Relaties

Waarom seks met je ex niet altijd een slecht idee hoeft te zijn

Volgens een nieuw onderzoek is het best oké om even terug te vallen in oude gewoontes (en de armen van je ex).
Benen van twee mensen in bed zichtbaar in intieme pose
Getty Images

Je hebt aan een klein beetje gezond verstand wel genoeg om te weten dat seks met je ex doorgaans geen goed idee is. In talloze artikelen wordt dat nog eens benadrukt. Het zou het niet alleen lastiger maken om over je ex-partner heen te komen, maar het kan je ook emotioneel uitputten en zelfs traumatiseren. Maar is dat eigenlijk wel zo? Een nieuw onderzoek durft het tegenovergestelde te beweren. Daaruit blijkt namelijk dat een nostalgisch slippertje met je ex zelfs een aantal voordelen kan hebben.

Advertentie

Allereerst wat feitjes: ex-seks komt verrassend vaak voor. Uit een onderzoek naar recent gescheiden stellen kwam naar voren dat bijna een kwart van hen weer seks had gehad met hun ex-partner. Volgens andere onderzoeken komt ex-seks nog vaker voor onder ongetrouwde jongvolwassenen die net uit elkaar zijn.

Het psychologische effect van ex-seks bleek volgens onderzoek uit 2012, waar 137 mensen bij waren betrokken, niet schadelijk te zijn. Sterker nog, er was geen enkele link te leggen naar angst- of stressgevoelens, zelfs niet bij mensen die nog veel moeite hadden hun break-up te accepteren — bij deze mensen werden de angstgevoelens soms zelfs minder na een avondje herinneringen ophalen tussen de lakens van hun ex-partner.

Nu zijn er nieuwe onderzoeken gedaan naar aanleiding van de eerder genoemde resultaten en ook die ondersteunen de theorie dat seks met je ex niet per definitie traumatiserend of slecht is. In één onderzoek werd er gekeken naar 113 mensen tussen 18 en 55 jaar oud; zij namen allemaal deel aan het onderzoek terwijl zij nog een relatie hadden. De onderzoekers namen wekelijks contact op met de deelnemers en bij de mensen die uiteindelijk uit elkaar gingen werden enquêtes afgenomen. Hierbij werd er onder andere gevraagd naar hun mogelijke seksuele ervaringen met hun ex, hun huidige emotionele gesteldheid, in hoeverre zij zich gehecht voelden aan hun ex en hoe zwaarmoedig ze zich voelden door de break-up zelf.

Advertentie

Ongeveer een kwart van de deelnemers vertelden dat zij seks met hun ex hadden gehad. Deze mensen voelden zich ook meer gehecht aan hun ex, wat best logisch is. Maar belangrijker: de seks werd niet gelinkt aan stressgevoelens omtrent de break-up. Sterker nog, de mensen die seks met hun ex hadden voelden zich juist beter op de dagen dat zij met hun ex in bed lagen. Ook bleek het hebben van ex-seks geen voorbode te zijn voor depressieve gevoelens de dag erna en had ex-seks geen positieve of negatieve effecten op het emotioneel loslaten van de voormalige partner.

Zoals je al kunt voorspellen waren de mensen die seks met hun ex hadden, ook de mensen die de meeste moeite hadden om over hun voormalige partner heen te komen. Desondanks leek de seks zelf geen negatieve gevolgen te hebben.

In een ander onderzoek werd er naar 372 mensen tussen de 18 en 65 jaar gekeken, met als enige vraag hoe vaak het mensen lukt om seks te hebben met een ex-partner. De meeste deelnemers hadden geen moeite om weer het bed in te duiken met hun ex: bijna 9 van de 10 keer dat mensen ex-seks probeerden te hebben, gebeurde het ook.

De resultaten van dit onderzoek zijn enigszins nietszeggend omdat het niet duidelijk maakt waarom mensen seks met hun ex willen hebben. Hier kunnen meerdere redenen voor zijn: simpelweg seksuele verlangens, troost en vertrouwen in de ex, emotioneel afscheid nemen of stiekem (of niet zo stiekem) proberen de partner terug te winnen. Om te weten welke achterliggende oorzaak het meest voorkomt en op welke manier de mogelijke oorzaken verschillende soorten gevolgen met zich meebrengen, is er meer onderzoek nodig.

Maar toch: de onderzoeksresultaten die wij al wél hebben zijn desalniettemin belangrijk. Hieruit valt te leren dat break-ups niet altijd zo netjes verlopen en dat ex-seks vaker voorkomt dan je misschien dacht. De populaire veronderstelling dat seks met je ex altijd slecht voor je is wordt met deze resultaten ook uitgedaagd. Er was nooit concreet bewijs dat ex-seks een negatief psychisch effect had, en nu worden er zelfs door verschillende onderzoeken positieve gevolgen aan gekoppeld.

Natuurlijk betekent dit niet dat ex-seks in elke situatie een goed idee is of dat het nooit slechte gevolgen kan hebben. De ervaring zal voor ieder persoon anders zijn, afhankelijk van persoonlijkheid en de relatie zelf. Mocht je ooit in het bed van je ex belanden heb je dus niet direct kans op psychologische schade, buiten die van de onvermijdelijke, ongemakkelijke afscheidszoen.