zonder dat daar een reactie op komt, ofwel een zwakke reactie. Veel moslims zijn geïntimideerd of geterroriseerd door het westen en haar propaganda. We proberen ook terug te gaan naar onze roots: de islamitische regelgeving, de islamitische cultuur en natuurlijk de zuiverste vorm van ons geloof, gebaseerd op de Koran en de traditie van onze profeet, vrede zij met hem. Ik ben woordvoerder. Sommigen van mijn broeders zouden willen dat ik wat feller was in mijn uitspraken, maar ik houd mij nog rustig.

Advertentie

Wat is het doel van uw organisatie?
Het doel is om de tevredenheid van Allah te laten bekomen. Dat verkrijgen we door de dominantie van de juiste religie te laten gelden. Dat betekent de islam. Wij proberen een duidelijke boodschap over te brengen. We proberen ook duidelijk te maken hoe de islam in elkaar zit, zonder compromissen, zonder rond de pot te draaien. Ik denk dat wij de eerste organisatie zijn in de geschiedenis van België en Nederland die open en bloot zegt: wij zijn erop uit om Europa te domineren met de islam. Er is geen enkele moslim die aan deze zaak twijfelt. En zij die dat wel doen hebben of geen kennis van zaken, of zijn twijfelachtig van aard. Maar wij zijn gewoon duidelijk. En ten tweede verdedigen wij natuurlijk de aanvallen op onze oemma. Dagelijks zijn er aanvallen op onze gemeenschap, zowel militair, economisch als politiek. En wie beantwoordt die? Wij zijn niet uniek, maar iemand moet het wel zeggen. Bijvoorbeeld onze videoboodschap aan Geert Wilders. Het moest eens genoeg zijn, iemand moet zeggen hoe het is. Eerst het hoofddoekverbod in België, dan het boerkaverbod in Frankrijk. Wat volgt? Het verbod om moslim te zijn? Wat is de volgende stap?

Bent u ook de leider van beide groepen?
Nee, ik ben enkel woordvoerder.

Wie is de leider van de groep? En hoeveel leden zijn er? Wie financiert de organisatie?
Onze structuur houden we voor onszelf, simpelweg vanwege de veiligheid. U ziet zelf hoeveel aanvallen er op ons zijn in de media. Als alles open en bloot is, wordt iedereen kwetsbaar voor zulke aanvallen. Als Abu Imran morgen opzij wordt gezet of gevangen wordt gezet, dan komt er een tweede Abu Imran boven, en zo verder, en zo verder. Maar onze structuur en aantallen, dat is onze zaak. Wel krijgen we dagelijks steun van mensen op straat, mensen die blij zijn met wat wij zeggen.

Advertentie

Hoeveel leden heeft u ongeveer? Honderd? Duizend?
Kijk. Degenen die geloven in de sharia, die geloven in de dominantie van de islam, dat zijn er anderhalf miljard wereldwijd. Als iemand zegt dat hij gematigd is, heeft hij alsnog hetzelfde doel als wij. Als je kijkt naar de moslimorganisaties in Nederland die ons hebben proberen te veroordelen, dan deden ze dat niet over onze basis. Niemand heeft gezegd: dit is geen islam. Ze zeggen: we hebben een zwakke basis, we kunnen niet onmiddellijk de confrontatie aangaan, dus bepaalde agendapunten moeten we even opzijschuiven en niet naar voren brengen. Wij doen echter niet aan agendavorming. Wij laten ons leiden door de zuivere islam.

Krijgt u veel bedreigingen binnen?
Ja, toch wel. Bijvoorbeeld van Belgische soldaten die ons mailen en zeggen "ik ben een sniper bij het Belgische leger, en als ik jou tegenkom doe ik dit en dit", en van Vlaams Belangers en dergelijke. Wat dat betreft zijn we er bijna blij mee dat we door inlichtingendiensten worden afgeluisterd, haha. Niet dat we bang zijn, maar het is wat extra veiligheid. Maar goed, ze mogen ons afluisteren wat ze willen, we zijn open en bloot in onze boodschap.

Welke afkomst hebben uw leden?
Wij hebben bekeerlingen, we hebben Turken, Somaliërs, Pakistanen, Afghanen, alle soorten etnische afkomsten. Niemand is een slachtoffer van de maatschappij, wij zijn geen gefrustreerden die daarom de extreemste vorm van islam omarmen, zoals Benno Barnard laatst beweerde. We zijn allemaal moslims en handelen uit liefde voor de islam.

