FYI.

This story is over 5 years old.

Deze datavisualisatie onthult het vervuilende wereldwijde scheepvaartnetwerk

Elke dag wordt er door vrachtschepen meer dan een miljoen ton CO2 geproduceerd.

De krioelende stipjes op deze wereldkaart representeren het wereldwijde netwerk van vrachtschepen in 2012.

De interactieve datavisualisatie is gecreëerd door onderzoekers van het Energy Institute van de University of Londen, in samenwerking met datavisualisatiebedrijf Kiln. De visualisatie is gebaseerd op data van exactEarth en het Clarksons Research UK World Fleet Register over de vaarroutes van alle vrachtschepen die in 2012 over de oceanen gevoerd hebben.

Advertentie

Als je rechts bovenin de kaart op 'colours' klikt, kun je de schepen per type sorteren, waarbij de rode stipjes enorme tankers representeren, de blauwe bulkschepen voor droge stortgoederen als graan, en de gele schepen met afgewerkte goederen.

Het doel van de makers van de visualisatie is om mensen bewust te maken van de milieu-impact van vrachtschepen. "We zijn bezig geweest met het bijhouden van de ongelofelijk hoeveelheid CO2 die wordt uitgestoten door vrachtschepen," zei Tristan Smith van het Energy Institute via de telefoon.

Zoals op de website van Shipmap wordt uitgelegd, zijn er "miljarden schepen die afhankelijk zijn van het stoken van enorme hoeveelheden stookolie." Op deze manier leveren deze schepen een grote bijdrage aan de opwarming van de aarde. De commerciële scheepvaart stuurt elke dag meer dan een miljoen ton CO2 de lucht in – meer dan heel Nederland samen, of zelfs een groot land als Brazilië.

Smith zei dat zijn onderzoeksgroep bezig is met werken aan oplossingen om cargo op een meer energiezuinige manier over de wereld te verplaatsen. Een aantal voorbeelden van mogelijke oplossingen zijn alternatieve brandstoffen of het gebruiken van grotere schepen, zodat er minder nodig zijn.

Om de interactieve kaart te maken combineerden de onderzoekers data van exactEarth over de locatie en vaarsnelheid van schepen met data van Clarksons over de kenmerken van de schepen. Zo konden ze "voor elk schip de CO2-uitstoot per uur berekenen." Kiln maakte vervolgens op basis van deze berekeningen een kaart, waarop niet alleen continenten te zien zijn maar ook rivieren en de diepte van oceanen – informatie die verkregen is via de openbare dataset Natural Earth.

Smith gokt dat er zo'n 50.000 schepen in de visualisatie zijn opgenomen, waarvan sommige meer dan 400 meter lang zijn. De website is sinds een week online en heeft al meer dan 100.000 unieke bezoekers gehad.

"We hebben ook heel veel reacties op Twitter gekregen," zei Smith.

De volgende missie van het onderzoeksteam is om de kaart te upgraden met nieuwe data.