We onderzochten welke oliebedrijven de meeste klimaatschade berokkend hebben

Maar welk bedrijf is nou eigenlijk het ergst?
9.10.16
Beeld: Flickr/Philippa McKinlay

Deze week kreeg Shell veel kritiek over zich heen vanwege het Generation Discover Festival. De bedoeling van het festival was volgens Shell om kinderen enthousiast te maken voor de toekomst en ze klaar te stomen als 'onze ontdekkers van de toekomst.' Marjan Minnesma van de milieu-activistische beweging Urgenda, zei dat het niets meer was dan het "greenwashen" van het bedrijfsimago.

Hoe kan een bedrijf dat vol inzet op fossiele brandstoffen, slechts voor 1 procent investeert in duurzame energie onze kinderen nou 'klaarstomen' voor de toekomst?

Advertentie

Natuurlijk zit het ingewikkeld: Shell is niet de duivel, en er zijn stromingen binnen Shell die willen dat het bedrijf verduurzaamd. Daarom waren we benieuwd hoe Shell zich verhoudt tot de andere grote olie- en gasmaatschappijen.

Gelukkig is er net een rapport verschenen van de Vereniging van Bezorgde Wetenschappers (UCS). Ze hebben de bedrijven beoordeeld naar klimaatrisico en het de mate waarin ze desinformatie hebben verspreid. De non-profit milieuorganisatie richten zich op de acht fossiele reuzen die samen verantwoordelijk zijn voor bijna 15 procent van de industriële koolstof uitstoot sinds 1850.

Dat zijn: ExxonMobil, Arch Coal, BP, Chevron, ConocoPhillips, CONSOL Energy, Peabody Energy, en Royal Dutch Shell.

Volgens Kathy Mulvey, hoofdauteur van het verslag en manager van de 'Climate Accountability Campaign' bij het UCS, is het niet bepaald een schoonheidswedstrijd. Geen van deze bedrijven heeft een schone lei, vooral niet op het gebied van het desinformeren van het publiek en foute lobbypraktijken bij de politiek en handelsgroepen.

Elk bedrijf werd beoordeeld op verschillende factoren. Bijvoorbeeld, op de visie van een bedrijf op de betrouwbaarheid van klimaatwetenschappen, en de interne doelstellingen voor het verminderen van de uitstoot van koolstof. Op een schaal van "schandalig" tot "vergevorderd" (met "matig", "redelijk", en "goed" in het midden), is er geen bedrijf dat cumulatief gezien hoger scoort dan "redelijk."

Advertentie

In bepaalde categorieën scoorden alle bedrijven heel slecht. Op het onderwerp klimaatwetenschap, ontdekte het UCS dat elk bedrijf "een lidmaatschap – en in veel gevallen zelfs een leidinggevende positie – hebben in handelsverenigingen en andere industrie-gerelateerde groepen die valse informatie verspreiden over klimaatwetenschap en/of proberen om klimaatacties tegen te gaan."

Geen van de bedrijven heeft een intern, uitgebreid plan om "het bedrijfsmodel aan te passen" aan de doelen van het klimaatakkoord uit Parijs.

Het UCS is tot de volgende cijfers gekomen op basis van een analyse van de publieke informatie, politieke uitgaven en verslagen van lobby's, voorgaande verslagen van andere groepen en NGO's, en de standaarden van enquêtes zoals de CPA-Zicklin Index.

ExxonMobil: "Matig"

-- Heeft agressief valse informatie verspreid over klimaatwetenschap en de risico's van klimaatverandering. Dit wordt nog eens verergerd door het feit dat wetenschappers van Exxon wisten van de gevaren van de uitstoot van koolstof en deze al uitvoerig bestudeerden in de jaren 70.

-- Noemde ooit het klimaatakkoord in Parijs "een stap vooruit," maar moet de doelstellingen van het akkoord voor het beperken van koolstofuitstoot en het voorkomen van een stijging van de wereldgemiddelde temperatuur nog steeds toe gaan passen.

-- Heeft volgens het verslag gezegd dat klimaatverandering, "een bijdrage levert aan de fysieke risico's van hun bedrijf," zoals de stijgende zeespiegel op haar fabrieken en infrastructuur.

Advertentie

-- Beweert een inkomensneutrale koolstofbelasting te steunen, door te zeggen dat: "een goed ontworpen koolstofbelasting is voorspelbaar, transparant en relatief eenvoudig uit te voeren." Ondertussen doet het bedrijf volgens publieke verklaringen niets om die belastingen te steunen.

-- Op het punt desinformeren scoorde ExxonMobil een "schandalig" voor het in diskrediet brengen van klimaatwetenschap, vooral hun lidmaatschap van lobbygroepen zoals Global Climate Coalition

Beeld: Vereniging van Bezorgde Wetenschappers (UCS)

Arch Coal: "Matig/Schandalig"

-- Heeft "consequent het wetenschappelijke bewijs van klimaatverandering erkent," volgens het verslag.

-- Heeft zich hard gemaakt voor beleid dat "technologisch onderzoek en ontwikkeling zou steunen om de uitstoot van warme te beperken" op de website, maar heeft nog geen echt klimaatbeleid gesteund.

-- Ze maakte klimaat-gerelateerde fysieke risico's niet openbaar.

-- Hun verbondenheid met handelsgroepen en industrie-groepen die valse informative verspreiden en politiek beleid rond klimaatverandering tegenhouden, scoort Arch Coal "matig", vanwege hun banden met: American Legislative Exchange Council, National Association for Manufacturers, en de National Mining Association.