Advertentie

Ik heb begrepen dat u de democratie verwerpt.
Er is geen moslim op aarde die de democratie niet verwerpt. Ik weet dat dat straffe uitspraken zijn, maar de democratie is radicaal tegen islam. Het is gebaseerd op de mensen die de wetten bepalen. Maar Allah bepaalt de wetten, niet de mensen. Dus fundamenteel is er al een probleem. Daarnaast geloven wij niet in een scheiding van kerk en staat. Maar kijk wat de democratie ons heeft gebracht. Een economische crisis. Een land dat honderden dagen zonder regering zit. Waar haalt men het vandaan dat de democratie prachtig is? Daarom willen we in debat met Wilders. Hij brengt zijn verhaal over democratie, wij het onze over islam en we zullen weleens zien wat het beste verhaal is. Ik denk dat ik hem binnen twintig minuten voor het hele Nederlandse volk kan ontmaskeren.

Hoe gaat Europa concreet over van democratie naar sharia?
Veel mensen vragen ons dat. Sharia is geen zaak die wij zomaar zelf kunnen implementeren. De moslimbroederschappen in Egypte, Syrië en Algerije hebben gezegd dat ze sharia via de democratie gaan implementeren, maar dat kan niet. De democraten zelf zeggen, met aan het hoofd natuurlijk Amerika: wij willen in die regio een civiele democratische islam volgens onze waarden en normen. Dat is natuurlijk niet mogelijk. Maar kijk naar hoe de profeet sharia invoerde in Medina, waar destijds slechts twee procent van de bevolking moslim was. Hij deed dat simpelweg door op te roepen tot. Door alternatieven te bieden. Wij maken mensen wakker, we bieden een alternatief. Wij denken dat iedereen die zich bewust is van onze boodschap, zou willen sterven om de sharia in te voeren.

Advertentie

Dus u wilt zoveel mogelijk roepen en in de media terechtkomen?
Met alle respect voor u, wij leven niet voor de media. We hebben ook bijeenkomsten, flyers en YouTube om onze boodschap te verspreiden.

Wat houdt de sharia concreet in?
Uitbuiting van vrouwen is verboden. Elke stap die kan leiden tot overspel wordt afgesneden. Alcohol wordt verboden. Rente wordt verboden en nutsbedrijven en dergelijke worden van de staat, omdat volgens de islam zulke voorzieningen gratis moeten zijn. Er komt een geleerde geestelijke aan het hoofd te staan van de staat. De Koran wordt op de letter gevolgd en dat systeem is perfect, want het is door Allah gegeven. Zaken waarover de Koran niet spreekt worden door middel van fatwa's van geleerde geestelijken opgelost. Ook zal het land zich terugtrekken uit de NAVO en alle andere organisaties die onze oemma bombarderen. Maar de sharia is ook een manier van leven. Het bepaalt hoe je werkt, trouwt, met mensen omgaat. En dat verschilt niet zo gek veel van hoe het leven nu gaat, alleen wordt de Koran op de letter gevolgd.

Hoe zit het met muziek?
Dat keuren wij af, want het kan leiden tot verderfelijke zaken. Kijk naar de rapmuziek, en de tegenstelling tussen East Coast en West Coast-rap. Die ongelofelijke stupiditeit leidde tot de dood van Tupac, the Notorious B.I.G. en andere jonge mannen.

En de beef tussen 50 Cent en The Game?
Daar weet ik niets van.

Krijgt u veel nieuwe aanmeldingen?
We krijgen dagelijks nieuwe aanmeldingen.

Advertentie

Zijn dat vooral jongeren?
Ze zijn van alle leeftijden, maar het is nu eenmaal een feit dat jongeren levendiger zijn. De toekomst ligt ook bij de jongeren. Er is geen revolutie geweest die niet was gebouwd op jongeren. Mensen van zeventig gaan niet met ons op straat meelopen, maar ze steunen ons wel in smeekbedes tot de Schepper.

Hoe is de organisatie opgebouwd? We hebben nu hier in een kebabtent in het oosten van het centrum van Antwerpen afgesproken, is dit uw hoofdkwartier?
Nee, dit is gewoon een plek waar we graag komen. We hebben in heel België mensen zitten, hetzelfde geldt voor Nederland.

Anjem Choudary, leider van Sharia4UK, is een bekende van u. Hoe zijn de banden tussen hem en Sharia4Holland en Sharia4Belgium?
Hij is een broeder van ons, maar niet de leider. Hij is ouder dan ik en heeft meer ervaring. Daarom heb ik veel contact met hem en bel ik hem soms. Maar hij is niet de leider van Holland en België. En hij geeft soms advies, maar advies kan overal vandaan komen. Als het bruikbaar is, gebruiken we het.

