Tech by VICE

Nederlandse leerlingen en docenten moeten allemaal leren programmeren

“De roep om 21e-eeuwse vaardigheden wordt steeds sterker en dit is absoluut zo’n vaardigheid.”

door Joost Kroon
29 juni 2017, 11:50am

© SABINE JOOSTEN / HOLLANDSE HOOGTE

Op de basisschool leerde je taal, rekenen en de waarde van een glimmende Charizard Pokémonkaart. Essentiële vaardigheden die je de rest van je leven nodig hebt.

En zo had het natuurlijk nog jaren door kunnen gaan, als de wereld niet zou veranderen buiten de grenzen van ons conservatieve Hollandse landje, maar helaas. Nu blijkt dat alles en iedereen gehackt kan worden, begint de roep om standaard programmeerlessen op scholen steeds luider te worden.

Bovendien is programmeren niet alleen een vaardigheid die past in deze tijd, maar het zou ook nog eens heel goed zijn voor je ontwikkeling, zegt onder andere prof.dr. Saskia Brand-Gruwel van de Open Universiteit. Vandaag presenteert ze tijdens de Onderzoeksconferentie van Kennisnet de resultaten van haar onderzoek waaruit dit zou blijken. Ik sprak haar over het onderzoek, en over wat voor gigantische klus het is om Nederlanders om te vormen tot een digitaal geletterd volkje.

Motherboard: Waarom zijn er nog zo weinig scholen waar programmeerlessen tot de lesstof behoort?
Saskia Brand-Gruwel: Er is te weinig onderzoek gedaan waar de positieve effecten van programmeren uit blijkt, en daarom is het nog niet verplicht. Uit de studie die ik vandaag presenteert, blijktblijkt dat programmeren 21e-eeuwse vaardigheden als 'computational thinking' en het analytisch denkvermogen van kinderen verbeteren. Nu is het zaak om meer onderzoek uit te voeren.

"Je mag niet van docenten verwachten dat ze het vanzelf gaan doen, zeker niet in het voortgezet onderwijs."

Hm, ok. Dus er is te weinig onderzoek gedaan naar de positieve effecten van programmeren, en daarom worden er geen lessen gegeven?
Ten dele. Docenten hebben vaak koudwatervrees omdat ze zelf niet kunnen programmeren. Er zijn wel docenten die het leuk vinden en daarom zelf initiatief nemen, maar dat is echt maar een handjevol. Er zijn er maar weinig die echt die motivatie hebben.

Eigenlijk zouden leraren dan ook programmeerles moeten hebben.
Ja, maar het is ook aan het management van scholen en het ministerie om de lessen te verplichten. De roep om 21e-eeuwse vaardigheden wordt steeds sterker, en programmeren is zo'n vaardigheid. Je mag niet van docenten verwachten dat ze vanzelf gaan programmeren, zeker niet in het voortgezet onderwijs. Die docenten hebben een specialisme. Waarom zou een docent Engels programmeerles gaan geven?

Sommige kinderen kunnen al programmeren. Moeten scholen niet beter gaan samenwerken met jonge mensen?
Daar moeten wel de middelen voor zijn. Hardware, maar ook docenten die het monitoren. En het is in het huidige onderwijs lastig te organiseren, want met name het middelbaar onderwijs is erg klassikaal en niet erg flexibel.

Hackinitiatieven zoals het hackerskamp SHA2017, of hack42 en codedojo nemen een deel van de taak van het onderwijs over. Zou een betere samenwerking tussen onderwijs en initiatieven uit de hackergemeenschap niet logischer zijn dan programmeerlessen op school?
Combi's maken lijkt me een goed idee! Docenten zouden zelf wel een basisvaardigheid moeten hebben, maar ik zou me goed voor kunnen stellen dat experts een belangrijke rol kunnen spelen in het basis- en voortgezet onderwijs. Of misschien zijn er wel ouderejaars die er veel beter in zijn dan docenten.

"Als je het nog niet kunt als je vijfentwintig bent, kun je het nog wel leren."

Heb je er nog wat aan om op je 25ste te leren programmeren, of zijn wij al ingehaald door de wereld?
Doe dat vooral. In deze tijd is het wel van belang om te kunnen programmeren. Als je dat nog niet kunt als je vijfentwintig bent, kun je het alsnog wel leren. Het leert je probleemoplossend te denken, en dat is een vaardigheid die iedereen kan gebruiken.