BP: "Redelijk"

-- Ondanks dat BP banden heeft met groepen die klimaatwetenschap en het beleid in diskrediet brengen, is het bedrijf wel beter in het "consequent" bevestigen van klimaatwetenschap en de noodzaak om minder koolstof uit te stoten, dan alle andere bedrijven.

Advertentie

-- BP verliet bijvoorbeeld de American Legislative Exchange Council in 2015, omdat de visie van de groep op klimaatverandering "duidelijk verschilt van onze eigen visie."

-- Gaf publiekelijke steun aan het klimaatakkoord van Parijs en de doelen om een stijging van de gemiddelde temperatuur tegen te gaan, volgens het verslag.

-- Het bedrijf maakte de klimaat-gerelateerde fysieke risico's niet openbaar.

Beeld: Vereniging van Bezorgde Wetenschappers (UCS)

Chevron: "Matig"

-- Volgens publiekelijk toegankelijke informatie, heeft Chevron de noodzaak voor het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen, verminderd. In het officiële klimaatbeleid staat dat "eenzijdige acties [voor het verminderen van uitstoot] door welk land of rechtsgebied ook onbedoelde consequenties kan hebben die de markt kunnen verstoren, concurrentie op de handelsmarkt kan verminderen, en de beoogde milieudoelstellingen ondermijnen."

-- Chevron's directeur van de Wereldwijde Productie, Gary Yesavagethe, is het wereldwijde hoofd van de Petroleum Association, wat wordt gezien als de "top van de lobbyisten in de olie-industrie" in het westen van de Verenigde Staten.

-- Directeur van Chevron John S. Watson beweerde ooit dat de akkoorden van Parijs "een goede eerste stap" waren, maar heeft geen specifieke doelen uit het klimaatakkoord erkent. Maar Watson sprak zich ook uit tegen een internationale prijs voor koolstof op de jaarlijkse vergadering van het bedrijf dit jaar.

-- Op de website roept Chevron "de overheid op om de obstakels weg te halen voor het ontwikkelen van technologieën die de koolstof verontreiniging kunnen verminderen", maar het bedrijf heeft nog nooit een beleidsvoorstel voor klimaatverandering gesteund.

Advertentie

-- In 2015 gaf Chevron rond de €4 miljoen uit aan lobbyen en politieke contributies in Californië, in een tijd waarin de staat nadacht over verschillende wetswijzigingen om klimaatverandering en de effecten daarvan tegen te gaan.

ConocoPhillips: "Redelijk"

-- Heeft volgens het verslag gezegd dat klimaatverandering, "een bijdrage levert aan de fysieke risico's van hun zaken," zoals de stijgende zeespiegel op haar fabrieken en infrastructuur.

-- ConocoPhillips heeft, volgens het verslag, "consequent" het wetenschappelijke bewijs van klimaatverandering erkent.

-- Voor de onderhanderlingen over het klimaatakkoord in Parijs, deed ConocoPhillips "bevestigende uitspraken" richting het akkoord, maar heeft het akkoord nog niet publiekelijk gesteund sinds het werd ondertekend.

-- Maakte het nationale en regionale klimaatbeleid eens belachelijk in publieke uitspraken, en "blijft strijden voor vrijwillige maatregelen in plaats van beleidsmaatregelen," volgens het verslag.

Beeld: Vereniging van Bezorgde Wetenschappers (UCS)

CONSOL Energy: "Matig"

-- Consol Energy heeft helemaal geen bedrijfsplannen voor een toekomst zonder koolstof uitstoot, volgens de publiekelijk toegankelijke informatie.

-- Als enige refereert CONSOL Energy nergens aan klimaatverandering op de website, en heeft recentelijk helemaal geen uitspraken gedaan over klimaatverandering of de risico's. Om deze reden krijgt het bedrijf een "matig" voor nauwkeurigheid en consistentie van de publieke verklaringen over klimaatwetenschap.

Advertentie

-- CONSOL Energy heeft niet meegedaan in "enige discussie over klimaatbeleid op staatsniveau," het afgelopen jaar.

Peabody Energy: "Matig/Schandalig"

-- Peabody Energy heeft helemaal geen bedrijfsplannen voor een toekomst zonder koolstof uitstoot, volgens de publiekelijk toegankelijke informatie.

-- Heeft "consequent het wetenschappelijke bewijs van klimaatverandering erkent," volgens het verslag.

-- Peadbody Energy "was het enige bedrijf dat valse informative over klimaatwetenschap gebruikte als rechtvaardiging om tegen het klimaatbeleid van de staat te strijden, toen het onderzoek liep," staat in het verslag.

-- In 2014, stelde het bedrijf de wetenschappelijke consensus voor klimaatverandering aan de kaak in opmerkingen over EPA's Clean Power Plan voorstel.

Beeld: Vereniging van Bezorgde Wetenschappers (UCS)

Royal Dutch Shell: "Redelijk/Matig"

-- Royal Dutch Shell doet, volgens het rapport, moeite om "consequent" klimaatwetenschap te bevestigen, en de noodzaak om minder koolstof uit te stoten.

-- Gaf publiekelijke steun aan het klimaatakkoord van Parijs en de doelen om een stijging van de gemiddelde temperatuur tegen te gaan, volgens het verslag.

-- Het bedrijf heeft gezegd ze "het bepalen van de koolstofprijs door de overheid steunen," en dat "zowel CO2 belasting als emissiehandelssystemen nieuwe inkomsten kunnen genereren voor overheden, en verzekeren dat consumenten geen last hebben van de hogere energiekosten."

-- Op het punt van volledig toegeven van de klimaatrisico's, scoort Royal Dutch Shell "Matig," omdat ze weinig tot geen details loslaten over de fysieke risico's met betrekking tot klimaatverandering, waar het bedrijf voor zorgt.