Drugs

Onderzoekers denken dat je hersenen tijdens een k-hole offline gaan

Een team van wetenschappers in Cambridge heeft misschien per ongeluk ontdekt waarom k-holes zoveel op bijna-doodervaringen lijken.
Gavin Butler
Melbourne, AU
ketamine
beeld via Wikimedia

Onderzoekers die de effecten van ketamine op schapen bestuderen, hebben misschien per ongeluk de reden ontdekt waarom mensen in een k-hole belanden.

Een team van wetenschappers aan de Universiteit van Cambridge was bezig om hersengolven van verdoofde dieren te bestuderen, als onderdeel van een onderzoek naar het effect van therapeutische drugs op mensen met de ziekte van Huntington. Dat is een aandoening waarbij zenuwcellen in de hersenen afbreken, wat tot motorische, cognitieve en psychiatrische complicaties leidt.

Advertentie

In de eerste en tweede fase van het experiment dienden de onderzoekers 12 milligram ketamine per kilogram lichaamsgewicht toe aan schapen. Ze checkten hun hersenactiviteit toen de dieren verdoofd waren en naarmate de drugs geleidelijk uitwerkten. In de derde fase checkten de onderzoekers de hersenactiviteit van zes van de twaalf schapen, die een enkele dosis van 24 milligram ketamine per kilogram lichaamsgewicht toegediend kregen.

Ze ontdekten dat de schapen “ongebruikelijke” hersengolfactiviteit vertoonden toen ze uit hun verdoving kwamen, wat waarschijnlijk een verklaring is voor de dissociatieve en hallucinerende effecten van ketamine. De hersenen van de schapen die een intensere dosis toegediend kregen, leken voor een periode van een paar minuten helemaal te stoppen. De onderzoekers denken dat die ‘pauze’ de ervaring van een k-hole zou kunnen verklaren.

Ketamine wordt bij zowel mensen als dieren in klinische omgevingen als verdovingsmiddel gebruikt. Maar in de afgelopen zestig jaar is het ook een populaire recreatieve drug geworden – precies vanwege de trippy, dissociatieve effecten die in het Cambridge-onderzoek werden waargenomen.

Het is niet verwonderlijk dat de hersenactiviteit van de schapen een lage frequentie had terwijl ze sliepen. Maar naarmate de ketamine was uitgewerkt en de schapen weer bij bewustzijn kwamen, begon hun hersenactiviteit te schakelen tussen hoge en lage oscillatiefrequenties. De wetenschappers zeggen dat ketaminegebruikers in deze fase hallucinaties krijgen.

Advertentie

“Toen de schapen uit hun ketaminetrip kwamen, was hun hersenactiviteit erg abnormaal,” zegt professor Jenny Morton, die het onderzoek leidde. “De timing van de ongebruikelijke hersenactiviteitpatronen bij de schapen komt overeen met het moment waarop menselijke ketaminegebruikers het gevoel krijgen dat hun hersenen losgekoppeld zijn van hun lichaam.”

“Het is waarschijnlijk dat de hersentrillingen die door de drug worden veroorzaakt er misschien wel voor zorgen dat de informatie van de buitenwereld niet meer normaal wordt verwerkt.”

Maar toen sommige schapen een hoge dosis ketamine kregen, werd het pas echt interessant. Nadat de schapen 24 milligram ketamine hadden gekregen, stopte binnen twee minuten de hersenactiviteit van vijf van de zes schapen volledig. Een van de hersenen van de schapen stopte zelfs voor een paar minuten.

“Het ging niet om een verminderde hersenactiviteit,” zegt professor Morton. “Na de hoge dosis ketamine stopten de hersenen van deze schapen volledig. Dat hebben we nog nooit eerder gezien.”

Toen de schapen leken te slapen, merkten de wetenschappers op dat hun hersenen volledig offline waren. Toen hun hersenactiviteit weer op gang kwam, wisselde die zich wederom af tussen de hoge en lage frequenties, waarvan gedacht wordt dat ze de hallucinerende effecten van de drug veroorzaken.

“Een paar minuten later functioneerden hun hersenen weer normaal,” zegt Morton. “Het was alsof ze uit en aan waren gezet.”

K-holes worden vaak vergeleken met bijna-doodervaringen. Ketaminegebruikers beschrijven vaak een fenomeen dat bekendstaat als ‘egodood’, waarin het gevoel dat je bestaat helemaal verdwijnt. Daarna volgen gevoelens van intense sereniteit, acceptatie en gelukzaligheid. De Cambridge-onderzoekers concluderen dat de hersenverschijnselen die ze hebben waargenomen deze effecten mogelijk voor eerst verklaren.

“De out-of-body-ervaring en de staat van volledige vergetelheid die daaruit voort kan komen, kunnen verklaard worden met onze metingen van de hersengolven van schapen die verdoofd zijn door ketamine,” zeggen de onderzoekers. “De dissociatieve toestand die door ketamine wordt veroorzaakt is vrijwel zeker een van de aantrekkingen om de drug recreatief te gebruiken, en het lijkt erop dat de totale stopzetting van corticale activiteit overeenkomt met het fenomeen dat bekendstaat als ‘k-hole’ – waar sommige ketaminegebruikers naarstig naar op zoek zijn.”

“Een beter begrip van de effecten van ketamine op de hersenen zou ons begrip van het gebruik ervan enorm helpen – niet alleen als verdovingsmiddel, pijnstiller of antidepressivum, maar ook als middel dat misbruikt kan worden,” concluderen ze. “De precieze fysiologische mechanismen die de effecten van ketamine veroorzaken, blijven onbekend.”

Dit artikel verscheen oorspronkelijk op VICE US