FYI.

This story is over 5 years old.

Identiteit

Zwarte meisjes worden niet als kinderen gezien, blijkt uit onderzoek

Volgens een nieuw onderzoek worden zwarte meisjes als minder onschuldig en minder hulpbehoevend dan hun witte leeftijdsgenoten gezien.
FOTO DOOR KIRSTEN CURETTE VIA STOCKSY

Volgens een recent onderzoek van het Centrum voor Armoede en Ongelijkheid van de Georgetown Universiteit, worden zwarte meisjes door volwassenen als minder onschuldig en minder hulpbehoevend dan hun witte leeftijdsgenoten gezien. Dit blijkt vooral het geval te zijn bij meisjes tussen de vijf en veertien jaar.

Het onderzoek met de titel "Girlhood Interrupted: the Erasure of Black Girls' Childhood" is het eerste onderzoek dat kijkt naar hoe zwarte meisjes door volwassenen worden gezien. Het is gebaseerd op een onderzoek uit 2014 waaruit blijkt dat zwarte jongens onder de tien worden gezien als volwassener en schuldiger dan hun witte leeftijdsgenoten. Dit fenomeen heet adultification en ontneemt zwarte kinderen in principe al hun onschuld. "Uiteindelijk is adultification een vorm van dehumanisatie," schrijven de auteurs van het onderzoek.

Advertentie

De onderzoekers ondervroegen 325 volwassenen met verschillende achtergronden op het gebied van etniciteit, huidskleur en onderwijs. Ze vroegen hen naar hun mening over de ontwikkeling van kinderen in de 21ste eeuw. Er werd de deelnemers onder meer gevraagd hoeveel ouder een zwart of wit meisje leek dan haar echte leeftijd, hoeveel steun de zwarte of witte meisjes volgens hen nodig hadden en hoeveel kennis ze dachten dat de zwarte of witte meisjes hadden over seks. De vragenlijst werd ingedeeld op basis van leeftijdscategorieën: nul tot vijf, vijf tot negen, tien tot veertien en vijftien tot negentien jaar.

Over het algemeen dachten de deelnemers dat de zwarte meisjes volwassener waren dan de witte meisjes. Bovendien bleek dat volgens hen de zwarte meisjes al vanaf hun vijfde levensjaar minder bescherming en steun nodig hadden, en meer kennis hadden over volwassen onderwerpen als seks.

Deze waanideeën hebben verregaande gevolgen en verklaren mogelijk waarom zwarte meisjes anders worden behandeld dan witte meisjes binnen het onderwijssysteem en het rechtsstelsel. Zwarte meisjes hebben namelijk vijf keer zoveel kans om geschorst te worden als witte meisjes en hebben drie keer zoveel kans om in het jeugdrechtsstelsel te belanden.

"Eigenlijk is het simpel," zegt de auteur van het onderzoek. "Als de autoriteiten zwarte meisjes als minder onschuldig, minder hulpbehoevend en meer als volwassenen zien, lijkt het ook zo te zijn dat ze zwarte meisjes eerder beschuldigen. Daardoor worden ze strenger veroordeeld, ook al zijn het pas kinderen."

Advertentie

Rebecca Epstein is de directeur van het Centrum voor Armoede en Ongelijkheid van Georgetown en hoofdauteur van het onderzoek. Ze legt uit dat het onderzoek voortkwam uit het verlangen om verandering teweeg te brengen. "Meisjes - met name zwarte meisjes - worden vaak genegeerd in onderzoeken," vertelt ze aan Broadly. "Hoewel uit de statistieken duidelijk blijkt dat zwarte meisjes strenger worden behandeld op scholen en in het rechtsstelsel, wordt er amper onderzoek gedaan naar de oorzaak van deze verschillen. Als we de oorzaak niet kennen, kunnen we het ook niet veranderen."

Een verontrustend voorbeeld van deze harde behandeling dat in het onderzoek naar voren komt, is een voorval tijdens een feestje bij een zwembad, twee jaar geleden in Texas. Een video laat zien hoe een zwart veertienjarig meisje met veel geweld aan haar arm wordt meegetrokken, waarna ze met haar gezicht in het gras wordt gedrukt door een witte politieagent, Eric Casebolt. De agent zat zelfs bovenop de tiener, terwijl zij in angst om haar moeder riep. Casebolt nam later ontslag.

Meisjes - met name zwarte meisjes - worden vaak genegeerd in onderzoeken.

Journalist Zeba Blay schreef destijds: "Zwarte vrouwelijke lichamen zijn lang onderhevig geweest aan trauma. Ze dragen niet alleen het verleden met zich mee, maar ook moderne stereotypes die jonge meisjes al voor de puberteit dehumaniseren en seksualiseren. Casbolt had niet het idee dat hij een hulpeloos tienermeisje tegenhield, maar zag haar als een 'zwarte vrouw,' met alle stereotypes en de stigma's die daarbij horen. Dit leek de harde behandeling te rechtvaardigen."

Epstein zegt dat ze van alle resultaten het meest verrast was over het feit dat adultification al voorkomt bij kinderen van pas vijf jaar oud. "Dat betekent dat leraren zwarte meisjes in de kleuterklas al zien als kinderen die minder zorg en bescherming nodig hebben dan de witte meisjes in hun klas," zegt ze. "Deze resultaten zijn onacceptabel en laten zien dat verandering nodig is."

Het is volgens Epstein daarom aan de autoriteiten om een nieuw beleid te starten waarmee de adultification van zwarte meisjes wordt aangepakt. "Hoewel het overweldigend kan zijn, moeten we allemaal stappen ondernemen om vooroordelen tegen zwarte meisjes te bestrijden," zegt ze. "Bewustzijn en educatie zijn goede manieren om hiermee te beginnen, maar er is meer nodig."