FYI.

This story is over 5 years old.

Drugs

Wil Je Lid Worden Van Mijn Cannabisclub?

Duitse stoners willen samenhokken om de wiet te helpen bevrijden.
26.1.12

De liberale politieke partij in Duitsland, "Die Linke", dringt aan om marihuana legaal te maken, als het maar gecultiveerd wordt in zogenaamde Cannabis Social Clubs (CSCs). Volgens het wetsvoorstel zouden mensen lid kunnen worden van een Cannabis Social Club en zo elke dag een gram marihuana mee naar huis nemen. Daarenboven zouden motorrijders die gepakt worden met THC dat vrolijk door hun aderen raast hun rijbewijs niet zo gemakkelijk verliezen. Een gelijkaardige wetgeving is al van kracht in Spanje en bij ons in België.

Sinds 2002 is Georg Wurth de vertegenwoordiger, directeur en eigenaar van de German Hemp Collective. In 1996 werd hij beschuldigd van het bezit van vier gram marihuana en daarom besloot hij de bal aan het rollen te brengen in het wetgevingsdebat. Dankzij dit ongeluk (of geluk?), bracht zijn beschuldiging hem naar de hoogst mogelijke plaats, het Federaal Constitutioneel Hof van Duitsland. Maar het is zijn petitie van 2010, genaamd "Cannabis Consumer Decriminilisation", die een hoofdrol speelde in het overtuigen van Die Linke om deze voorstellen naar het parlement te brengen.

Advertentie

Ik sprak met Georg de dag voordat Die Linke de voorstellen die hij hielp vormgeven naar het parlement bracht.

VICE: Hey Georg. Hoe groot is deze stap inzake het legalisering van weed in Duitsland?
Georg Wurth: Het zou zeker en vast een grote stap zijn. Tegelijkertijd draait het wetsvoorstel van de linkse partij niet echt rond wetgeving, maar meer rond decriminalisatie – dus gebruikers van wiet zouden niet vervolgd worden als ze deel uitmaken van een van deze collectieven. Na dit voorstel komt er nog een ander voorstel om het limiet voor privé-gebruik op te trekken naar 30 gram – iets wat ik heel verstandig vind. De CSCs gaan verder dan dit voorstel, want voor zelfgekweekte marihuana word je zwaar vervolgd in Duitsland. Het is een veel groter risico voor een consument om zijn of haar eigen planten te kweken, vergeleken met iemand die dezelfde hoeveelheid op de zwarte markt haalt, aangezien de persoon die thuis kweekt uiteindelijk met een veel grotere voorraad zit. De huidige wetgeving is contraproductief, want als de weinigen die thuis kweken degenen zijn die gestraft worden, dan zal de zwarte markt winst maken. Ik heb het dan over de dealers: vooral louche, gevaarlijke figuren. De CSCs bieden een alternatief. Ze zijn goed voor mensen die, om welke reden dan ook, geen eigen wiet kunnen of willen kweken.

In Spanje zitten er naar schatting duizenden leden in 200 van dat soort clubs. Hoe verloopt dat?
Het functioneert schitterend. Ze hebben strikte regels en ze werken samen met de overheid … ze geven aan waar en hoeveel wiet ze kweken.

Hoe kan de CSC controleren of clubleden al dan niet hun gebruik beperken tot de toebedeelde 30 gram? Krijgt elke persoon maar 1 plant?
Dat is iets waarover we ons nog moeten beraden. In België is er ook een CSC waar elke persoon legaal één plant toebedeeld krijgt. De essentie is dat zij samenwerken met de autoriteiten en dat alles geklasseerd wordt. De meeste clubs hebben goede intenties en zijn transparant wat distributie betreft, want anders zouden ze hun licentie kunnen verliezen. Met dit in het achterhoofd, veronderstel ik dat er aan de andere regels van de wetgeving, zoals bijvoorbeeld geen wiet geven aan adolescenten, algemeen evenveel belang gehecht wordt.

Als lid, mag ik dan zaadjes naar huis nemen en mijn planten daar kweken?
Dat zie ik gemakkelijk gebeuren. Maar de club zou dan op één of andere manier controle moeten kunnen uitoefenen op de individuele cultivatie van marihuana. Dat is ook waar de eerste rechtszaken in België en Spanje om gingen. Iemand zou ook kunnen stellen: kweken voor individueel gebruik is enkel mogelijk in zulke clubs. Dat is echter niet logisch, want de persoon die thuis één plant kweekt - hoewel ik zou pleiten voor vijf - is geen crimineel.

Advertentie

Mag iedereen lid worden van zo'n club?
De clubs zijn voor volwassenen. Dat is de belangrijkste vereiste.

Wat gebeurt er wanneer iemand een strafblad heeft voor het frequent gebruik van wiet tijdens het rijden?
Zulke misdrijven zouden niet meer geldig zijn. Dat is net waar het voorstel over gaat. Er zijn ongeveer vier miljoen cannabisgebruikers in Duitsland en elk jaar vinden er honderdduizend processen plaats als gevolg van zulke inbreuken op de wet. De autoriteiten en de politie doen enorm hun best om deze mensen te pesten die schuldig zijn aan niets anders dan het roken van wiet in plaats van het drinken van alcohol. Wat is dat nu voor iets? Waarom zouden mensen met dit soort strafblad niet toegelaten mogen worden in een CSC.

En wat betreft verkeerswetten?
Wie wiet rookt tijdens het rijden zou ook het risico moeten lopen om zijn of haar rijbewijs te verliezen. Maar waar mensen hun wiet vandaan halen – of dat nu van de zwarte markt is of van de CSC – zou geen enkele rol mogen spelen. Momenteel is het zo dat veel mensen hun rijbewijs kwijtgeraken door marihuna, hoewel ze nog geen enkele keer wiet hadden gerookt terwijl ze aan het rijden waren. De politie schrijft 'regelmatige gebruiker' op wanneer ze mensen tegenhouden die beweren dat ze enkel in het weekend roken… Uiteindelijk geraken deze mensen hun rijbewijs kwijt. Maar dat gebeurt niet bij iemand die elke week een pintje drinkt. Dat is discriminatie van cannabisgebruikers en heeft niets te maken met verkeersveiligheid.

Je gaf een officiële verklaring over de wetgeving aan het parlement. Hoe schat je je kansen morgen op het parlement in?
Een positieve beslissing zal er niet inzitten voor deze legislatuur. De CDU [Christen-Democratische Unie] stopt veel energie in het tegenhouden van zulke hervormingen, en de FDP [Vrije Democratische Partij] ook. The FDP is niet zo liberaal als ze beweert te zijn. Ze hebben ook een heel conservatieve, repressieve secretaris voor narcotica in zetel die je niet kan omzeilen. De SPD [Social Democratische Partij] is ook heel terughoudend ten opzichte van de legalisatie van cannabis.

Ok, we zullen zien hoe het loopt. Danku, Georg.