Als je nu nog een kater hebt dan ben je waarschijnlijk redelijk intelligent

Slimmere mensen gebruiken volgens verschillende onderzoeken meer drank en drugs.
9.12.16
Deze ergonomische houding is duidelijk een stap vooruit voor de mensheid, niemand is echter slim genoeg om dat te zien

Hey! Het is weer maandag en met een beetje geluk heb je nu een kater. Waarom geluk? Omdat dat waarschijnlijk betekent dat je het de afgelopen drie dagen zo bont hebt gemaakt dat je lichaam zich nu vergiftigd voelt en dat graag aan je duidelijk wil maken. Dat is gezond. Maar wat het daarnaast ook betekent, is dat je waarschijnlijk een relatief hoog IQ hebt. De Wetenschap Zegt Het: er lijkt een positieve correlatie tussen drankgebruik en intelligentie te bestaan. Wat neerkomt op de volgende vergelijking: Meer drank = Meer IQ. Neem nu dus even een momentje om je kater dankbaar te zijn voordat je verder leest.

Iets wat vaak aan de hand is met dit soort wilde claims, is dat het onderzoek gesponsord door een drankmerk en wordt uitgevoerd door een marketingbureau dat er alle baat bij heeft dat mensen erover schrijven. Weinig betrouwbaar dus. Maar in dit geval ligt het net even anders. Het is namelijk niet één, maar meerdere onafhankelijke onderzoeken die allemaal een correlatie vinden die aanduidt dat alcohol en intelligentie positief gelinkt zijn.

Om te beginnen bestaat er een theorie die vanuit de evolutionaire psychologie geopperd wordt. De Savannah-IQ Interaction Hypothesis stelt dat het menselijke brein moeite heeft met omgaan met problemen die niet voorkwamen in de periode dat mensen net om het hoekje kwamen kijken. Maar sommige breinen hebben daar minder moeite mee dan andere. De bedenker, psycholoog Satoshi Kanazawa, schreef dat "algemene intelligentie evolueerde als een domein-specifieke psychologische aanpassing gericht op het oplossen van evolutionair nieuwe problemen." En aangezien alcoholconsumptie pas zo'n 10,000 jaar plaatsvindt, is het "evolutionair nieuw" en zou er dus een verband bestaan tussen alcoholgebruik en intelligentie.

Op deze manier klinkt het misschien alsof Kanazawa dit *plop* uit zijn duimpje gezogen heeft, maar hij heeft er ook daadwerkelijk onderzoek naar gedaan. Hij analyseerde hiervoor data die het Verenigd Koninkrijk 50 jaar lang bijhield over alle baby's die in een week in maart, 1958 geboren werden. Uit zijn analyse bleek dat mensen die hoog scoorden op een IQ-test voor hun 16e levensjaar, later in hun leven significant meer alcohol dronken en drugs gebruikten, zelfs als hij rekening hield met andere factoren als religie, sociale klasse en opleiding. Het bleek zelfs zo te zijn dat hoe hoger het IQ van een proefpersoon, hoe meer drugs ze consumeerden voor hun 42ste. Deze resultaten werden later bevestigd door een ander Engels onderzoek: slimme kinderen gebruiken later in hun leven meer drugs.

Nou zou je kunnen denken dat dit puur ligt aan het ietwat afgelegen land waar de onderzoeken werden uitgevoerd. Maar een Fins onderzoek duidde op dezelfde uitkomst. Zij vonden een positieve correlatie tussen de leeftijd waarop iemand leert praten en het drankgebruik later in het leven. Dat komt er dus op neer dat hoe vroeger je leert praten, hoe meer je later gaat drinken. Volgens de onderzoekers was dit te wijten/danken aan het feit dat slimmere mensen sneller en vaker op zoek gaan naar stimulerende situaties. In andere woorden, slimmere mensen vervelen zich sneller, dus gaan ze meer drinken om hun leven spannender te maken.

En het lijstje gaat door. Ook uit Amerikaans onderzoek bleek deze correlatie te bestaan. Mensen met een universitair diploma zagen zichzelf vaker als drinkers dan mensen zonder diploma's.

Verder wordt er trouwens niet ingegaan op de vraag of iemand zijn jeugdige IQ-niveau omlaag aan het drinken is door de blijkbaar onweerstaanbare drang naar stimulerende middelen.

Het lijkt dus wetenschappelijk vastgesteld dat je hoofdpijn te danken is aan je hoge IQ. Mocht je ooit dus nog twijfelen over je drankgebruik, besef dan dat je er niks aan kan doen: je bent gewoon slim.

Er is hier meer geschreven over drugs en alcohol, lees het:

Wowowowow, wetenschappers hebben een pil ontwikkeld die de alcohol in je lichaam afbreekt

Hé mensen, de reden waarom jullie zijn zoals jullie zijn is bier

Lees hier waarom ketamine China's lievelingsdrugs is

Oja, we hebben ook Facebook en Twitter. Die zijn echt leuk. Echt. Mensen zeggen het.