Kunt u een voorbeeld geven van de adviezen die hij geeft?
Een voorbeeld van zo'n advies is om de moslimgemeenschap niet aan te vallen, om de rangen gesloten te houden. Ons probleem is met de democratie, niet met moslims.

Levert hij financiële steun?
Dat houden we liever voor onszelf.

Word je streng gecontroleerd op rechtheid in de leer als je lid wordt van Sharia4Belgium? En wat gebeurt er als iemand uit de organisatie stapt?
Wij zijn geen sekte. We hebben geen rituelen zoals The Skulls in Amerika ofzo. Al die wil helpen: mooi. Al die liever iets anders doet: geen probleem. Maar het gaat niet om de organisatie of de leden. Het gaat om onze boodschap.

Advertentie

Hoe bent u op de naam Sharia4Belgium gekomen?
Kijk, de naam trekt de aandacht. Iedereen, moslim of niet-moslim, weet meteen waar wij voor staan. En daarnaast: als we de organisatie Joods4Belgium zouden noemen, en dan over sharia zouden spreken, dan zou dat gek zijn, niet?

Waarom is de naam in het Engels?
Uh, dat was gewoon toevallig. Sharia, die 4. ShariaVoorBelgië, dat klinkt niet echt mooi voor een website.

Dus het is hard roepen om gehoord te worden?
Kijk, we roepen niet om maar wat te roepen. Wij provoceren in positieve zin. We beledigen niemand, houden ons aan de wet. Als iemand zich beledigd voelt, mag die zich bij ons melden en dan kunnen we kijken hoe we die persoon hebben beledigd. Dan spreken we met alle plezier onze excuses uit. Het is niet de bedoeling mensen te kwetsen en beledigen, zoals Wilders wel doet. Buiten Wilders dan. Dat hij gekwetst is, is een eer voor ons. Die mag naar de hel.

In de Nederlandse media werd u een doodsbedreiger van Geert Wilders genoemd.
Dat is feitelijk onwaar. Het krantenartikel in De Telegraaf begon al met een foutieve titel. Ik werd de voorzitter van Sharia4Holland genoemd. Dat is niet zo. Ten tweede: heb ik Wilders bedreigd? Helemaal niet. Bekijk de video. Ik heb hem niet bedreigd. Ik heb zelfs gezegd in die video: dit is geen bedreiging. Ik heb mijn Schepper in een smeekbede opgeroepen hem te vernietigen, maar dat wil iedere moslim: dat hij van het toneel verdwijnt. Ik heb hem alleen niet bedreigd.

Advertentie

Wat zou u doen als u hem op straat tegenkwam?
Haha, geen flauw idee. Hij heeft altijd bodyguards bij zich, dus ik zou niet eens in zijn buurt kunnen komen. De kans is nihil.

Maar stel nou dat hij geen bodyguards bij zich had?
Dan zou ik hem aanspreken om hem te vragen wat zijn probleem is.

Wat vindt u van het feit dat Salman Rushdie ondergedoken moest zitten?
Hij wilde interessant zijn met zijn boek, dus, hoe noemt men dat ook weer in het Nederlands? Oh ja: boontje komt om zijn loontje. Net als die cartoonist in Denemarken. Hij wilde zich opwerpen als kampioen van de democratie. Dat kan, maar hij betaalt dan wel de prijs: zijn veiligheid.

Wat vindt u van de moord op Theo van Gogh?
Kijk, verheerlijking van terrorisme is een strafbare zaak. Dus ik ga niet zeggen: ja, prachtig, ik ben er blij mee. Het is heel spijtig dat het zo ver heeft moeten komen. Dat iemand zijn leven moest geven voor wat neerkomt op het beledigen van een gemeenschap. Maar, wat verwacht je?

Ik geloof dat zijn leven is genomen, hij heeft het niet gegeven.
Hoe dan ook. Er is niet te spotten met onze profeet, of met ons geloof.

Wat doet u in uw vrije tijd?
Het is niet dat ik dagenlang kan ontspannen, als woordvoerder zijnde. Een van onze hobby's is kennis opdoen. Daarbovenop komt natuurlijk wel dat we met de jongeren samen dingen doen. Gisteren hebben we nog een potje gevoetbald. Ik heb er nog veel spierpijn van. En laatst zijn we met een aantal van de broeders naar een chaletje in de Belgische Ardennen gegaan om te ontspannen, en om de liefde voor elkaar en de broederschap wat te versterken.

