Identiteit

Opgroeien zonder gender

We gingen naar Zweden, het land van genderneutrale kleuterscholen en non-conforme gezinnen, om te zien hoe het is om genderneutraal op te groeien.
3.8.17

Met de recente opmars van het transactivisme, en het feit dat steeds meer jonge mensen zich identificeren als iets anders dan "man" of "vrouw", gaat VICE-host Amelia Abraham naar Zweden – toch wel het meest vooruitstrevende land ter wereld als het aankomt op genderkwesties – om te onderzoeken hoe het is om genderneutraal op te groeien.

In Zweden staat sinds 2015 het genderneutrale voornaamwoord "hen" in het nationale woordenboek, en het gebruik ervan is ondertussen bijna volledig ingeburgerd. Daarnaast verbiedt het Zweedse onderwijsregelement al sinds 1998 het opdringen van genderstereotypes op scholen, en financiert de overheid genderneutrale kleuterscholen met genderbewuste docenten. Dit maakt het mogelijk voor ouders om hun kinderen te laten opgroeien zonder een vastgelegde genderidentiteit – iets wat nog regelmatig voor ophef zorgt in de buitenlandse media.

Amelia ontmoet een gendernonconform gezin, dat bestaat uit 'mapa' (mama en papa) Del LaGrace Volcano, die geboren werd met een intersekse conditie, de kinderen Mika (5) en Nico (3), en hun oma Margareta. Ook bezoekt ze de genderneutrale kleuterschool van Mika en Nico om te zien hoe de docenten en de andere kinderen reageren op hun genderexpressie. Daarnaast ontmoet ze Lotta Rajalin, de grondlegger van de Zweedse genderneutrale kleuterscholen, om erachter te komen hoe ze gendernormen uit het onderwijs probeert te verbannen. Ook gaan we langs bij psychiater David Eberhard, die tegen deze nieuwe kijk op gender op kleuterscholen is.

Bekijk de hele video hierboven.