Drugs

Wat er gebeurt wanneer blinde mensen psychedelica nemen

Zien blinden tijdens het hallucineren ook kleuren, dingen die bewegen, of dingen die er niet zijn?
25.4.17

Er zijn diverse redenen waarom mensen psychedelische drugs nemen. Zo zijn er recente onderzoeken waarin wordt beweerd dat ze goed kunnen helpen bij het behandelen van stoornissen als angst en depressie, maar bijvoorbeeld ook bij verslavingen. Sommige mensen nemen psychedelica om iets nieuws te leren over zichzelf of de wereld, iets dat diep verstopt zit. Voor weer anderen is het een vorm van escapisme. De visuele hallucinaties die veel mensen ervaren zijn vaak een belangrijke reden om psychedelica te nemen. Oppervlaktes beginnen te vervormen, stilstaande dingen beginnen te ademen, en soms zie je zelfs dingen die er helemaal niet zijn.

Advertentie

De vraag wat mensen die normaal gesproken niks zien ervaren als ze aan de psychedelica zitten, is daarom best een goede. Ilsa Jerome, een klinisch onderzoeker voor de Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies (MAPS), heeft deze vraag onlangs beantwoord. Jerome is zelf visueel beperkt, en heeft veel onderzoek gedaan naar psychedelische drugs. Ik vroeg haar wat drugs als LSD doen voor iemand die blind is of beperkt zicht heeft.

VICE: Laten we bij het begin beginnen, wat gebeurt er als iemand die nooit heeft kunnen zien psychedelica neemt?
Klassieke psychedelica veroorzaken dezelfde soort veranderingen in de gemoedstoestand – ze versterken zowel positieve als negatieve gevoelens – en in de perceptie en het zelfbewustzijn als bij mensen die niet blind zijn. Het verschil, zoals je al zou verwachten, zit 'm erin dat blinde mensen minder complexe beelden zeggen te zien dan mensen die niet blind zijn, blijkt uit een onderzoek. Tegelijkertijd zeggen ze meer te voelen en te horen – mogelijk komt dat doordat deze zintuigen bij deze mensen sowieso al verder ontwikkeld zijn. Maar er blijkt verder niet uit het onderzoek dat ervaringen voor blinde mensen meer of minder prettig zijn dan bij niet blinde mensen.

Als iemand slechts deels blind is, ziet diegene dan heldere beelden wanneer ze hallucineren?
Mensen die zeggen dingen helderder te zien, doen dat mogelijk omdat ze door de psychedelica sterker teruggaan in hun visuele geheugen en hun eerdere ervaringen. Maar psychedelica zorgen er ook voor dat je een ervaring sowieso sterker beleeft. Het kan dus zijn dat mensen met visuele beperkingen die zeggen meer te zien zijn beïnvloed door de intensiteit en significantie van een ervaring, maar niet door de daadwerkelijke visuele helderheid. We hebben hier sowieso niet genoeg onderzoek naar gedaan om hier degelijke uitspraken over te doen.

Advertentie

Denkt u dat zij alleen abstracte beelden zien?
In het onderzoek onder 24 mensen waar ik het eerder over had, namen de onderzoekers met een voicerecorder op wat blinde mensen zeiden te ervaren, en ze hadden het over het zien van vlekken, lichten, puntjes en flitsen. Slechts een heel klein deel beweerde echt 'complexe' beelden te zien, zoal gezichten of objecten, of zelfs kleuren. Maar dit onderzoek werd uitgevoerd door onderzoekers die puur op het oog focusten, geen psychologen dus. Ze onderzochten een bepaalde hypothese over het netvlies, namelijk dat LSD veranderingen in het netvlies zou veroorzaken, en dat daar hallucinaties vandaan zouden komen. De hypothese bleek niet te kloppen: LSD veranderde wel de elektrische signalen van het netvlies naar het brein, maar dat was niet waar de hallucinaties vandaan kwamen. Helaas waren de onderzoekers verder niet geïnteresseerd in de ervaring als geheel. We weten dus niet of the beelden die de proefpersonen zagen als mooi en prettig of juist als onprettig werden ervaren.

Is er nog meer onderzoek gedaan naar blindheid en psychedelica?
Heel weinig. Het onderzoek met de grootste sample was een placebo-gecontroleerd onderzoek waarbij er onderzoek werd gedaan naar de effecten van LSD onder 24 mensen die totaal blind waren. De auteurs van deze studie refereerden aan een eerder onderzoek naar het effect van mescaline onder tien mensen. En er is ook nog een heel klein onderzoekje gedaan waarbij gekeken werd naar het effect van LSD bij twee mensen zonder zicht. In al deze onderzoeken was echter geen controlegroep aanwezig.

De onderzoekers waren vooral geïnteresseerd in de invloed van LSD op iemands netvlies, niet zo zeer in het vergelijken van blinde mensen met niet blinde mensen. Wij waren op dat moment net begonnen met het ontwikkelen van een beter inzicht in hoe psychedelica op het brein werken. Het korte antwoord op je vraag is dus dat er heel weinig onderzoek is gedaan naar blindheid en psychedelica, maar het idee was wel al eerder bij mensen ontstaan.

Zit er meer onderzoek aan te komen?
Het is nog steeds heel moeilijk en kostbaar om dit soort onderzoek uit te voeren, dus ik ben niet erg hoopvol dat er nou heel veel meer onderzoek naar dit onderwerp op komst is. Er is ook niet echt een hele grote drijfveer: de aanname dat deze vragen 'triviaal' zijn zou best kunnen kloppen – de effecten van psychedelica gaan veel verder dan alleen de zintuigelijke waarnemingen. De diepere veranderingen in emotie en ego doen er veel meer toe – en, zoals gezegd, die blijken nou net hetzelfde te zijn voor zowel blinde als niet blinde mensen.

Dit artikel verscheen eerder op onze website Tonic