Wie vormen Sharia4Holland?
Ook daar wil ik nog niets over zeggen. Deze broeders maken zich nog klaar voor zij naar buiten zullen treden. Ze moeten nog het een en ander uitzoeken over wat ze wel en niet kunnen doen en zeggen. Maar wel is het zo dat zij begin deze zomer waarschijnlijk in het openbaar zullen treden.

Heeft u banden met terroristen, met Al Qaida bijvoorbeeld?
Haha, nee. We treden naar buiten, geven interviews, hebben een YouTube-kanaal. Denkt u nu echt dat we ons in zouden laten met terroristen als we op zo'n manier open kaart zouden spelen?

Zou u geweld bereiken om uw doel te behalen?
Nee. Wij reageren gewoon op acties tegen onze gemeenschap. We moeten ons geen illusies maken. Het is het westen, en het is de regering die aanvallen doet op moslims. Wij zitten in de slachtofferpositie, de daders staan aan de andere kant. En natuurlijk laat ik ons niet zielig maken, ons in een slachtofferrol duwen. Maar een mens moet realistisch zijn. Waar gaat het naartoe? Ik heb Filip Dewinter gevraagd: wat is het doel van uw betoog? Wat is het doel van het criminaliseren van onze gemeenschap? Is het doel Milošević navolgen? Want als dat het doel is zal er een clash van civilisations komen. Wij zijn niet uit op geweld. Wij wensen niet anders dan om in harmonie te leven met Jan en alleman. Al die moslim wil zijn mag moslim zijn, al wie christen wil zijn mag christen zijn. Ieder zijn geloof. Dat is duidelijk een vers in onze Koran. Maar wat is het doel van de aanvallen op onze gemeenschap? We zijn geen hindoes. Wij keren niemand de andere wang toe. Als onze linkerwang geslagen wordt, verdedigen wij de rechterwang. Dus ja, de bal ligt aan de kant van de tegenpartij. Daarom zeggen wij tegen de regering: stop met het aanvallen van Afghanistan, trek uw troepen terug.

U bent aangehouden in Frankrijk toen u wilde demonstreren tegen het boerkaverbod, en werd toen teruggestuurd naar België. Kunt u daar iets over vertellen?
Aan het einde van de tolweg werden ik en de broeders aangehouden door de politie. Ze hadden onze nummerborden op een briefje staan en stonden ons dus klaarblijkelijk op te wachten. Toen werden we meegenomen naar een politiebureau, en daar werd mij verteld dat ik was aangehouden omdat er schijnbaar een aanhoudingsbevel in Marokko tegen mij was uitgevaardigd. Dat was onzin. Ze vroegen mij of ik de papieren wilde tekenen die het mogelijk zouden maken mij uit te leveren aan Marokko, maar dat deed ik natuurlijk niet. Toen heb ik lang gewacht, en na een tijdje belde de secretaris van president Sarkozy op naar het bureau om te zeggen dat ik het land uit moest worden gezet. Toen kwamen enkele Belgische politieagenten mij ophalen om mij terug te rijden naar Antwerpen. Midden in de nacht zetten ze mij op straat en was ik weer vrij.

Hoe was uw jeugd?
Vergelijkbaar met die van veel broeders, maar niet abnormaal ofzo. Mensen denken vaak dat ik een of andere gefrustreerde ben, maar dat is niet zo. Het is niet zo dat de maatschappij mij verkeerd heeft behandeld en dat ik daardoor nu doe wat ik doe.

Hoe oud bent u?
29.

Wat is uw lievelingsfilm?
Lievelingsfilm? Laat mij eens denken. Ah ja, Rambo III, haha. Daarin verslaat Rambo de Russen in Afghanistan en helpt hij de Taliban.

P.S. Enige tijd na dit gesprek kreeg ik nog een sms van Abu Imran: "Sjeikh Osama Bin Laden is vertrokken van het arabische schiereiland naar afghanistan voor de overwinning of de martelaarschap,hij kreeg wat hij wenste op de manier die hij wou namelijk een confrontatie met zijn en onze vijanden.Moge Allah hem genadig zijn en hem de hoogste graad van het paradijs schenken.Met de dood van de strijders herleeft de ummah en de verraders zullen nooit rusten…Onze doden zijn in het paradijs en hun doden in de hel!sharia4belgium"