FYI.

This story is over 5 years old.

Identiteit

Mannen zijn slecht in schatten met hoeveel mensen ze seks hebben gehad

Nieuw onderzoek laat zien waarom ze dit getal graag naar boven afronden.
Foto door ALTO IMAGES via Stocksy.
Foto door ALTO IMAGES via Stocksy. 

Vroeger was ik nogal geobsedeerd door het aantal mensen met wie ik naar bed was geweest. Alsof dit cijfer – als ik het op één of twee handen kon tellen – iets zei over hoe ‘goed’ ik was als persoon.

Zoals veel vrouwen kan ik me dan ook precies herinneren met hoeveel mensen ik seks heb gehad. Voor mannen is dat volgens seks-onderzoekers meestal niet het geval. Mannen noemen bovendien vaak hogere aantallen dan vrouwen. Iets wat onderzoekers al een tijd verbaasd, want die cijfers zouden toch ongeveer hetzelfde moeten zijn. Een nieuw onderzoek, gepubliceerd in het Journal of Sex Research, zoekt als een van de eersten uit hoe dat verschil tussen de twee genders zo groot kan zijn.

Advertentie

De onderzoekers hebben voor hun analyse de National Survey of Sexual Attitudes and Lifestyles uit het Verenigd Koninkrijk bekeken, die door meer dan 15.000 vrouwen tussen de 16 en 74 jaar is ingevuld. Zoals in eerder onderzoek al werd bevestigd, blijkt dat mannen twee keer zo veel sekspartners noemen dan vrouwen: gemiddeld 14 partners voor mannen, versus 7 voor vrouwen.

Een mogelijke verklaring voor dat verschil is het feit dat mannen vaker “extreem hoge aantallen” noemen dan vrouwen. De onderzoekers zagen dat een een kleine groep mannen het getal 110 hadden opgegeven bij aantal sekspartners, terwijl het hoogste cijfer bij vrouwen 50 was. Wanneer die uitschieters niet mee werden geteld, werd de genderkloof al kleiner.

Een andere oorzaak voor de ongelijkheid is volgens de onderzoekers een verschil in telstrategie. Mannen maakten eerder een ruwe schatting in plaats van in hun geheugen te graven en elke sekspartner te tellen. Van de mannen die tussen de 5 en 9 partners noemden, kwam ongeveer een kwart daarvan tot die conclusie door een schatting – dit tegenover 15 procent van de vrouwen. Van de mannen die zeiden met 10 of meer mensen seks te hebben gehad, deed 63 procent (tegenover 52 procent bij de vrouwen) die uitspraak aan de hand van een schatting. De onderzoekers ontdekten daartegenover dat vrouwen eerder geneigd waren hun sekspartners daadwerkelijk te tellen.

Het onderzoek gaf nog een derde verklaring waarom mannen meer sekspartners lijken te hebben dan vrouwen: de houding van mensen tegenover seks- en genderstereotypes. Vrouwen hebben over het algemeen een “aanzienlijk conservatievere houding ten opzichte van vrijblijvende seks en niet-exclusieve seks”, schrijven de onderzoekers – ze vonden onenightstands minder snel acceptabel en bestempelden buitenechtelijke seks sneller als altijd fout. Mogelijk waren de aantallen wat bijgesteld zodat ze beter pasten in de sociale verwachtingen.

Kirstin Mitchell is senior onderzoeker aan de Universiteit van Glasgow en hoofdauteur van de studie. Ze vertelt Broadly dat het onduidelijk is waarom mannen zulke extreme aantallen partners noemen, maar wijst erop dat het niet alleen aan de mannen ligt. "Ik vermoed dat vrouwen minder sekspartners noemen om een soortgelijke reden: ze willen voldoen aan wat zij als het ideaal zien", zegt ze.

“Er wordt vaak gedacht dat vooral mannen liegen of overdrijven. Maar in werkelijkheid is het ook moeilijk te achterhalen als mensen minder partners noemen. Er zijn andere experimenten en onderzoeken die laten zien dat vrouwen hun antwoorden neigen te veranderen als ze worden blootgesteld aan conservatieve normen. Als ze het gevoel hebben dat ze veel privacy hebben, noemen ze meer partners.”

“Ik denk dat het goed is om ons te realiseren dat die stereotypes [over de houding tegenover seks bij mannen en vrouwen] nog steeds bestaan”, voegt Mitchell toe, “en die beïnvloeden hoe we gezien willen worden, zelfs in een anonieme enquête waar niemand zal zien wat je opschrijft. Hopelijk worden we daar soepeler in en gaan mensen zich steeds vrijer voelen over wie ze zijn, zonder het gevoel te hebben dat ze naar boven of naar beneden moeten afronden als ze hun aantal sekspartners delen.”

Volg Broadly op Facebook, Twitter en Instagram.