FYI.

This story is over 5 years old.

Tech

Een rechter geeft de selfie-aap een tweede kans voor plagiaataanklacht

Een Amerikaanse rechter wil graag horen welke argumenten dierenrechtenorganisatie PETA gaat opvoeren voor het portretrecht van een makaak.
Een van de apenselfies waar de rechtszaak om draait. Foto: David Slater (of Naruto?)/Wikimedia Commons

Afgelopen september heeft PETA een aanklacht voor plagiaat ingediend in naam van een aap wiens selfie viral ging. Hoewel de rechter de zaak afgelopen vrijdag heeft verworpen, heeft PETA wel de kans gekregen om de aanklacht opnieuw in te dienen.

De aanklacht is gericht tegen de natuurfotograaf David Slater en uitgever Blurb Inc., die de foto heeft gepubliceerd als zijnde het bezit van Slater. PETA betoogt dat niet-menselijke wezens als de Sulawesimakaak Naruto als auteurs beschouwd moeten worden, en dus onder bescherming van het patentrecht vallen. Omdat Sulawesimakaken met uitsterven worden bedreigd, wil PETA de inkomsten die uit de selfie gehaald kunnen worden gebruiken om Naruto en zijn familie en habitat te beschermen.

Advertentie

Het enige probleem is dat het Amerikaanse hooggerechtshof waar PETA de aanklacht heeft ingediend, vasthoud aan een eerdere gerechtelijke uitspraak over een zaak waarin in naam van een dier een aanklacht werd ingediend. In deze uitspraak werd gesteld dat dieren geen aanklagers kunnen zijn, tenzij ze een wet aanroepen waarin specifiek staat dat een dier wel aanklager kan zijn.

Tijdens de rechtszitting, die plaatsvond op 6 januari, was het duidelijk dat de rechter de aanklacht van Naruto niet bijster serieus nam. Hij liet onmiddellijk weten dat de zaak geseponeerd zou worden, maar noemde de inhoud van de documenten die PETA had aangeleverd "interessant" en wilde hun betoog graag horen.

Naruto's advocaat, David A. Schwartz, stelde dat een uitspraak in het voordeel van Naruto een progressieve en emanciperende daad zou zijn. Hij vergeleek de positie van Naruto met die van vrouwen voor de emancipatie en die van slaven, die ooit volgens de wet ook niet in staat waren om een patent aan te vragen.

Andrew Dhuey, de advocaat van Slater, weerlegde het betoog van Schwartz: "Het gaat erom of een aap volgens de wet mag aanklagen, en dat is niet zo. (…) Dit begint op een filosofische discussie te lijken, wat ongepast is hier."

Hoewel de rechter dus besloot de zaak te seponeren, heeft hij in zijn uitspraak ruimte gelaten voor PETA om een gereviseerde versie van de aanklacht in te dienen, wat betekent dat Naruto nog steeds kans heeft om zijn patent de claimen. Het is echter nog onduidelijk of en op welke manier PETA dit zal doen.

De algemeen adviseur van PETA, Jeffrey Kerr, zei toen hij werd gevraagd om een reactie het volgende: "Mijn mentor heeft ooit tegen me gezegd dat je in zaken van sociaal belang altijd eerst verliest, dan nog een keer verliest, en dan nóg een keer verliest, voor je eindelijk wint. Dat is het pad dat wij volgen voor de emancipatie van dieren (…)."