FYI.

This story is over 5 years old.

nieuws

Radioactieve Man

Naoto Matsumara keerde terug naar het nucleaire rampgebied in Japan om voor zijn vee te zorgen.

Onlangs was het twee jaar geleden dat Japan werd getroffen door een aardbeving met een van de grootste nucleaire rampen in de geschiedenis als gevolg, omdat de Fukushima Daiichi-kerncentrale straling begon te lekken. De omliggende dorpjes werden direct geëvacueerd, en bestaan nu slechts nog uit lege huizen, stille straten en uitgehongerde dieren. In het kleine dorpje Tomioko, zo’n tien kilometer van de kerncentrale, woont de 53-jarige Naoto Matsumara. Naoto is een rijstboer die na de ramp terugkeerde naar zijn boerderij en nu weigert deze te verlaten. Ondanks de hoge straling waaraan hij is blootgesteld, zeggen dokters dat hij nog zo’n dertig jaar te leven heeft. De koppigste inwoner van Japan gaf ons een rondleiding door zijn dorp, waar hij momenteel zorgt voor alle verlaten dieren en radioactieve paddenstoelen eet.